Site logo

Logistyka międzynarodowa

Studia z zakresu logistyki międzynarodowej to interdysyplinarna wiedza o zarządzaniu procesami transportowo – spedycyjno – logistycznymi w zinternacjonalizowanym przesiębiorstwie. Specjalistyczne przedmioty z dziedziny marketingu i planowania strategicznego rozwijają umiejętności przewidywania oraz kształtowania konkurecyjności infrastruktury logistycznej na rynku międzynarodowym. Ze względu na zróżnicowane warunki społeczno – geograficzne potencjału podmiotów ekonomicznych na rynku światowym, student musi wykształcić umiejętność podejmowania decyzji w środowiskach heterogenicznych.

Najczęściej wykładane przedmioty:

międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja europejska, prawo międzynarodowe, prawo wspólnotowe, analiza finansowa operacji zagranicznych, organizacje międzynarodowe, eurologistyka, międzynarodowe centra usług logistycznych i logistyka kontraktowa, zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami i sieciami dostaw, transport międzynarodowy, europejska polityka transportowa, ekologistyka, logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, magazynowanie i obsługa zapasów w biznesie międzynarodowym, analityczne podstawy decyzji logistycznych, systemy informatyczne logistyki, elastyczne systemy logistyczne, logistyka w usługach – ujęcie międzynarodowe, prawo celne i prawo przewozowe, marketing w logistyce, symulacje decyzji logistycznych, negocjacje i komunikacja międzykulturowa, transport i spedycja w handlu zagranicznym, międzynarodowe centra logistyczne;

Po studich:

Przed absolwentem otwierają sie następujace perspektywy zawodowe:
– specalista ds. logistyki, transportu i outsourcingu w koncernach międzynarodowych
– pracownik międzynarodowego centrum logistycznego
– fleet manager w firmie handlowej
– spedytor w firmie przewozowej
– kontroler przepływów logistycznych
– konsultant ds. procesów logistycznych i spedycyjnych.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję