Odpowiedz na następujące pytanie: czy chciałbyś kierować procesem realizacji budowy lub robotami budowlanymi? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, to znaczy, że karierę zawodową powinieneś rozwijać na stanowisku kierownika budowy, o którym opowiemy Ci za moment nieco więcej...


Kim jest kierownik budowy?


Bezwzględny sadysta znęcający się nad podwładnymi, współczesny odpowiednik nadzorcy niewolników z plantacji bawełny... Ok, tylko żartowałem:) Kierownik budowy to osoba, której najważniejszym zadaniem jest czuwanie nad sprawnym przebiegiem procesu realizacji budowy lub robót budowlanych. Można w zasadzie powiedzieć, że jest „drugi po Bogu”, gdyż reprezentuje bezpośrednio wykonawcę i jego interesy.

Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione zostały w art. 22 PB, natomiast art. 23 PB zawiera wykaz jego praw. 

Jeśli nerwowo zacząłeś wertować internet w poszukiwaniu odpowiedniego kodeksu, to możesz przestać. Wymieńmy przynajmniej najważniejsze obowiązki współczesnego kierownika budowy:

  • sprawowanie nadzoru nad jakością wykonanych robót,

  • prowadzenie dokumentacji budowy,

  • rozliczanie okresowych kosztów budowy,

  • współpraca z generalnym wykonawcą budowy lub robót budowlanych,

  • ścisłe przestrzeganie przyjętego harmonogramu robót,

  • skuteczne zarządzanie zespołem pracowników.
Jak zostać kierownikiem budowy?


Aby wykonywać zawód kierownika budowy/robót budowlanych należy posiadać wyższe wykształcenie techniczne, zdobyte np. na kierunku związanym z BUDOWNICTWEM lub ARCHITEKTURĄ.

Samo ukończenie studiów nie uprawnia jednak do samodzielnego wykonywania tego zawodu. Przepustkę stanowi bowiem odbycie wymaganej praktyki zawodowej oraz zdobycie uprawnień budowlanych, które wydawane są przez odpowiedni organ samorządu zawodowego.

I w tym momencie zaczynają się kolejne schody... Jeśli myślałeś, że wszystkie egzaminy masz już za sobą, to musimy Cię rozczarować, gdyż czeka Cię jeszcze jeden: ze znajomości procesu budowlanego oraz w zakresie praktycznego zastosowania zdobytej na studiach wiedzy.

Po pomyślnym zaliczeniu ostatniej formalności otrzymuje się oficjalny wpis do centralnego rejestru i wpis na listę członków izby samorządu zawodowego.

I na koniec jeszcze dwie ważne informacje:

  1. Osoby, które chcą kierować robotami budowlanymi bez ograniczeń muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz odbyć przynajmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie.

  2. Kierowanie budową w ograniczonym zakresie wiąże się natomiast z koniecznością posiadania dyplomu ukończenia studiów inżynierskich I stopnia oraz udokumentowaną praktyką zawodową w wymiarze przynajmniej trzech lat.Gdzie pracuje i ile zarabia kierownik budowy?


Nie zdziwi Cię zapewne informacja, że kierownik budowy pracuje na budowie, prawda? Świetnie, w takim razie możemy pominąć tak oczywiste kwestie i przejść do meritum, na który zapewne wszyscy czekają. Mówiąc krótko: kierownik budowy zarabia całkiem nieźle! Jego miesięczna pensja to od 3 do nawet 12 tys. zł brutto. Poziom zarobków jest jednak ściśle uzależniony od posiadanego doświadczenia, skali prowadzonego projektu oraz innych kwestii formalnych.
Pamiętajcie jednak, że w ślad za wysoką pensją idzie także ogromna odpowiedzialność – zarówno za jakość i terminowość prowadzonych prac, jak i za zdrowie podwładnych.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->