Czy student skorzysta z Tarczy Antykryzysowej?

Czy na studiach dostaniesz jakieś ulgi lub świadczenia w związku z epidemią koronawirusa? Jesteś studentem i jednocześnie pracujesz na tzw. śmieciówce? A może studiując zarabiasz już na etacie? A może jako student prowadzisz własną firmę? Sprawdź, czy dostaniesz jakieś pieniądze albo inne świadczenia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało propozycje dla studentów w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią koronowirusa.

Świadczenie dla każdego studenta

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło “Pakiet dla Studenta”, zbiór świadczeń dla studentów w Polsce, w związku z pandemią koronawirusa. Nie są to jednak świadczenia wypłacane ze skarbu Państwa. To jedynie możliwość dla uczelni, która może (ale nie musi) przyznać je własnym studentom. MNiSW pisze“to zbiór rozwiązań które są rekomendowane uczelniom w związku z koronawirusem”. Rekomendowane – więc nie możesz liczyć, że Twoja uczelnia na 100% skorzysta z tych rozwiązań. Możesz jednak przez swoich przedstawicieli w Samorządzie Studenckim prosić, aby władze Twojej szkoły wyższej wprowadziły je w życie.  Wysokość i warunki przyznawania danego świadczenia każda uczelnia przyznaje z osobna.

Pakiet dla Studenta – uczelnia:

 • może przyznawać studentom jednorazową zapomogę ze względu na utratę pracy i zarobków na skutek pandemii,
 • może zwolnić studentów z opłat za akademik (miejsce w domu studenckim),
 • w przypadku studiów płatnych – może czasowo zawiesić czesne i inne opłaty za studia – “zwłaszcza gdy zajęcia nie odbywają się zdalnie”,
 • powinna terminowo przyznawać i wypłacać stypendia i zapomogi – pomimo utrudnień w pracy administracji uczelnianej, w tym pracy zdalnej,
 • powinna uprościć procedury wewnętrzne z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, np. składanie wniosków do dziekanatów.

Więcej o studenckich finansach?

Szukasz informacji o stypendiach, dofinansowaniach studiów, akademikach, jak tanio przeżyć w czasie studiów, korzystnie wynająć mieszkanie, ofertach banków i ubezpieczeń dla studentów?

Zapisz się na newsletter Studenckie finanse.

Student na umowie zlecenie lub umowie o dzieło

Umowa cywilno-prawna to najpopularniejszy rodzaj zarabiania podczas studiów. To właśnie ten sposób świadczenia usług zwykle obowiązuje w “studenckich” pracach, takich jak kelner, weekendowy lub popołudniowy sprzedawca w butiku czy markecie, pracownik fast-foodu, niewykwalifikowany robotnik fizyczny lub biurowy, stażysta czy praktykant. Dlatego MNiSW opracowało szczególne świadczenia właśnie dla studentów zatrudnionych w ten sposób.  Każdy student, który pracuje na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło, może otrzymać jednorazową pomoc. O świadczenie dla studenta w wysokości ok. 2 000 zł brutto może ubiegać się pracodawca w tzw. tarczy antykryzysowej.

Jakie warunki musisz spełniać, aby skorzystać ze wsparcia?

 • wykonujesz pracę na umowie cywilnoprawnej, która została zawarta przed 1 lutego 2020 roku,
 • twoja firma została zamknięta, a ty nie możesz wykonywać swojej pracy,
 • w ostatnim miesiącu uzyskałeś przychód, który nie przekroczył trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału czyli kwoty 15 595,74 zł brutto

Co możesz zyskać?

Jeśli spełniasz wszystkie powyższe wymagania możesz za pośrednictwem swojego zakładu pracy ubiegać się pomoc finansową. Możesz otrzymać jednorazowy zastrzyk gotówki w kwocie około 2 000 zł brutto, który zrekompensuje twoje utracony dochody.

Czym jest świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe to specjalna forma wsparcia finansowego. Jest ona wypłaca przez Państwo z powodu przestoju w działalności zakładu pracy. Przestój ten wywołany jest obecnie za sprawą pandemii koronawirusa i wywołany jest niezależnie od pracodawcy i pracowników. Co ważne, studenci też są objęci świadczeniami postojowymi, które ujęte są w Pakiecie dla Studenta.

W jaki sposób możesz ubiegać się o studenckie świadczenie postojowe?

Przekaż swojemu pracodawcy oświadczenie, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. W oświadczeniu wpisz informację o kwocie wszystkich przychodów, jakie otrzymujesz. Twój pracodawca musi złożyć wniosek o świadczenie postojowe do ZUS. Należy pamiętać, aby do wniosku dołączyć kopię twojej umowy o dzieło lub umowy zlecenie.

UWAGA! Jeśli pracujesz w kilku firmach i masz kilka umów o dzieło lub umowy zlecenie, każdy zleceniodawca musi złożyć wniosek odrębnie do każdej zawartej z tobą umowy. Pamiętam, że wnioski o świadczenie postojowe dla studenta mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie do trzech miesięcy od zniesienia stanu epidemii.

Szef Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zapowiedział, że na bieżąco będzie informował o kolejnych rozwiązaniach, które mogą pomóc studentom w trakcie zagrożenia związanego z pandemią korowirusa.

Student na etacie

Jeżeli studiujesz i jednocześnie pracujesz na etacie i masz umowę o pracę, korzystasz z Tarczy Antykryzysowej na warunkach ogólnych. To znaczy możesz skorzystać z następujących rozwiązań:

 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy – jeśli jesteś rodzicem dziecka do lat 8 lub dziecka niepełnosprawnego,
 • nie zapłacisz dodatkowych pieniędzy w przypadku odroczenia lub rozłożenia podatku na raty,
 • otrzymasz wyższą kwotę zwolnienia w podatku dochodowym od pieniędzy otrzymanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dostaniesz dopłaty do wypoczynku dzieci,
 • dostaniesz zapomogę od zdarzeń losowych,
 • nie zapłacisz podatku za zakwaterowanie i wyżywienie od pracodawcy,
 • nie poniesiesz konsekwencji finansowych jeśli spóźnisz się w złożeniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 rok.

Więcej szczegółowych informacji na temat Tarczy Antykryzysowej dla osób pracujących na umowie o pracę znajdziesz na stronie www,

Student prowadzący działalność gospodarczą

Jeżeli studiujesz i jednocześnie prowadzisz działalność gospodarczą, korzystasz z Tarczy Antykryzysowej na warunkach ogólnych. To znaczy możesz skorzystać z następujących rozwiązań:

 • możesz skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń oraz pensji dla swoich pracowników,
 • możesz otrzymać pożyczkę, dzięki której będziesz w stanie sfinansować wynagrodzenia swoich pracowników,
 • możesz rozłożyć na raty lub zwolnić się ze składek ZUS przez kolejne trzy miesiące,
 • możesz umorzyć zaległości podatkowe,
 • nie płacić abonamentu RTV i opłat audiowizualnych,
 • możesz zapłacić niższe zaliczki na PIT oraz CIT,
 • możesz skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki ze środków Funduszu Pracy.

Więcej szczegółowych informacji na temat Tarczy Antykryzysowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą znajdziesz na stronie www,

 • Interesują Cię finanse i możliwości rozsądnego zarządzania pieniędzmi?
 • Chcesz poprawić swoją sytuację materialną?
 • Szukasz dodatkowej, ciekawej pracy za godziwą zapłatę?
 • Szukasz sposobów, żeby poprawić swoją wartość na rynku pracy?

Praca dla studenta, student w pracy?

Szukasz informacji o studenckich stażach, praktykach, możliwości dorobienia podczas studiów, zdobywania doświadczenia zawodowego podczas studiów, sposobach na budowanie kariery i możliwościach zawodowych po studiach?

Zapisz się do newslettera naszego serwisu Praca.Studia.pl

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję