"Architekt musi być prorokiem... prorokiem w prawdziwym znaczeniu tego słowa... jeżeli nie widzi co najmniej 10 lat do przodu nie nazywaj go architektem." Jeśli te słowa znanego architekta Franka Lloyda Wrighta rozbudziły Twoją wyobraźnię i ambicję, zobacz, jak zostać architektem i co czeka Cię w tym zawodzie.

To prawda, w zawodzie architekta bardzo ważna jest wyobraźnia, zdolność spojrzenia w przyszłość i projekcji przestrzeni. Dzisiaj architektem określa się wiele osób zajmujących się projektowaniem, technologiami, organizacją przestrzeni, a nawet biznesem. Są architekci IT, architekci wnętrz, a nawet architekci biznesu. Ale w ścisłym ujęciu, a takim będziemy się zajmować, architektem jest osoba zajmująca się projektowaniem i wznoszeniem budowli. To najbardziej ogólna, słownikowa definicja.
 
Architekt to jednocześnie umysł techniczny i kreatywny, szukający rozwiązań poza schematami:
 
architekt 

Zapewne wyobrażasz sobie pracę architekta w biurze projektowym, przy stole kreślarskim, wśród zwojów rysunków technicznych i projektów. Tymczasem zawód architekta może być jednym z najbardziej różnorodnych pod względem codziennych obowiązków. Architekt zajmuje się nie tylko sporządzaniem projektów budowli. Często czuwa także nad wykonywaniem swojego projektu, zatem pracuje nie tylko w biurze, ale i na budowie. Doradza wykonawcy w kwestii wykorzystywanych materiałów, często też na prośbę klienta dokonuje wyceny całej budowy. Jeśli zdecyduje się z czasem na założenie własnego biura projektowego, jego codziennością staną się także obowiązki biznesowe: pozyskiwanie klientów i zamówień, czuwanie nad finansami, kierowanie zespołem.

Wreszcie do architektów można zaliczyć nie tylko projektanta, lecz także urbanistę, architekta krajobrazu, architekta wnętrz, czy ruralistę (architekta terenów wiejskich).

Jak zostać architektem?

Aby zostać architektem, musisz ukończyć studia na kierunku architektura. Sprawdź, jak wyglądają takie studia i gdzie możesz studiować ten kierunek.

Bardzo ważne dla przyszłego architekta są także różnego rodzaju predyspozycje i umiejętności, m.in.:


  • wyobraźnia przestrzenna,

  • zdolności plastyczne i kreślarskie,

  • rozbudowany zmysł estetyczny,

  • łatwość w dokonywaniu obliczeń,

  • umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych,

  • predyspozycje do nauk technicznych.Same studia jednak nie wystarczą, aby prowadzić samodzielną działalność jako architekt. Jest to zawód regulowany, a od 2003 roku funkcjonuje Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, która nad tym czuwa.

Aby uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, należy:


  • mieć tytuł magistra inżyniera architektury (ukończyć studia)

  • odbyć praktykę - łącznie 3 lata: 2 lata pracy projektowej, np. w biurze projektowym i 1 rok na budowie

  • zdać egzamin na uprawnienia budowlane - egzamin organizowany jest 2 razy w roku

  • zostać członkiem Izby ArchitektówPlanowana jest deregulacja zawodu architekta. Będzie się to wiązało z mniejszymi wymaganiami wobec kandydatów do uzyskania uprawnień. Oprócz ukończenia studiów magisterskich niezbędna będzie także praktyka, ale w mniejszym wymiarze - dwuletnia. Propozycje zakładają także zniesienie obowiązku zdawania egzaminu.

Zarobki i kariera

Zarobki architektów w Polsce zamykają się w przedziale 3-7 tys. zł. Mediana zarobków wynosi 4,5 tys. zł. Z pewnością jednak nie zarobisz tyle na początku swojej pracy zawodowej. Kariera architekta rozwija się powoli, a wraz z nią i zarobki.

Jak napisaliśmy powyżej, do uzyskania pełnych uprawnień niezbędne jest odbycie praktyk. Młodzi architekci zwracają jednak uwagę, że są one zazwyczaj bardzo słabo płatne. Ponadto dość trudno jest znaleźć firmę, która pomoże w zdobyciu wszelkich niezbędnych dokumentów i sprawnym ukończeniu praktyk. W rezultacie okres niskich zarobków trwa zazwyczaj dłużej niż 3 lata. Sytuacja ma się poprawić po deregulacji.

Wiemy już zatem, że zarobki architektów rosną wraz z rozwojem kariery i zdobywaniem doświadczenia. Nie bez znaczenia jest także miejsce pracy. Zdecydowanie wyższymi wynagrodzeniami cieszą się architekci pracujący w dużych firmach, z międzynarodowym kapitałem.

Celem wielu architektów jest założenie własnej działalności. Jest to możliwe po uzyskaniu wyżej opisanych uprawnień. Właściciel biura projektowego może liczyć na zarobki z górnej granicy przedziału, o którym napisaliśmy lub nawet wyższe. Musi jednak pamiętać też o sporych kosztach prowadzenia działalności.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->