Elektroradiologia to studia o bardzo wąskiej specjalizacji. Oprócz zainteresowania zagadnieniami medycznymi, kandydat powinnien być również zainteresowany nowoczesnymi technologiami. Bardzo często absolwenci pracują jako technicy radiolodzy w szpitalach czy prywatnych placówkach medycznych. Studenci są kształceni w kierunku obsługi diagnostycznej aparatury obrazowania i diagnostyki elektromedycznej (np. tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, elektrokardiografii, elektroencefalografii, miografii, okulografii, audiometrii, ultradźwięków). 


W trakcie studiów:

Podczas nauki studenci nabywają także praktycznych umiejętności, dzięki czemu potrafi zinterpretować wyniki podane przez aparaturę czy przygotować pacjenta do badania.

Po studiach:

Absolwent kierunku Elektroradiologia może podjąć prace w takich miejscach jak:
- pracownie rentgenowskie (RTG),
- pracownie tomografii komputerowej (TK),
- pracownie rezonansu magnetycznego (MR),
- pracownie angiografii / radiologii interwencyjnej,
- pracownie elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich,
- pracownie echokardiografii,
- pracownie spirometrii,
- pracownie densytometrii,
- pracownie audiometrii,
- sale operacyjne kardiochirurgii, ortopedii,
- szpitalne oddziały ratunkowe,
- pracownie hemodynamiki / kardioangiografii,
- pracownie elektrofizjologii / elektroterapii serca i kontroli rozruszników,
- oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji,
- zakłady radioterapii.
« WWW »
« WWW »
ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok
al. Kopisto 2a
35-959 Rzeszów

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->