Fascynuje Cię budowa ziemi i procesy geologiczne, które w niej zachodzą? Świetnie, właśnie znalazłeś zawód, który pomoże Ci w rozwijaniu pasji i zainteresowań oraz zapewni stabilne zatrudnienie po ukończeniu studiów!

Kim jest geolog?
Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziesz nieco niżej, a teraz chcielibyśmy powiedzieć Ci nieco więcej o samej geologii, czyli dziedzinie, którą będziesz zajmował się na gruncie zarówno praktycznym, jak i naukowym. Geolog może być bowiem zatrudniony w jednostkach naukowych i badawczych (jako naukowiec) oraz w administracji państwowej i prywatnych przedsiębiorstwach, gdzie jest odpowiedzialny za przygotowanie inwestycji, zagospodarowanie przestrzenne czy planowanie architektury. Większość państw UE posiada ponadto służby geologiczne, które odpowiedzialne są za efektywne gospodarowanie bogactwami naturalnymi oraz za opracowanie planu ochrony środowiska.

Mimo dużego postępu technologicznego praca geologa czasami nadal opiera się na prowadzeniu zwykłych obserwacji. W terenie na podstawie tego, co widzi stara się przygotować przekrój geologiczny badanego obszaru. Pracę kontynuuje w laboratorium, gdzie badając szczegółowo materiał zebrany w terenie, przygotowuje ekspertyzę dotyczącą konkretnego terenu.

Geologia jest dyscypliną niezwykle rozbudowaną – można bowiem wyróżnić następujące specjalności:


 • geologia złóż

 • hydrogeologia,

 • geologia górnicza,

 • paleontologia,

 • mineralogia.



Jednoznaczny opis zawodu geologa jest zatem niemożliwy do przygotowania, gdyż zakres obowiązków, przedmiot zainteresowania i miejsce pracy są ściśle uzależnione od wybranej specjalizacji.

Gdzie pracuje geolog?
Jeśli myślisz, że będziesz spędzać 8 godzin dziennie na wygodnym fotelu, w klimatyzowanym i biurze, to niestety musimy Cię rozczarować, gdyż sporą część swoich obowiązków będziesz wykonywać w terenie lub w laboratorium. Zapamiętaj dwie żelazne zasady:


 • materiały do badań i obserwacji nie zbierają się same,

 • zebrane próbki także nie mają w zwyczaju badać się bez Twojego udziału.



W najlepszej sytuacji są zatem geologowie, którzy pracują w większych zespołach projektowych. Takowe są jednak tworzone głównie przed duże państwowe instytuty, które dysponują niezbędnym budżetem i odpowiednią infrastrukturą, która umożliwia prowadzenie badań.

Praca na zlecenie prywatnych przedsiębiorstw ma nieco odmienny charakter. W takim przypadku, geolog odpowiedzialny jest za określenie lokalizacji pod wykonanie odwiertu lub pobranie i analizę próbek minerałów. Nadzór geologa nad prowadzonymi pracami może także wymagać jego stałej obecności, co niesie za sobą konieczność pracy w systemie zmianowym.

Jak zostać geologiem?
Niestety, drogi na skróty w tej „branży” nie ma i prawdopodobnie nigdy nie będzie – konieczne jest zatem ukończenie studiów na kierunku Geologia. Na pocieszenie możemy dodać, że szansa na dostanie się na geologię jest dość duża, gdyż kierunek ten nie cieszy się zbyt dużą popularnością wśród kandydatów na studia.

W trakcie nauki studenci zobligowani są do wyboru jednej z następujących specjalności:


 • geologia i prospekcja złóż,

 • geofizyka poszukiwawcza,

 • gosp. i zarz. środowiskiem,

 • hydrogeologia inż. i górnicza,

 • geologia górnicza,

 • geologia inżynierska,

 • hydrogeologia i geologia inżynierska.



Specjalności na poszczególnych uczelniach mogą się jednak różnić zarówno samym nazewnictwem, jak i programem kształcenia. Warto zatem zainteresować się tym jeszcze przed podjęciem studiów i dokonanie wstępnego wyboru na samym początku swojej „akademickiej kariery”.

Ile zarabia geolog?
Jeśli zdecydujesz się zostać na uczelni lub rozpocząć karierę naukową w wybranej instytucji badawczej/naukowej, to musisz się liczyć z dość niskim wynagrodzeniem w początkowym okresie. W bardziej komfortowej sytuacji są geolodzy, którzy wykonują ekspertyzy dla prywatnych przedsiębiorstw – ich miesięczne wynagrodzenie może sięgnąć nawet 5/6 tys. złotych. Wszystko zależy jednak od ilości otrzymywanych zleceń.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->