Studia na kierunku górnictwo i geologia. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia na kierunku górnictwo i geologia to połączenie wiedzy z zakresu nauk o ziemi, nauk matematycznych i technicznych. Przyszły student górnictwa i geologii powinien posiadać przede wszystkim zdolności techniczne, ale także umiejętności wykorzystania wiedzy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz kierowania zespołem osób. Przedmioty kształcenia ogólnego oraz podstawowego obejmują zagadnienia z zakresu nauk o ziemi i nauk matematyczno-technicznych, a także wprowadzają zagadnienia z zakresu procesów inżynierskich.

Jak wygląda program studiów na górnictwie i geologii

W trakcie studiów do realizowanych przedmiotów należą:

  • matematyka ze statystyką,
  • chemia, fizyka,
  • grafika inżynierska,
  • podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów,
  • informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynieryjnych,
  • ekologia i zarządzanie środowiskowe.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku górnictwo i geologia? Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku górnictwo i geologia:

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności do wykonywania dokumentacji geologicznej i geotechnicznej, projektowania i realizacji robót górniczych i geotechnicznych, nadzorowania robót geologicznych, górniczych i geotechnicznych, ograniczania niekorzystnego wpływu przemysłu na środowisko.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.