Cenisz sobie niezależność? Masz niezaprzeczalny dar przekonywania ludzi do swojego zdania? Chciałbyś pracować na własny rachunek i mieć bezpośredni wpływ na wysokość osiąganych zarobków? Zostań agentem ubezpieczeniowym!


Kim jest i czym zajmuje się agent ubezpieczeniowy?


Zadaniem agenta ubezpieczeniowego jest zawieranie z klientami umów ubezpieczeniowych w imieniu zakładu ubezpieczeniowego. Praca na tym stanowisku jest zatem, przynajmniej teoretycznie, związana z bezpośrednią sprzedażą usług. Można w takim wypadku pokusić się o stwierdzenie, że agent ubezpieczeniowy jest w pewnym sensie połączeniem akwizytora i sprzedawcy.

Podstawowym obowiązkiem zawodowym agenta jest stworzenie oferty dopasowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów, których wcześniej trzeba oczywiście znaleźć. Wielu agentów korzysta przy tej okazji z pracy „asystentów”, którzy wyszukują potencjalnych zainteresowanych i umawiają spotkania swojemu przełożonemu.


Jakie wymagania należy spełnić, by zostać agentem ubezpieczeniowym?


Większość agentów ubezpieczeniowych to absolwenci kierunków związanych z ekonomią i finansami. Wykształcenie kierunkowe nie jest jednak w tej branży wymogiem, który należy bezwzględnie spełnić, gdyż znacznie wyżej ceniona jest konkretna wiedza na temat oferty produktowej danego zakładu ubezpieczeniowego, umiejętność szybkiej analizy danych i ocena potencjalnego ryzyka. W cenie są także kompetencje sprzedażowe i negocjacyjne, które pozwalają efektywnie wywiązywać się z obowiązków służbowych. Rozwinięta zdolność perswazji także w tej branży nie zaszkodzi...


Działalność agencyjna wykonywana jest na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń (art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym - Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154).


Zezwolenie wydawane jest przez organ nadzoru na wniosek zakładu ubezpieczeń lub samego zainteresowanego. Należy jednak spełnić szereg wymogów, np.:


  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

  • rękojmia należytego wykonywania czynności agencyjnych,

  • posiadanie co najmniej średniego wykształcenie,

  • odbycie niezbędnych szkoleń prowadzonych przez zakład ubezpieczeń i pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego,

  • posiadanie zaświadczenia o niekaralności.Wniosek o wydanie licencji agenta ubezpieczeniowego składa się za pośrednictwem zakładu ubezpieczeniowego po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego i dostarczeniu kompletu dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenia i zaświadczenie o niekaralności.

Wyróżniamy dwa typy agentów ubezpieczeniowych:

  1. pełnomocnik, czyli osoba upoważniona przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów w imieniu i na rzecz zakładu,

  2. pośrednik, czyli osoba pośrednicząca przy zawieraniu umów ubezpieczenia.Gdzie pracuje i ile zarabia agent ubezpieczeniowy?


Nikogo chyba nie powinno zdziwić, że agenci ubezpieczeniowi znajdują zatrudnienie w branży ubezpieczeniowej.

Zarobki agenta ubezpieczeniowego są niezwykle trudne do oszacowania, gdyż oparte są na tzw. systemie prowizyjnym. Oznacza to, że wysokość miesięcznego dochodu zależy od ilości podpisanych umów.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->