Czym zajmuje się doradca zawodowy?

Doradca zawodowy realizuje zadania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Do jego zadań należy udzielanie pomocy młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia (w zakresie wyboru studiów, szkoleń, studiów podyplomowych, kursów itd.), a takze przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu itd.

Doradca zawodowy, wspólnie z osobą, która zwróciła się do niego o pomoc, dokonuje przeglądu jego wykształcenia, przebytych szkoleń, doświadczenia zawodowego, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych, możliwości fizycznych i na tej podstawie udziela porad zawodowych. W swoim działaniu doradca uwzględnia zarówno możliwości psychofizyczne danej osoby, jak i jej sytuację życiową, potrzeby rynku pracy i ofertę systemu edukacyjnego.

Służy pomocą w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pomaga przygotowywać do rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadza testy sprawdzające umiejętności i zdolności zgłaszających się do niego osób. Oprócz tego zajmuje się nawiązywaniem kontaktu z pracodawcą, ukazuje możliwości zaistnienia na rynku pracy, wspiera osoby poszukujące pracy, bezrobotnych, udziela indywidualnych porad zawodowych (przy dokonywaniu wyboru typu szkoły, kierunku kształcenia, przekwalifikowywania się, ponownego zatrudnienia - w przypadku utraty pracy, rozpoczęcia samozatrudnienia), przeprowadza też szkolenia.

Ludzie zgłaszają się do niego w celu lepszego zrozumienia samego siebie, stosunku do wykonywanej pracy, środowiska, w którym pracują, stosunku do zmiany zawodu oraz właściwego wyboru zawodu. To jedna z niewielu osób, która wie, że wypalenie zawodowe to nie porażka czy oznaka słabości, ale dobry i potrzebny sygnał, że pora na zmianę.


Wykształcenie

Jeszcze kilka lat temu, by móc wykonywać ten zawód, należało starać się o otrzymanie licencji zawodowej, konieczne było też posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, a także wykształcenia wyższego. Obecnie nastąpiły deregulacje, w wyniku których wykształcenie wyższe nie jest koniecznie, lecz czy ktokolwiek dzisiaj wyobraża sobie, że zawód o takim znaczeniu wykonuje osoba, która go nie ma? Raczej nie.

Niezbędny w tym zawodzie jest ciągły rozwój osobisty, który można uzyskać np. poprzez kończenie dodatkowych kursów z prowadzenia zajęć grupowych oraz udział w warsztatach i konferencjach.

Doradca zawodowy powinien posiadać szeroką wiedzę o zawodach, rynku pracy oraz technicznych środkach przekazywania informacji zawodowej. Oprócz tego posiada takie kompetencje jak znajomość przepisów prawnych, umiejętność negocjacji, zna podstawy zawodoznawstwa. Umie skutecznie porozumiewać się z klientem, uważnie słuchać, zachowywać poufność rozmowy, jest osobą energiczną i gotową do działania. Musi być też osobą wiarygodną - musi doskonale orientować się w zjawiskach zachodzących na rynku pracy.

Preferowane wykształcenie: pedagogika, psychologia, socjologia, dialog i doradztwo społeczne. Przykładowe specjalizacje: Doradztwo zawodowe.

Zatrudniani w


  • Publicznych Służbach Zatrudnienia (PUP, centra informacji i planowania kariery zawodowej - zarówno prywatnych, jak i tych działających przy urzędach pracy, ochotnicze hufce pracy),

  • oświacie (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne) - dodatkowo potrzebne są uprawnienia pedagogiczne,

  • akademickich biurach karier, agencjach zatrudnienia, sektorze pozarządowym, firmach szkoleniowych,

  • instytucjach i placówkach związanych z edukacją i rynkiem pracy, domach dziecka,

  • wojskowych centrach aktywizacji zawodowej,

  • we własnej działalności gospodarczej i przyjmować zlecenia od powyższych podmiotów,Doradca zawodowy może rozwijać swoje kompetencje w kierunku miękkiego HR (Specjalista ds. Rekrutacji, Specjalista ds. Personalnych).

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->