Studia na kierunku Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem obejmują dyscypliny filozoficzne, elementy nauki o zarządzaniu oraz wybrane dziedziny informatyki. Przedmioty znajdujące się programie tego kierunku studiów pozwalają na zrozumienie własności wiedzy oraz informacji, zarówno w aspekcie komunikacyjnym, jak i technicznym. Studenci nauczą się zasad obiegu informacji, sposobów jej pozyskiwania, gromadzenia, selekcjonowania i wykorzystywania dla realizacji celów różnego typu organizacji. Jesteś zainteresowani tym kierunku studiów? Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Wybrane przedmioty w toku studiów na kierunku Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem:
- Filozoa
- Teoria poznania z elementami teorii wiedzy
- Metodologia nauk humanistycznych
- Zasady zarządzania wiedzą - aspekty ekonomiczne
- Wprowadzenie do nauk o zarządzaniu
- Infobrokering - źródła i techniki wyszukiwania informacji
- Technologia informacyjna
- Metodologia ogólna ze statystyką
- Zarządzanie serwisem internetowym.

Po studiach:
Absolwent kierunku Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem może podjąć pracę w zespołach HR i P R, jako specjalista w zakresie profesjonalnego zarządzania, modelowania i dysponowania wiedzą i informacją w aspekcie analitycznym, statystycznym i informatycznym. Może również znaleźć zatrudnienie jako specjalista w zakresie projektowania narzędzi statystycznych i obróbki danych statystycznych w centrach badania opinii społecznej oraz może samodzielnie świadczyć usługi w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i prezentowania informacji w serwisach informacyjnych.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->