Rusza II edycja projektu WŁASNOŚĆ=JASNOŚĆ

23 godziny bezpłatnych warsztatów, udział w projekcie o ogólnopolskim zasięgu, wymiana doświadczeń, ponad 2000 uczestników z całej Polski, 100 projektów edukacyjnych realizowanych w społecznościach lokalnych, profesjonalni szkoleniowcy i certyfikat z podpisem Ministra Skarbu Państwa, Aleksandra Grada. Tak w skrócie prezentuje się II edycja projektu WŁASNOŚĆ=JASNOŚĆ, wspólnej inicjatywy Ministerstwa Skarbu Państwa i programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”.

WŁASNOŚĆ=JASNOŚĆ ma na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat własności prywatnej i prywatyzacji – w tym prywatyzacji giełdowej, wśród społeczności lokalnej. Projekt skierowany jest do studentów, którzy wezmą udział w szkoleniach, a następnie zrealizują warsztaty edukacyjne z uczniami z małych miejscowości.

„Każdy z nas bardziej dba o to, co jest jego własnością. Dzięki temu, co posiadamy, możemy realizować nasze marzenia. To dlatego własność prywatna jest lepsza od państwowej. Dlatego też prywatyzacja – czyli przejście od własności państwowej do prywatnej – jest tak ważna.” – mówi Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa.

Decyzja o organizacji II edycji projektu jest efektem powodzenia i efektywności pierwszej wspólnej akcji programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” i Ministerstwa Skarbu Państwa. W 2009 roku w I edycji projektu WŁASNOŚĆ=JASNOŚĆ w szkoleniach udział wzięło ponad 130 studentów. „Sukcesem pierwszej edycji było przeprowadzenie projektów edukacyjnych, w których udział wzięło ponad 2000 uczniów i przedstawicieli społeczności lokalnych. Dlatego postanowiliśmy kontynuować akcję, wzbogacając ją m.in. o tematykę związaną z prywatyzacją giełdową, czy debatami Oksfordzkimi„ – mówi Zdzisław Hofman, Prezes Fundacji Rozwoju Wolontariatu.

W II edycji projektu WŁASNOŚĆ=JASNOŚĆ studenci będą mogli wziąć udział w trzydniowych szkoleniach obejmujących zakres: własności prywatnej, prywatyzacji giełdowej, debat Oksfordzkich, pracy dydaktycznej i tworzenia autorskich scenariuszy zajęć. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy w dwu-trzy osobowych grupach będą realizować projekty edukacyjne w małych miejscowościach w całej Polsce. Do udziału w projekcie zaproszeni są studenci wszystkich kierunków studiów bez względu na rodzaj uczelni, tryb studiów bądź miejsce zamieszkania.

Udział w projekcie to szansa zdobycia wiedzy i doświadczenia, możliwość poznania interesujących ludzi i nauki u profesjonalnych szkoleniowców, to także ciekawy pomysł na wakacje. WŁASNOŚĆ=JASNOŚĆ to wreszcie udział w prestiżowym przedsięwzięciu łączącym działania Ministerstwa Skarbu Państwa i programu społecznego „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. Udział w projekcie potwierdza uznany certyfikat z podpisem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada.

Studenci, którzy opracują wartościowe scenariusze oraz zrealizują najciekawsze projekty zostaną zaproszeni do udziału w bezpłatnych miesięcznych praktykach
w Ministerstwie Skarbu Państwa. Wybrane scenariusze zostaną opublikowane i zaprezentowane szerszej publiczności.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Szkolenia dla naukowców

O tym, jak usprawnić transfer wyników badań naukowych z uczelni do przemysłu i tym samym przyczynić się do wzmocnienia innowacyjności polskiej gospodarki będzie się można

Czytaj więcej »

Białystok: Powstanie nowy kampus

  Uniwersytet w Białymstoku podpisał umowę na finansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pierwszego etapu budowy kampusu tej uczelni. Dofinansowanie z tego źródła to

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję