Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna są świetną drogą, aby przygotować się do pracy w samorządzie terytorialnym, jednostkach administracji terenowej szczebla centralnego oraz w licznych urzędach związanych z zarządzaniem zmianami przestrzennymi. Kierunek ten ma charakter interdyscyplinarny, łączy bowiem wiedzę z różnych dziedzin, takich jak prawo, administracja, nauki przyrodnicze, geografia, botanika i nauki społeczne. Studenci Gospodarki przestrzennej nie nudzą się w trakcie nauki, ponieważ studia te oceniane są jako wymagające.


Przygotowania do rekrutacji na kierunek Gospodarka przestrzenna

Osoby, które wybrały te studia powinny dołożyć wszelkich starań, aby jak najlepiej zdać maturę z przedmiotów, które wskazuje komisja kwalifikacyjna w ogłoszeniach o zasadach naboru. Zwykle największą ilość punktów można uzyskać za rozszerzony egzamin dojrzałości z matematyki i geografii. Nie warto jednak rezygnować z nauki innych przedmiotów, już na pierwszym roku studiów okaże się, że bardzo istotne zagadnienia, dla przyszłych specjalistów w zakresie gospodarki przestrzennej, poruszane były w zakresie wiedzy o społeczeństwie, biologii czy historii.

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna to wielodziedzinowe studia oparte na znajomości wielu zakresów. Należą do nich:
  • statystyka;
  • metody analizy przestrzennej;
  • projektowanie geometryczne;
  • planowanie przestrzenne;
  • planowanie urbanistyczne;
  • gospodarowanie gruntami.


Praca dla osób, które ukończyły Gospodarkę przestrzenną

Prowadzenie gospodarki przestrzennej to najczęściej zadanie samorządów terytorialnych oraz administracji centralnej, dlatego najbardziej właściwym miejscem pracy dla absolwenta tego kierunku będą agendy tworzące plany zagospodarowania przestrzennego gminy, miasta, powiatu czy województw. Niełatwo jest jednak otrzymać atrakcyjny etat urzędniczy, dlatego część osób po ukończeniu tego kierunku realizuje inne zawody, nieco luźniej związane z gospodarką przestrzenną, np. pośredniczy w handlu nieruchomościami.
« WWW »
« WWW »
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->