Kierunki zamawiane – lista dofinansowanych uczelni

W piątek, 19 czerwca br., został rozstrzygnięty konkurs na realizację programu ‘kierunków zamawianych’. Celem takich działań jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Biorąc pod uwagę kwotę przewidzianą na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 200 mln PLN oraz budżety zaplanowane przez wnioskodawców, środki finansowe otrzymają tylko najlepsze projekty. Zgodnie z oceną ekspertów, do realizacji zostanie skierowanych 27 nawyżej ocenionych wniosków.

W stosunku do ubiegłego roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego trzykrotnie zwiększyło budżet konkursu. Jednak ze względu na bardzo duże zainteresowanie Programem wśród uczelni (wpłynęło 170  projektów), Minister Barbara Kudrycka podejmie starania o zwiększenie puli budżetu, aby jeszcze w tej edycji kolejne uczelnie z listy mogły otrzymać dofinansowanie.

Przedstawiamy listę uczelni i tytuły projektów na które przyznano dofinansowanie:

1. UAM Poznań – “Zwiększenie liczby absolwentów kierunków matematyka i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”
2. Uniwersytet Szczeciński – “Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne – zamawiane kształcenie na Uniwersytecie Szczecińskim”
3. UAM Poznań – “Poczuj chemię po chemii – zwiększenie liczby absolwentów kierunku CHEMIA na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu”
4. Uniwersytet Wrocławski – “Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim”
5. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – “Realizacja kształcenia zamawianego na kierunku ochrona środowiska (studia pierwszego stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności kształcenia i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia”
6. Politechnika Wrocławska – “Wzrost liczby absolwentów w Politechnice Wrocławskiej na kierunku o kluczowym zaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
7. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – “Informatyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej – studia z przyszłością”
8. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – “wektor – Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych – uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS w Toruniu”
9. Uniwersytet Jagielloński – “Zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego”
10. Politechnika Łódzka – “Budownictwo – kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej – nabór na rok akademicki 2009/10 oraz 2010/11”
11. Akademia Podlaska – “Atrakcyjny proces kształcenia na kierunku matematyka w Akademii Podlaskiej”
12. Politechnika Lubelska – “Polub PolLub”
13. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – “Kierunek zamawiany – informatyka”
14. Akademia Podlaska – “Moda na chemię”
15. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – “Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku biotechnologia”
16. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – “Od studenta do eksperta”
17. PWSZ w Tarnowie – “PUK Inżynieria Materiałowa PLUS – Program Uatrakcyjniania Kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa z pakietem językowym”
18. Politechnika Gdańska – “Kształcenie zamawiane na wybranych kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej”
19. Uniwersytet Rzeszowski – “Studenci kierunku Biotechnologia akceleratorem Gospodarki Opartej na Wiedzy”
20. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach – ” Program podnoszenia atrakcyjności kierunków technicznych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach istotnych dla GOW”
21. Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza – “Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach informatyka oraz matematyka”
22. Uniwersytet Warszawski – “Fizyka – kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy”
23. Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza – “Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika”
24. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych – “Wsparcie studentów informatyki jako klucz do rozwoju gospodarki opartej o wiedzę – wzbogacenie programu dydaktycznego w Polsko Japońskiej Szkole Technik Komputerowych”
25. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie – “Studiuj informatykę – otrzymasz stypendium”
26. Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza – “Zwiększenie liczby absolwentów na kierunku fizyka techniczna”
27. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – “Inżynier na zamówienie”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program “kierunki zamawiane”. Kwotę 200 mln złotych powiększono o 170 mln złotych, co pozwoli zrealizować 59 pozytywnie ocenionych projektów. Zobacz dalszy ciąg listy uczelni.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.