Site logo

Jak opolskie uczelnie pomagają Ukrainie?

Politechnika Opolska i Uniwersytet Opolski pomagają swoim ukraińskim studentom. Opolskie uczelnie pomagają także wojennym uchodźcom oraz przygotowują wsparcie dla kandydatów na studia z ogarniętej wojenną zawieruchą Ukrainy.

Studenci z Ukrainy studiowali na uczelniach w Opolu i innych ośrodkach akademickich województwa opolskiego już przed atakiem Rosji na ich kraj. Studiowali przede wszystkim na kierunkach prowadzonych w języku polskim i angielskim. Stanowili jedną z większych grup obcokrajowców, zarówno jako stali studenci, jak i w ramach wymiany międzynarodowej. Nic dziwnego, że ich macierzyste uczelnie zaangażowały się w pomoc humanitarną dla uchodźców. Szkoły wyższe przygotowują się także na nową sytuację – dużą grupę nowych kandydatów, obywateli Ukrainy, wojennych uchodźców. 

Studenci z Ukrainy przed wojną

Przed wojną studenci z Ukrainy mieli możliwość studiowania w Polsce (za darmo), na podstawie Karty Polaka, albo na zasadach ogólnych dla studentów zagranicznych spoza Unii Europejskiej (płacąc za studia). Spora część z nich zdecydowała się na wybór Opola.

Na Politechnice Opolskiej studiuje blisko 200 studentów z Ukrainy, przede wszystkim na kierunkach prowadzonych w języku polskim. Najwięcej na wychowaniu fizycznym, elektrotechnice, ekonomii i budownictwie. – Politechnika co roku organizuje intensywny kurs przygotowujący zagranicznych żaków do studiów – zajęcia podzielone na bloki językowe i wykłady realioznawcze zakończone zostają egzaminem sprawdzającym znajomość języka polskiego na poziomie B1. Dodatkowo na Politechnice pracują wykładowcy z tego kraju oraz pracownicy administracyjni – mówi Anna Kułynycz, specjalista ds. kontaktów z mediami na PO. Od momentu wybuchu wojny politechnika zaoferowała tym osobom wsparcie psychologiczne. Ponadto, bliscy każdego z nich mają możliwość zakwaterowania w uczelnianych akademikach. – Część naszych studentów nie wróciła do Opola po przerwie międzysemestralnej. Zakładamy, że mogą walczyć, więc nieobecności na zajęciach zostaną usprawiedliwione na podstawie oświadczenia studenta o przebywaniu na terytorium Ukrainy – takim osobom będziemy proponować także urlop dziekański – informuje dr Anida Stanik-Besler, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Politechniki Opolskiej. – Wstępnie, do 30 kwietnia br. studenci ukraińscy mają także odroczony termin płatności za akademik i studia. Mogą ubiegać się o zapomogę oraz stypendium socjalne – dodaje prorektor Stanik-Besler.

Na Uniwersytecie Opolskim studiuje prawie 400 studentów z Ukrainy, a 240 z nich mieszka w uczelnianych domach studenckich. Najwięcej ukraińskich studentów kształci się na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej (przede wszystkim na kierunkach: stosunki międzynarodowe – 40 osób, public relations – 30 osób, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz bezpieczeństwo międzynarodowe), na Wydziale Ekonomicznym (ekonomia, logistyka), na Wydziale Filologicznym (filologia angielska – 22 osoby, English in Public Communication), na Wydziale Sztuki (edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – 21 osób). – Na chwilę obecną studenci naszej uczelni pochodzący z Ukrainy mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego, porad prawnych, otrzymać zwiększoną zapomogę finansową, odroczyć płatność za studia i za mieszkanie w akademikach – mówi Maciej Kochański, rzecznik prasowy UO. – Gdy chodzi o czesne i opłatę za miejsce w akademiku, to każdy ukraiński student może wystąpić indywidualnie o prolongaty,  o pierwszej decyduje rektor, o drugiej kanclerz uczelni- dodaje.

Pomoc w czasie wojny

Po ataku Rosji na Ukrainę i napływie fali uchodźców do Polski opolskie uczelnie zaangażowały się mocno w pomoc uchodźcom. 

Oprócz wsparcia psychologicznego i zapewnienia o usprawiedliwieniu nieobecności w przypadku walczących o wolność kraju Politechnika Opolska organizuje zbiórkę ubrań, żywności oraz środków higienicznych. Ponadto do dyspozycji wojewody opolskiego przekazała akademik, gdzie schronienie może znaleźć ponad 300 osób. Uczelnia rozpoczęła także bezpłatny kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Jak podaje prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej, miejsca na kurs błyskawicznie zostały zapełnione.

Równie skory do pomocy jest Uniwersytet Opolski. Ten podobnie do Politechniki zapewnił schronienie w domach studenckich blisko 300 osobom ze wschodu, gwarantując im także całodzienne wyżywienie, środki czystości, leki, wsparcie psychologiczne oraz opiekę zdrowotną. Do dyspozycji pozostaje także pomoc prawna i wsparcie w załatwieniu koniecznych formalności. Dla najmłodszych przyszykowano świetlicę, w której dyżury pełnią studenci i studentki pedagogiki i psychologii. 25 marca zorganizowano na kampusie uniwersyteckim piknik integracyjny z udziałem gości, studentów i władz UO oraz instytucji miejskich i wojewódzkich.

Studia dla Ukraińców

Trudno powiedzieć, jak szybko tysiące dziewczyn i chłopaków z Ukrainy w wieku licealnym będzie w stanie podjąć studia na uczelniach w Kijowie, Charkowie, Lwowie i innych ośrodkach akademickich swojego kraju. Dlatego uczelnie z Opola i całego województwa opolskiego szykują się do szerszego otwarcia uczelni dla kandydatów uciekających przed wojną. Tylko część z potencjalnych kandydatów zna na tyle język polski lub angielski, żeby zacząć studia na kierunkach prowadzonych w tym języku. Dla nich językiem ojczystym jest ukraiński lub rosyjski, a znikoma część polskich uczelni do tej pory prowadziła programy studiowania w tych językach. A to wymagałoby przygotowania po rosyjsku lub ukraińsku nowych sylabusów, formalności, zatrudnienia wykładowców. Czytaj: czasu i pieniędzy.  Uczelnie zdają sobie sprawę z tego problemu i szukają rozwiązań. Na razie ciężko mówić o konkretach, bo nikt nie wie, jak długo potrwa wojenna zawierucha i jak sfinansować ewentualne uruchamianie nowych kierunków.

Oferta kierunków Politechniki Opolskiej nie zawiera zajęć prowadzonych w języku ukraińskim ani rosyjskim. Anna Kułynycz, specjalista ds. kontaktów z mediami informuje, że obecnie uczelnia nie ma planów w dodaniu takowych do swojej oferty edukacyjnej. 

Z kolei na Uniwersytecie Opolskim częściowo w języku rosyjskim jest prowadzony kierunek język biznesu. W ofercie nie ma natomiast zajęć w języku ukraińskim, a uczelnia nie planuje na ten moment poszerzenia swojej listy kierunków, tak by takowe uwzględnić.

Przeniesienia studentów z ukraińskich uczelni

Pojawia się też wyzwanie związane z przyjmowaniem na polskie szkoły wyższe studentów z ukraińskich uczelni, które podczas wojny przerwały zajęcia.

Nie ma jeszcze żadnych konkretnych decyzji w sprawie przeniesienia potencjalnych studentów z Ukrainy na opolskie uczelnie. Zarówno Politechnika Opolska, jak i Uniwersytet Opolski analizują wszystkie dostępne możliwości, jednak na tym etapie nie jeszcze nic nie postanowiono.

Więcej informacji o pomocy Opolskich uczelni dla Ukrainy:

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

20 lat KRUP

W tym roku mija 20. rocznica powołania do życia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). O jubileuszu KRUP i najważniejszych problemach nurtujących środowiska uniwersyteckie będą rozmawiać

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję