Zawód doradcy podatkowego pojawił się na rynku pracy stosunkowo niedawno, na mocy Ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r. (Dz. U. z 1996 r., nr 102, poz. 475). Aby pracować w tym zawodzie musisz posiadać przekrojową wiedzę teoretyczną i praktyczną z z zakresu obowiązującego prawa, ekonomii i księgowości oraz znać specyfikę branży, w której działa Twój klient.


Kim jest i czym zajmuje się doradca podatkowy?


Głównym zadaniem doradcy podatkowego jest udzielanie profesjonalnych porad i opinii w zakresie zobowiązań podatkowych. Odbiorcami takich usług są podatnicy, płatnicy oraz inkasenci. Doradcy mogą ponadto prowadzić księgi podatkowe swoich klientów oraz sporządzać w ich imieniu deklaracje i zeznania podatkowe. Najtrudniejsze są jednak zadania związane z reprezentowaniem klientów przed sądem – wymaga to bowiem doskonałej znajomości zarówno sprawy, jak i prawa procesowego.

Praca doradcy podatkowego jest zatem niezwykle stresująca i obarczona wysokim stopniem odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Sama wiedza i kompetencje to jednak nie wszystko – doradcy powinni charakteryzować się bezstronnością, uczciwością i rzetelnością w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych.

Obowiązkiem każdego doradcy podatkowego, wykonującego swojego obowiązki na terenie Polski, jest ponadto przynależność do Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Konieczne jest także regularne opłacanie składki członkowskiej, której wysokość wynosi obecnie 600 zł rocznie.


Jak zostać doradcą podatkowym?


Zgodnie z art. 3 pkt 1-3 Ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r. czynności doradztwa podatkowego wykonywane mogą być wyłącznie przez:


  • osoby fizyczne, które uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych,

  • adwokatów i radców prawnych,

  • osoby prawne wpisane do prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.Doradca podatkowy musi posiadać bardzo gruntowną wiedzę z zakresu prawa, księgowości i ekonomii. Konieczne jest zatem ukończenie studiów na kierunkach, które pozwalają na zdobycie niezbędnej wiedzy z tych dziedzin, np. PRAWO lub EKONOMIA. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest także ukończenie kierunkowych studiów z zakresu PODATKÓW i DORADZTWA PODATKOWEGO.

Bardzo istotna jest ponadto konieczność stałego podnoszenia posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz uaktualnianie wiedzy z zakresu obowiązującego prawa procesowego i przepisów podatkowych. Wielu doradców podatkowych korzysta w tym zakresie z bogatej oferty specjalistycznych szkoleń i kursów oraz studiów podyplomowych oferowanych przez wybrane uczelnie państwowe i prywatne.


Ile zarabia doradca podatkowy?


Wysokość miesięcznych dochodów jest ściśle uzależniona od posiadanego doświadczenia zawodowego i rodzaju firmy, w której się pracuje. Można jednak przyjąć, że średnie zarobki początkującego doradcy podatkowego oscylują w granicach 2-3 tysięcy złotych netto.

Specjaliści z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym mogą liczyć na zarobki nawet w wysokości 6 tys. zł netto. Znacznie wyższe dochody osiągają natomiast doradcy zatrudnieni w największych przedsiębiorstwach krajowych i w międzynarodowych korporacjach.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->