To od jego postępowania zależy życie poszkodowanych w wypadkach, ale nie wiedzieć czemu praca, którą wykonuje, nie cieszy się takim szacunkiem jak ta wykonywana przez lekarzy. Charakteryzuje go ogromny refleks, opanowanie, poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Chcesz wykonywać zawód, w którym każdego dnia będziesz mógł być bohaterem? Słyszałeś o kimś takim jak ratownik medyczny?


Kim jest ratownik medyczny i jakie są jego obowiązki?


Podstawowym obowiązkiem ratownika medycznego jest udzielanie pierwszej pomocy o charakterze ratowniczym (ocena chorego, badanie podstawowych parametrów i funkcji życiowych, wykonywanie EKG, opatrywanie ran i złamań oraz podawanie leków) w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach.

Do podstawowych czynności zawodowych możemy także zaliczyć:


 • zabezpieczanie osób, które znajdują się na miejscu wypadku/katastrofy,

 • transport osób w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia do szpitali,

 • organizacja i prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.Ratownik medyczny jest także uprawniony do organizowania ewakuacji z miejsc zagrożenia. W przypadku wystąpienia stanów nagłych ocenia stan pacjenta i może udzielać pomocy medycznej z użyciem specjalistycznego sprzętu i leków.


Jak zostać ratownikiem medycznym?


Tytuł zawodowy ratownika medycznego uzyskuje się po ukończeniu trzyletnich studiów na kierunku Ratownictwo medyczne. Po zakończeniu edukacji akademickiej konieczne jest ponadto odbycie półrocznego stażu w podmiotach uprawnionych do jego prowadzenia. Osoby, które studia na kierunku Ratownictwo Medyczne ukończą po 1 października 2015, w celu wykonywania tego zawodu, będą miały obowiązek zdania Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne cieszą się obecnie sporą popularnością wśród kandydatów – należy przygotować się zatem na dużą konkurencją zarówno przy ubieganiu się o przyjęcie na studia, jak i później na rynku pracy.

W trakcie studiów kandydat na ratownika medycznego zdobywa wiedzę z takich zagadnień jak: biofizyka,


 • biochemia,

 • zdrowie publiczne,

 • patologia,

 • anatomia,

 • dydaktyka ratownictwa,

 • toksykologia,

 • farmakologia w ratownictwie,

 • medyczne zabiegi ratunkowe.Studenci mają także możliwość nauki języka migowego, technik samoobrony, podstaw prawa i ekonomiki.


Gdzie pracuje i ile zarabia ratownik medyczny?


Ratownik medyczny może znaleźć zatrudnienie w następujących miejscach:


 • jednostki ratownicze funkcjonujące przy policji, wojsku, straży pożarnej i lotnictwie,

 • zakłady produkcyjne, które utrzymują jednostki ratunkowe,

 • placówki szkoleniowe,

 • stacje pogotowia ratunkowego,

 • oddziały ratunkowe znajdujące się w szpitalach,

 • górskie, lotnicze lub wodne pogotowia ratunkowe,

 • jednostki ratowniczo-gaśnicze,

 • obozy, kolonie oraz imprezy masowe.Zarobki są zróżnicowane i zależą od regionu, w którym jest się zatrudnionym, miejsca pracy i liczby dyżurów. Średnie wynagrodzenie miesięczne ratownika medycznego oscyluje w granicach 1800 zł netto. Za pracę w godzinach nocnych i w nienormowanym czasie pracy ustalone są inne stawki.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->