Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna – nowy międzyuczelniany kierunek dla studentów II stopnia, prowadzony we współpracy dwóch poznańskich uczelni – Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego.

Środowisko to twoje drugie imię?

Jeśli ochrona środowiska to kwestia, która jest bardzo ważna w twoim życiu to koniecznie rozważ studia na tym kierunku.


OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA
to jedyne studia magisterskie w Polsce, które przygotują Cię do praktycznego wykorzystywania wiedzy o przyrodzie i ochronie jednych z najważniejszych ekosystemów świata – LASÓW.

Poznasz nowoczesne narzędzia i techniki badania ekosystemów, siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz biologii roślin i zwierząt.
Program studiów skoncentrowany jest na praktycznych aspektach wiedzy o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i metodach ochrony, zwłaszcza w odniesieniu do ekosystemów leśnych.

Dlaczego te umiejętności są ważne?

Po pierwsze pozwolą Ci zrozumieć dynamikę ekosystemów a po drugie wdrażać skuteczną strategię ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych Natura 2000, opartą na regułach działalności produkcyjnej i na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Będziesz potrafił prowadzić monitoring przyrodniczy i poznasz specyfikę zarządzania oraz gospodarowania lasami, szczególnie w zakresie umożliwiającym przygotowanie i realizację planów zadań ochronnych. Poznasz systemy i organizację ochrony przyrody w kraju i Europie. Będziesz potrafił korzystać z różnych źródeł informacji o środowisku związanych z gospodarowaniem w lasach. Zdobędziesz umiejętności prowadzenia warsztatów przyrodniczych dla dzieci i dorosłych oraz przygotowania atrakcyjnych materiałów dydaktycznych i informacyjnych.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyska unikalny w skali kraju tytuł zawodowy magistra ochrony przyrody.

Program tych studiów uzyskał rekomendację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Ten nowy kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów pracujących w jednostkach regionalnych i europejskich zajmujących się ochroną przyrody i edukacją. Uczyć Cię będą naukowcy z dwóch poznańskich uczelni – Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego. To połączenie wiedzy i pasji wykładowców naszych uczelni wyposaży Ciebie w narzędzia, technologie i metody badań dające dużą gwarancję na osiągnięcie sukcesu na rynku pracy.

Absolwenci tego kierunku zdobywają zatrudnienia między innymi w:

  • jednostkach administracyjnych lasów państwowych,
  • instytucjach powołanych do zarządzania ochroną przyrody,
  • jednostkach wykonujących działania ochronne,
  • stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych.

Środowisko to twoje drugie imię?

Jeśli ochrona środowiska to kwestia, która jest bardzo ważna w twoim życiu to koniecznie rozważ studia na tym kierunku.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję