Studia na kierunku filologia indyjska. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia na kierunku filologia indyjska to nie tylko nauka języka, to także możliwość poznania unikalnej tradycji i kultury danego kraju, jego historii, literatury i obyczajów. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby skutecznie komunikować się z ludźmi pochodzącymi z danej kultury, a język służy nam wtedy jako łącznik. Należy pamiętać, że nie każdy nadaje się na studenta filologii obcej. Ktoś, kto miał trudności z przyswajaniem słówek, czy reguł gramatycznych raczej nie poradzi sobie też na filologii.

Profil kandydata na filologie indyjską:

Idealny kandydat to ten, który posiada już umiejętności w dziedzinie danego języka (oprócz kandydatów na studia językowe dla początkujących) i jest ciekawy kraju, z którego dany język pochodzi.

Jak wygląda program studiów na filologii indyjskiej?

Przedmioty wspólne dla większości filologii to:

  • gramatyka opisowa,
  • gramatyka praktyczna języka,
  • gramatyka kontrastywna (porównująca język obcy z ojczystym),
  • praktyczna nauka języka (obejmująca pisanie, czytanie, mówienie i słuchanie),
  • fonetyka,
  • metodyka nauczania i emisja głosu (na kierunkach nauczycielskich),
  • literatura i historia danego obszaru językowego,
  • historia literatury,
  • językoznawstwo,
  • pedagogika, socjologia, psychologia, filozofia i kulturoznawstwo.

Większość filologii prowadzi także lektorat z drugiego języka obcego w mniejszym wymiarze godzin.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku filologia indyjska. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku filologia indyjska:

Absolwenci filologii mogą pracować jako nauczyciele języka, tłumacze, copywriterzy, korektorzy i redaktorzy w wydawnictwach, specjaliści ds. komunikacji na przykład w placówkach dyplomatycznych.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.