Na kierunku zyskasz wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii litewskiej i łotewskiej w relacji do innych nauk humanistycznych i nauczysz się posługiwać ujęciami teoretycznymi  i pojęciami właściwymi dla filologii. Posiądziesz również wiedzę z zakresu praktyki przekładu, elementarną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, filozofii, języka łacińskiego, a także źródeł tradycji etnicznej, historii i współczesnej sytuacji politycznej, gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej Litwy i Łotwy. Dowiesz się czegoś instytucjach we współczesnym życiu kulturalnym Litwy i Łotwy.

W trakcie studiów:

Program studiów na kierunku Filologia bałtycka obejmuje m.in. gramatykę opisową i historyczną języka litewskiego, gramatykę opisową języka łotewskiego, wstęp do językoznawstwa ogólnego, historię krajów bałtyckiego obszaru językowego, historię literatury litewskiej i łotewskiej. Oprócz przedmiotów kierunkowych program studiów obejmuje również przedmioty ogólnohumanistyczne, jak np. historia filozofii, antropologia kultury, tradycja biblijna i antyczna w kulturze.

Po studiach:
Dla absolwenta Filologii bałtyckiej problemem nie będzie odnalezienie się na rynku pracy w instytucjach kulturalnych i firmach działających przede wszystkim na rynku polskim, litewskim i łotewskim, jako tłumacz, pracownik ambasady, pracownik obsługi ruchu turystycznego.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->