Doradztwo zawodowe i personalne

Jak określić preferencje zawodowe drugiej osoby? Jak pomóc jej w wyborze zawodu? I wreszcie jak skutecznie przeprowadzić selekcję pracowników i w ogóle zarządzać zasobami ludzkimi? Tego wszystkiego dowiesz się na doradztwie zawodowym i personalnym, dziedzinie odkrywającej przed studentami tajniki rynku pracy.

Najczęściej wykładane przedmioty:

diagnostyka w orientacji i poradnictwie zawodowym i personalnym, dobór zawodowy, funkcja i modele poradnictwa zawodowego i personalnego, metody pracy doradcy zawodowego i personalnego, psychologia doradztwa personalnego i polityki personalnej, psychologiczna analiza pracy, zawodoznawstwo,

Po studiach:

Absolwent może podjąć pracę w:

– działach związanych z zarządzaniem ludźmi i doradztwem personalnym,

– instytucjach wykorzystujących narzędzia socjologiczne w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów zatrudnienia,

– firmach i instytucjach zajmujących się doradztwem i consultingiem,

– agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy,

– organizacjach obsługujących i wspomagających rynek pracy,

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.