Studia na kierunku informatyka. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Skąd bierze się tak wiele nieporozumień i niespełnionych oczekiwań kandydatów, którzy uważają, że na Informatyce nauczą się składać komputery, instalować system operacyjny i obsługiwać programy graficzne? Omawiana tu dziedzina to stosunkowo nowa dyscyplina naukowa, która rozpięta jest pomiędzy naukami ścisłymi, a technicznymi. Jeszcze niedawno należała, niemal w całości do matematyki. Informatyk to specjalista w zakresie przetwarzania danych, a także pisania programów i systemów, odpowiedzialnych za realizację procedur, zmierzających do transformacji danych.

Profil kandydata na studia o kierunku informatycznym

Nie każdy kandydat na informatykę rozumie, czego dotyczy wybrana przez niego dziedzina. Wielu ludzi zaskakuje już pierwszy semestr, który zdominowany jest przez matematykę. Niektórzy w dalszym ciągu postrzegają informatyków jako ludzi, którzy naprawiają komputery, włamują się na serwery Pentagonu i administrują systemy komputerowe, pracując w niewielkim pokoiku na końcu piwnicznego korytarza średniej wielkości firmy. Obecnie działy informatyczne stanowią jedne z największych w dużych firmach, a specjalizacji tej branży jest coraz więcej. Nie łatwo uzyskać indeks dobrej uczelni technicznej, na kierunku Informatyka, dlatego od lat droga uczniów szkół średnich do rekrutacyjnego sukcesu wygląda bardzo podobnie. Doskonalą oni swoje umiejętności matematyczne, w ramach nauki dwóch przedmiotów: informatyki oraz matematyki. Oczywiście oba warto zdawać w trakcie egzaminu maturalnego, nie trzeba chyba dodawać, że poziom rozszerzony jest celem, do którego należy dążyć. Przygotowanie się do studiów na tym kierunku wiąże się z umiejętnością szybkiej logicznej analizy, tworzenia algorytmów przetwarzania informacji, olbrzymiej liczby rozwiązanych zadań i talentu, który pozwoli na zachowanie entuzjazmu i ciekawości poznawczej.

Rekrutacja na informatykę

Studia informatyczne realizowane są na bardzo wielu uczelniach. Wybór jest ogromny. To jeden z najpopularniejszych kierunków. W warunkach wzmożonej konkurencji oferta uczelni stała się bardzo różnorodna, dlatego, zwłaszcza w ostatnim czasie, pracodawcy biorą pod uwagę nie tylko dyplom inżynierski informatyka, ale także oceniają macierzystą uczelnię. Co ciekawe linia podziału nie przebiega w oparciu o rozróżnienie między publicznymi a prywatnymi szkołami. Kierunki informatyczne dzielą się po prostu na dobre i złe.

Uczenie się informatyki to praca własna, realizowanie projektów w ramach zajęć laboratoryjnych oraz uczestnictwo w konwersatoriach i wykładach. Studenci końcowych lat zobowiązani są także do zaliczenia seminariów i obrony dyplomu. Przedmioty w ramach tych studiów to przede wszystkim wiedza związana z organizacją i przetwarzaniem informacji, matematyką, językami programowania, bazami danych, systemami operacyjnymi, grafiką komputerową i sieciami komputerowymi. Studia wymagają swoistej dyscypliny intelektualnej i bardzo dużego zaangażowania w naukę.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku informatyka?Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach o kierunku informatycznym

Informatyk, stawiający pierwsze zawodowe kroki, raczej nie może liczyć na wynagrodzenia z górnej półki. Paradoksalnie nie łatwo też uzyskać dobrą pracę, w której otwarte są ścieżki awansu zawodowego. Pomimo olbrzymiej wiedzy, absolwentom informatyki brakuje często praktyki, umiejętności współpracy w ramach projektów i kompetencji społecznych, niezbędnych do kooperacji z testerami, zleceniodawcami i innymi interesariuszami projektów. Rozwój zawodowy informatyków przebiega bardzo dynamicznie, dlatego już po kilku latach intensywnej pracy zawodowej, dobrze pracujący programiści, administratorzy, projektanci rozwiązań sieciowych przechodzą do swoistej ekstraklasy. Pracodawcy, zdając sobie sprawę, z bardzo dużej wartości doświadczonego pracownika, starają się docenić jego wkład realizację zleceń. Rynek pracy wraz z rosnącym doświadczeniem staje się o wiele bardziej przychylny niż na początku kariery, dlatego zmiana pracy, dla doświadczonego informatyka z dużym portfolio zrealizowanych projektów, to przysłowiowa “pestka”.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.