Biologia i zdrowie człowieka to nowy kierunek studiów przygotowany w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz zapotrzebowanie społeczne. Kierunek powstał z myślą o przygotowaniu specjalistów przygotowanych do działalności na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia ludzi oraz w zakresie zdrowia środowiskowego, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka.


Nie każdy, kto zajmuje się chorobami jest medykiem. Istnieje cały szereg poważnych specjalności związanych z ochroną zdrowia, nie będących bezpośrednio powiązanymi z procedurami leczenia dolegliwości. Coraz liczniejsze choroby uwidaczniają się nie tylko na poziomie pojedynczych pacjentów, ale na poziomie całych społeczeństw. Wiedza o zagrożeniach zdrowia w takim właśnie ujęciu jest nadal znikoma. Problem chorób cywilizacyjnych, zawodowych, społecznych aspektów zagadnień medycznych, wykluczenia oraz statystycznego i demograficznego interpretowania współczesnych tendencji w zakresie ochrony zdrowia - to główne punkty zainteresowania studiów realizowanych na tym kierunku.


Zdrowie publiczne - dobry wybór dla maturzysty

Możliwość wyboru tego kierunku powinny rozważyć osoby, które zamierzają zdawać maturę z przedmiotów przyrodniczych, takich jak biologia, chemia, czy fizyka. Z pewnością przyda się w trakcie rekrutacji umiejętność posługiwania się językami obcymi. Oczywiście warto dopasować listę przedmiotów, które zamierzasz zdawać w trakcie egzaminu dojrzałości do wymagań rekrutacyjnych konkretnej uczelni. Wbrew pozorom, nie każda uczelnia ułatwia życie kandydatom! W niektórych wypadkach o jedno miejsce zmaga się bowiem nawet kilka osób.

Studia "Zdrowie publiczne" w praktyce

Studenci pierwszego semestru poznają nie tylko wybraną przez siebie dziedzinę, ale także nowy sposób nauki, przyswajania wiedzy, uczestnictwa w zajęciach i w zasadzie nowego - studenckiego stylu życia. To wszystko sprawia, że już pierwsze tygodnie bywają przełomowe. Zamiast lekcji - wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria. Zakres wiedzy do zgłębienia jest ogromny, w grę wchodzą bowiem nie tylko przedmioty biologiczne i medyczne, ale także cały pakiet przedmiotów społecznych, takich jak socjologia, demografia, statystyka, nie wspominając o żywieniu człowieka, epidemiologii, czy przedmiotach ogólnoakademickich.

Kierunek Zdrowie publiczne jako klucz do kariery w służbie zdrowia

Wiemy już, że nie każdy, kto zajmuje się chorobami jest lekarzem. Zapotrzebowanie na świetnie wykształconych specjalistów ds. zdrowia publicznego nie słabnie w branżach związanych z:
  • przemysłem farmaceutycznym;
  • administracją państwową;
  • samorządem terytorialnym;
  • opieką zdrowotną;
  • pomocą społeczną;
  • geriatrią.
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->