Antropologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która pełnymi garściami czerpie zarówno z nauk humanistycznych, społecznych, jak i przyrodniczych. W uproszczeniu, rdzeniem zainteresowań antropologa jest kultura i jej zmienność w czasie, a także struktury świata społecznego utrwalone w procesie dziejowym. Ważne jest tutaj analizowanie społeczności z możliwie wielu perspektyw: kulturowej, ekonomicznej, demograficznej, środowiska nauturalnego, rozwoju techniki czy kontaktów z innymi grupami. Wszystko po to, żeby możliwie najpełniej opisać specyfikę danej populacji.

W pewnym sensie antropologia to taka socjologia społeczeńst pierwotnych, a obie te dziedziny łączy m.in.: metodologia badań w terenie (wraz z ich rozbudowaną etyką) i niektóre uniwersalne teorie. Warto wspomnieć, że w dyscyplinie wyróżnia się dwie główne gałęzie: antropologię fizyczną (koncentującą się na zmienności biolologicznej i fizjologicznej gatunku ludzkiego, której notabene w przeszłości przypisywano rasistowskie konotacje) i antropologię kulturową (inaczej społeczną, zbliżoną do wcześniej wspomnianej socjologii, ogniskującą się bardziej na grupowym wymiarze życia człowieka). Tylko od zainteresowań i wyobraźni badacza zależy, na którym aspekcie kultury skupi się w swoich analizach. Możliwości są naprawdę nieograniczone, od polityki, systemów organizacji czy religii, aż do dźwięku, języka, sportu czy subkulturowych obyczajów. Zawsze można również pokusić się o całościową monografię jakiegoś wymierającego plemienia na drugim końcu świata...


Jak zostać antropologiem?


Żeby zostać dyplomowanym antropologiem, nie będzie to duże odkrycie, należy ukończyć studia w tym kierunku. Właściwie wszystkie liczące się uniwersytety posiadają odpowiednie Instytuty Etnologii i Antropologii, bywa że antropologia jest wykładana na Wydziałach Historycznych lub Społecznych w towarzystwie kulturoznawstwa i dziedzin pokrewnych. Antropologia to studia niejednolite - 6 semestrów na I stopniu i kolejne 4 na II stopniu. Możliwe są również studia III stopnia i uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych z odpowiednią specjalnością. Dobrze, żeby przyszli studenci już na starcie liczyli się z ewentualnością licznych podróży i wyjazdów terenowych, które zawsze są mile widziane przez wykładowców i pozwalają ubiegać się o stypendium naukowe.

Przykładowe kierunki po których możesz zostać antropologiem: Antropologia literatury, teatru i filmu, a także Antropologia mniejszości narodowych.


Gdzie może pracować antropolog?


Jest to o tyle trudne pytanie, że podobnie jak w przypadku socjologa, antropolog jest raczej profesją i stylem życia, aniżeli zawodem w pełnym tego słowa znaczeniu. Absolwenci mogą podejmować pracę w naprawdę różnych miejscach. Przekrój jest naprawdę spory, od domów medialnych i dziennikarstwa, poprzez instytucje kulturalne i animację kultury, na instytucjach publicznych takich jak muzea, skanseny czy parki tematyczne skończywszy. Wielu antropologów na codzień ma styczność z reklamą, mediami społecznościowymi, marketingiem i turystyką. Dobrą ścieżką rozwoju jest również kariera akademicka, choć tu trzeba liczyć się z dość dużą konkurencją. Część antropologów dobrze odnajduje się w instytucjach samorządowych i firmach badawczych.


Ile zarabia antropolog?


Różnice w zarobkach, w zależności od wyboru którejś z wyżej wymienionych ścieżek mogą być bardzo duże. Niemniej jednak, zaraz po studiach nie należy spodziewać się przekroczenia średniej krajowej. Zarobki rosną wraz ze stażem pracowniczym i rozwinięciem specjalistycznych kompetencji w swojej niszy. Dla antropologa najważniejsze jest bowiem znalazienie na siebie pomysłu i konkretna specjalizacja.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->