Zapraszamy studentów do składania wniosków na stypendium wyjazdowe „Lasy Świata”.


up logoStypendium może otrzymać osoba, która w dniu składania wniosku ma status studenta Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dowolnego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, pierwszego lub drugiego stopnia.

Stypendia przyznawane są w trybie konkursowym.

Głównym kryterium przyznawania stypendium jest aktywność studenta na różnych polach jego działalności. Może to dotyczyć reprezentowania jednostki w różnego rodzaju zawodach, turniejach, konkursach, olimpiadach, konferencjach itp. Może to być także działalność organizacyjna, aktywność naukowa, czy różnego typu działania charytatywne, wzorowa postawa koleżeńska.
Studenci, którzy złożą wnioski stypendialne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu spotkania, na którym zostaną przyznane stypendia. Wyboru laureatów dokonuje komisja złożona z Dziekana Wydziału Leśnego UP w Poznaniu, przedstawicieli studentów, przedstawicieli pracowników oraz fundatorów stypendiów. Kandydaci będą mieli możliwość krótkiego zaprezentowania swoich dokonań przed komisją stypendialną.

Stypendium w wysokości 5500 zł zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów udziału laureata w wyprawie „Lasy Świata” do Wietnamu.

Wyprawa będzie trwała około dwóch tygodni i planowana jest w lutym 2019 roku.

Student samodzielnie pokrywa jedynie koszty ubezpieczenia i ewentualnych szczepień.

Wszystkie informacje podane są na stronie!
Wietnam 1

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->