Inżynieria nanostruktur dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi daje studentom wiedzę potrzebną do projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań. Studia te są poświęcone modelowaniu własności nanostruktur i nowych materiałów. Istotną cechą tych studiów jest zaznajomienie słuchaczy z nowoczesnymi metodami modelowania nanostruktur i nowych materiałów oraz metod poznawania natury opartymi o realistyczne symulacje komputerowe. Chciałbyś w przyszłości zostać specjalistą od nanostruktur?

W trakcie studiów


Student uzyskuje znajomość matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych i chemicznych o średnim poziomie złożoności, poznaje podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i chemicznych, posiądzie podstawową wiedzę z zakresu nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur. Potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym. Zakres programowy na kierunku Inżynieria nanostruktur:
 • Rachunek różniczkowy i całkowy
 • Algebra z geometrią
 • Analiza
 • Programowanie i metody numeryczne
 • Podstawy Fizyki Współczesnej
 • Mechanika i szczególna teoria względności
 • Pracownia analizy danych
 • Elektrodynamika
 • Pracownia fizyczna i elektroniczna
 • Elementy termodynamiki i fizyki statystycznej
 • Krystalografia z elementami teorii grup
 • Mechanika i chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej
 • Chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej
 • Chemia fizyczna
 • Chemia organiczna z elementami biochemii
 • Analiza instrumentalna
 • Techniki pomiarowe w nanotechnologii
 • Modelowanie nanostruktur
 • Fizyka materii skondensowanej
 • Fotonika
 • Technologie i projektowanie nowych materiałów
 • Chemia stosowana, nano-odpady i zarządzanie chemikaliami.

Po studiach

Po ukończeniu kierunku Inżynieria nanostruktur można znaleźć pracę w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym i optoelektronicznym, związanym z inżynierią materiałową. Miejsca, gdzie można szukać zatrudnienia, to instytuty badawcze i badawczo rozwojowe, firmy produkujące nanomateriały, materiały elektroniczne, kosmetyki, środki czyszczące i ochronne, firmy farmaceutyczne, laboratoria badawczo-rozwojowe oraz laboratoria kontroli jakości wykorzystujące różnorodne metody spektroskopowe.
« WWW »
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->