W zakresie badań Zootechniki mieszczą się takie dziedziny, jak: genetyka, doskonalenie zwierząt, rozród, żywienie, paszoznawstwo czy mechanizacja i ekonomika produkcji zwierzęcej. Warto zastanowić się na wybraniem tego kierunku, jeżeli jest się osobą cierpliwą, dokładną i dociekliwą. Jednak najważniejsze jest zainteresowanie naukami przyrodniczymi. Należy pamiętać o tym, że zootechnika to coś zupełnie innego niż weterynaria. Podczas gdy weterynarz zajmuje się pojedynczymi przypadkami, zootechnik zajmuje się opracowywaniem technik hodowli czy żywienia.

W trakcie studiów:

Student zdobywa gruntowną wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej. Oprócz zajęć teoretycznych w trakcie swojej edukacji w tym kierunku student na pewno będzie miał możliwość udziału w zajęciach praktycznych. Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia, audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe.

Po studiach:

Absolwent może podjąć pracę w:
- administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem,
- instytucjach zajmujących się doradztwem rolniczym, nadzorem hodowlanym i służbach inseminacyjnych,
- przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego,
- gospodarstwach rolnych.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->