Firmy wspomagające poszukiwanie pracowników dla przedsiębiorstw wskazują na dwie szczególnie ważne cechy, którymi powinni charakteryzować się współcześni inżynierowie: znać zagadnienia marketingu i być komunikatywnymi. Tak wzbogacona wiedza inżynierska wyzwala nowatorskie myślenie o przyszłościowych rozwiązaniach technicznych. Zarządzanie techniką to kierunek studiów, który jest nowością w ofercie edukacyjnej polskich uczelni. Dlaczego powstał? Ponieważ specjalista techniczny powinien również doskonale zarządzać zespołem i zawierać kontakty handlowe.

W trakcie studiów:

Student studiów interdyscyplinarnych kształci się z zakresu nauk technicznych, biologicznych, przyrodniczych i ekonomicznych oraz wykorzystując narzędzia informatyczne będzie atrakcyjnym absolwentem dla biznesu, przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, administracji samorządowej, średnich i wyższych szkół zawodowych, firm doradczych.

Po studiach:

Absolwenci Zarządzania techniką mogą samodzielnie prowadzić przedsiębiorstwa w zakresie:
- projektowania, produkowania, sprzedaży maszyn budowlanych, leśnych, do prac melioracyjnych, do prac komunalnych itp.,
- doradztwa technicznego w zakresie doboru maszyn, wyceny wartości, badania rynku maszyn na potrzeby producentów maszyn,
- świadczenia usług maszynowych (usługi z operatorem, wypożyczalnia maszyn, serwis fabryczny producenta, warsztaty naprawcze itp.),
- organizacji i prowadzenia ośrodków szkolenia operatorów maszyn na potrzeby uzyskania przez nich odpowiednich uprawnień wymaganych odrębnymi przepisami.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->