studia2W Polsce co roku podczas rekrutacji na studia jest wiele chętnych. Niestety, każdy uniwersytet ma ograniczony limit miejsc.Kandydaci na studia bardzo często rejestrują się na kilka kierunków z których rezygnują podczas pierwszej tury. Dzięki temu chcą sobie zapewnić miejsce na wybranej uczelni oraz możliwość wyboru kierunku studiów.Gdy zostaje kilka miejsc, wolnych uczelnie kwalifikują część osób z list rezerwowych oraz nowych kandydatów. Za mała ilość punktów lub niezdany egzamin kwalifikacyjny nie oznaczają rezygnacji ze studiów od razu! Dzięki drugiej turze rekrutacji możemy cały czas starać się o miejsce na wymarzonym kierunku.


Na rok akademicki 2018/2019 pozostały jeszcze wolne miejsca na takich uczelniach jak:

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego oferuje zapisy od 27 lipca do 31 sierpnia 2018 na kierunki takie jak:

 • analityka chemiczna.
 • chemia.


Nabór dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej oferuje zapisy od 1 sierpnia do 12 września 2018 (środa, do godz. 15:00) na kierunki takie jak:

 • analityka chemiczna,
 • chemia,
 • chemia budowlana,
 • nanotechnologia,
 • technologia chemiczna.


Nabór dotyczy tylko kierunków pierwszego stopnia.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oferuje zapisy od 1 sierpnia do 25 września 2018 na kierunki takie jak:

 • budownictwo,
 • bezpieczeństwo żywności,
 • zarządzanie jakością i analiza żywności,
 • agrobiznes,
 • architektura krajobrazu,
 • biotechnologia stosowana roślin,
 • inżynieria bezpieczeństwa,
 • inżynieria i gospodarka wodna,
 • inżynieria środowiskowa,
 • medycyna roślin,
 • ochrona środowiska,
 • ogrodnictwo,
 • rolnictwo,
 • technika rolnicza i leśna.

Nabór dotyczy tylko kierunków pierwszego stopnia.

 

Politechnika Lubelska oferuje zapisy od 20 lipca do 16 września 2016 na kierunki takie jak: 

Wydział Budownictwa i Architektury
Studia niestacjonarne I stopnia:
 • budownictwo.

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Studia niestacjonarne I stopnia:
 • elektrotechnika,
 • informatyka.

Studia niestacjonarne II stopnia:
 • elektrotechnika, specjalności:
 • elektroenergetyka,
 • inteligentne technologie w elektrotechnice,
 • projektowanie urządzeń elektrycznych.
 • informatyka, specjalności:
 • aplikacje internetowe,
 • technologie wytwarzania oprogramowania.

Wydział Inżynierii Środowiska
Studia stacjonarne I stopnia:
 • - inżynieria odnawialnych źródeł energii,
 • - inżynieria środowiska.

Studia niestacjonarne II stopnia:
 • inżynieria środowiska.
Wydział Mechaniczny
Studia niestacjonarne I stopnia:
 • mechanika i budowa maszyn,
 • mechatronika,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.

Studia niestacjonarne II stopnia:
 • transport,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, specjalność techniczna.

Wydział Podstaw Techniki:
Studia stacjonarne I stopnia:
 • edukacja techniczno-informatyczna,
 • inżynieria bezpieczeństwa,
 • matematyka.

Studia stacjonarne II stopnia:
 • matematyka.

Wydział Zarządzania
Studia stacjonarne II stopnia:
 • zarządzanie.

Studia niestacjonarne I stopnia:
 • zarządzanie,
 • finanse i rachunkowość.

Studia niestacjonarne II stopnia:
 • zarządzanie.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->