Bezpieczeństwo narodowe to stan osiągany poprzez odpowiednio zorganizowaną obronę przed zagrożeniami przy użyciu sił i środków pochodzących z dziedzin działalności państwa. Utworzenie kierunków związanych z bezpieczeństwem narodowym jest próbą usystematyzowania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Wiedza ta jest niezbędna do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju zwłaszcza w okresie postępującej globalizacji. Zapraszamy do lektury!


W trakcie studiów:
Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe wybierają głównie osoby zainteresowane kształceniem na kierunkach humanistycznych i społecznych. Student nabywa wiedzę z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa i  umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach zagrożenia i kryzysu. Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe obejmuje w głównej mierze takie przedmioty jak: filozofia, historia, geografia, ekonomia, politologia, wiedza o państwie i prawie, administracja, organizacja i zarządzanie, bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, logistyka, międzynarodowe stosunki polityczne i wojskowe, edukacja dla bezpieczeństwa.

Po studiach:
Absolwent Bezpieczeństwa narodowego będzie potrafił regować w sytuacjach kryzysowych i dbać o bezpieczeństwo w ramach profilaktyki zagrożeń w skali gminy i kraju. Po kierunku Bezpieczeństwo narodowe absolwent może pełnić funkcję specjalisty w strukturach obronnych zarówno organizacji samorządowych jak i administracji państwowej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych, zespołach ds. reagowania kryzysowego, jednostkach badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

« WWW »
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->