Studia na tym kierunku wymagają od kandydatów wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych oraz dużego zmysłu artystycznego, w tym umiejętności manualnych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne weryfikują umiejętności kandydatów w tym zakresie, poprzez zajęcia i zadania teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne. Należy pamiętać, że konserwacja zabytków i dzieł sztuki jest zajęciem odpowiedzialnym oraz wymaga od studentów dużych nakładów pracy, jak i ukierunkowanej pasji. Chcesz w przyszłości zająć się tego typu pracami konserwacyjnymi w kościołach czy zabytkowych dworkach?

W trakcie studiów:

technologia i techniki konserwacji zabytków, propedeutyka filozofii i teoria sztuki, technologia i techniki dzieł sztuki, rysunek, anatomia plastyczna, malarstwo i rzeźba, chemia, fizyka i biologia, historia, teoria oraz propedeutyka konserwacji zabytków, historia sztuki i nauki pomocnicze, inwentaryzacja i dokumentacja zabytków, kopie dzieł sztuki, podstawy konserwacji i restauracji dzieł sztuki, profilaktyka konserwatorska, projektowanie konserwatorskie, socjologia kultury;

Po studiach:

Absolwenci tego kierunku mają możliwość zdobycia pracy jako konserwatorzy zabytków i dzieł w muzeach i pracowniach konserwatorskich oraz jako eksperci w tej dziedzinie w urzędach administracji państwowej, zajmujących się ochroną dóbr kultury.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->