Wizja drobiazgowego zbierania i rozliczania setek faktur nie przeraża Cię? Bezgranicznie kochasz Excela, a praca z cyferkami to Twoje marzenie? Jesteś osobą dokładną, precyzyjną i kreatywną? Może nie uwierzysz, ale będziesz doskonałym księgowym! Zapomnieliśmy jeszcze dodać, że musisz również być opanowany, gdyż czekają Cię bezpośrednie kontakty z przedstawicielami ZUSu i Urzędu Skarbowego...


Kim jest księgowy?


Mianem księgowego określamy osobę zatrudnioną w dziale księgowości, której podstawowym zadaniem jest prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zakres obowiązków osoby zajmującej to stanowisko jest jednak znacznie szerszy i obejmuje m.in.:


 • rozliczanie i obliczanie zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa,

 • prowadzenie ewidencji kasowej,

 • ustalanie wyniku finansowego,

 • gromadzenie i archiwizowanie dowodów księgowych,

 • stała współpraca z biegłym rewidentem,

 • przygotowywanie i zlecanie przelewów bankowych,

 • księgowanie dokumentów,

 • przestrzeganie obowiązków przedsiębiorstwa względem urzędu skarbowego i innych instytucji państwowych.
Księgowym może zostać osoba, która:


 • posiada pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych,

 • korzysta w pełni z praw publicznych,

 • nie została skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za umyślne przestępstwo skarbowe.
Jak zostać księgowym?


Zaczniemy może od obowiązkowych wytycznych, jakie należy należy spełnić, żeby zostać księgowym. Na pocieszenie możemy dodać, że wystarczy wybrać jedną opcję:

 1. odbycie trzyletniej praktyki zawodowej w księgowości oraz legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów magisterskich uzyskanym na kierunku rachunkowość lub innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość,

 2. odbycie trzyletniej praktyki w księgowości oraz posiadanie wykształcenia magisterskiego lub równorzędnego oraz ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości,

 3. odbycie dwuletniej praktyki w księgowości oraz posiadanie wykształcenia minimum średniego oraz zdanie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.


Żadna z powyższych dróg nie jest łatwa i szybka, ale zdecydowanie polecamy wybrać pierwszą, gdyż wiedza i kompetencje uzyskane na kierunkowych studiach na pewno przydadzą się w pracy zawodowej. Wiele uczelni organizuje ponadto specjalistyczne szkolenia i kursy dla przyszłych księgowych, z których studenci mogą bardzo często skorzystać bezpłatnie.

Co zatem najlepiej wybrać? Studiowanie EKONOMII lub ZARZĄDZANIA będzie dobrą decyzją, ale należy pamiętać, że nie ma jednego, konkretnego kierunku, który przygotowywałby tylko i wyłącznie do pracy w zawodzie związanym z księgowością. W trakcie studiów radzimy także zwrócić uwagę na zdobywanie kompetencji typowo technicznych, czyli biegłej obsługi komputera – w szczególnie arkusza kalkulacyjnego oraz programów finansowo-księgowych.

Nieodzowna będzie także perfekcyjna znajomość przynajmniej jednego języka obcego, jeśli chcecie pracować w dużym przedsiębiorstwie lub zagranicznej korporacji. O stałym poszerzaniu wiedzy chyba nie musimy nawet przypominać, prawda?

Specjalizacje księgowe:


 • Ekspert księgowy specjalista ds. rachunkowości;

 • Ekspert księgowy specjalista ds. podatku dochodowego od osób fizycznych;

 • Ekspert księgowy specjalista ds. podatku dochodowego od osób prawnych;

 • Ekspert księgowy specjalista ds. podatku od towarów i usług;

 • Ekspert księgowy specjalista kadrowo-płacowy;

 • Ekspert księgowy analityk.Specjalizację księgową można uzyskać wyłącznie po odbyciu specjalistycznego kursu oraz po pozytywnym zaliczeniu egzaminu certyfikującego, którego organizatorem jest Polska Izba Biur Rachunkowych.


Perspektywy zatrudnienia i zarobki księgowego


Dobry księgowy jest poszukiwanym specjalistą zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy. Trudno zatem wyobrazić sobie nawet sytuację, że specjaliści z zakresu księgowości będą mieć w przyszłości problemy ze znalezieniem zatrudnienia.

Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia zawodowego i kluczowych kwalifikacji można już planować karierę w charakterze głównego księgowego, rewidenta, biegłego rewidenta lub specjalisty ds. controllingu.

Wysokość wynagrodzenia księgowego zależy w głównej mierze od zakresu odpowiedzialności i posiadanych umiejętności, ale również od lokalizacji miejsca pracy – im większe miasto, tym wyższe zarobki. Średnie miesięczne wynagrodzenie księgowego wynosi około 3600 PLN.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->