Ministertwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nowy Program Rozwoju KompetencjiMinister nauki Lena Kolarska-Bobińska oficjalnie ogłosiła wprowadzenie nowego Programu Rozwoju Kompetencji, który ma zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy. Projekt ma zastąpić realizowany we wcześniejszych latach program kierunków zamawianych.

Program kierunków zamawianych realizowany był przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od roku akademickiego 2009/2010. Wzięło w nim udział 86 uczelni, na których studia podjęło 87 tys. studentów. Najlepsi mogli liczyć na otrzymanie nawet tysiąca złotych w ramach resortowego stypendium.

"Uznaliśmy, że dzięki programowi kierunków zamawianych struktura kształcenia zdecydowanie się poprawiła, a zainteresowanie naukami technicznymi wyraźnie wzrosło. Licealiści chętniej studiują zawody inżynierskie niż w poprzednich latach" - powiedziała w poniedziałek podczas konferencji prasowej minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Dlatego resort nauki zdecydował się na ustanowienie nowego Programu Rozwoju Kompetencji. "Zmieniliśmy charakter, koncepcję, ale i nazwę programu kierunków zamawianych. W nowym programie chcemy położyć nacisk na kompetencje. Ma on przede wszystkim zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy i ograniczyć bezrobocie" - podkreśliła minister nauki.
kierunki zamawiane film
Programu Rozwoju Kompetencji będzie realizowany w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Na realizację konkursu pilotażowego przeznaczono 50 mln zł, a na całość programu - 1,2 mld zł z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Pilotaż programu rozpocznie się we wtorek 17 czerwca, kiedy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oficjalnie ogłosi pierwszy nabór wniosków do konkursu. Z edycji pilotażowej będzie mogło skorzystać ok. 20-30 uczelni.

"Progi dostępu do konkursu ustawione są dość wysoko. Mogą wziąć w nim udział uczelnie, które kształcą minimum 100 studentów na studiach dziennych i na żadnym z prowadzonych kierunków nie uzyskały negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej" - powiedział Andrzej Kurkiewicz z MNiSW. Jak wyjaśnił, z zajęć będą mogli korzystać, w głównej mierze, studenci ostatnich semestrów studiów I i II stopnia uczelni państwowych i prywatnych wszystkich kierunków studiów.

Program Rozwoju Kompetencji główny nacisk kładzie na praktyczne aspekty kształcenia, staże oraz o praktyki. Studenci będą mieli szansę na zdobycie nie tylko konkretnej wiedzy niezbędnej do wykonywania danego zawodu, ale też kompetencji interpersonalnych, m.in. umiejętności sprawnego posługiwania się językiem polskim, formułowania własnych opinii, pracy grupowej, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, technik negocjacyjnych.

Minister nauki zapewnia, że uczelnie będą miały dużą swobodę przy kształtowaniu oferty. "Na uczelniach medycznych będą przecież potrzebne inne kompetencje, miękkie, i nieco inny sposób myślenia niż na politechnikach" - powiedziała Kolarska-Bobińska. "Program będzie wspierać studia interdyscyplinarne, kształcenie modułowe, aby uczelnie były gotowe do nowych wyzwań edukacyjnych" - dodała.

Autor: Miłosz Szkudlarski
Źródło: PAP Nauka w Polsce
 
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->