Cybernetyka ekonomiczna

Programowanie komputerów, projektowanie systemów informacyjnych i baz danych, modelowanie matematyczne procesów gospodarczych i budowa scenariuszy ich rozwoju, czyli cybernetyka ekonomiczna. Dziedzina ta uczy jak, przy pomocy zwykłego komputera i metod matematycznych sprawnie zarządzać całymi systemami ekonomicznymi. Przekazuje praktyczną wiedzę w zakresie tworzenia i wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania, wspomagania decyzji, pracy grupowej, inteligencji biznesowej i sztucznej inteligencji oraz e-biznesu. Umiejętność analitycznego rozumowania i wnikliwość badawczą łączy z nauką obsługi narzędzi statystycznych i najnowszych technologii informatycznych na wszystkich szczeblach życia gospodarczego.

Najczęściej wykładane przedmioty:

analiza systemów informatycznych, badania operacyjne, bazy danych, e-biznes, ekonomia matematyczna, ekonometria finansowa, hipermedia, informatyczne systemy zarządzania wiedzą, komputerowe systemy informacji przestrzennej, makroekonomiczne symulacje komputerowe, matematyka finansowa i aktuarialna, modele kursów walutowych i bilansu płatniczego, projektowanie systemów informatycznych, programowanie komputerów, programowanie logiczne i obiektowe, sieci komputerowe, sterowanie optymalne, strategie finansowania i inwestowania firm, systemy operacyjne i narzędziowe,

Po studiach:

Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, organizacjach rządowych i międzynarodowych jako:

– lider zarządzania informatyką w firmie, informatycznych zespołów projektowych oraz informatycznych zespołów wdrożeniowych,

– analityk procesów biznesowych,

– administrator sieci informatycznych,

– projektant i administrator systemu Web,

– integrator technologii informatycznych,

– zarządzający technologią informatyczną w firmie,

– inżynier wiedzy,

– projektant inteligentnych systemów informatycznych,

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.