Wolne miejsca na studiach w BiałymstokuNa studia do Białegostoku? Jeśli myślisz o tym poważnie, to na pewno zainteresuje Cię informacja, że Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet w Białymstoku prowadzą właśnie rekrutację uzupełniającą na studia I stopnia. Na kandydatów czekają miejsca m.in. na informatyce, logistyce, automatyce i robotyce, architekturze wnętrz i analityce medycznej.

Trwa dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne na Politechnice Białostockiej. Na wybranych kierunkach zostały jeszcze wolne miejsca.

Obecnie, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia są jeszcze miejsca na:
 • Architekturze krajobrazu,
 • Architekturze wnętrz,
 • Automatyce i robotyce,
 • Biotechnologii,
 • Ekoenergetyce,
 • Elektronice i telekomunikacji,
 • Elektrotechnice,
 • Gospodarce przestrzennej,
 • Informatyce i ekonometrii,
 • Inżynierii biomedycznej,
 • inżynierii rolno-spożywczej i leśnej,
 • Inżynierii środowiska,
 • Leśnictwie,
 • Logistyce,
 • Matematyce stosowanej,
 • Mechatronice,
 • Mechanice i budowie maszyn,
 • Turystyce i rekreacji,
 • Zarządzaniu oraz
 • Zarządzaniu i inżynierii produkcji.
Natomiast na studiach II stopnia wolne miejsca są jeszcze na matematyce stosowanej oraz zarządzaniu. W sumie na 20 kierunkach studiów pierwszego stopnia zostało ponad 400 miejsc, a na 2 kierunkach drugiego stopnia - ponad 20 miejsc.

Rejestracja na wszystkie kierunki, poza architekturą wnętrz, potrwa do 6 września. Rejestracja na architekturę wnętrz, na którą kandydaci muszą zdać egzamin wstępny z rysunku, zakończy się 1 września. Rekrutacja odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów: https://irk.pb.edu.pl/

Równolegle trwa także rekrutacja na studia w trybie niestacjonarnym. Uczelnia przygotowała ponad 1670 miejsc na studiach pierwszego stopnia i 810 na studiach drugiego stopnia. Rejestracja odbywa się także poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Do 1 września muszą zarejestrować się i wnieść opłatę rejestracyjną kandydaci na grafikę, na pozostałe kierunki rejestracja trwa do 6 września. Egzamin z rysunku dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na grafikę odbędzie się 9 września. Do 13 września kandydaci muszą wpisać wyniki egzaminów maturalnych na swoje indywidualne konta w IRK. 14 września zostaną ogłoszone listy osób zakwalifikowanych na studia. Od 15 do 19 września kandydaci będą mieli czas na dostarczenie dokumentów do odpowiednich Wydziałowych Komisji Egzaminacyjnych. Listy kandydatów przyjętych na studia poznamy 22 września.

Dodatkową rekrutację ogłosił również Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który zaprasza kandydatów do składania dokumentów na Analitykę Medyczną. Na ten kierunek mogą ubiegać się osoby, które uzyskały w postępowaniu rekrutacyjnym nie mniej niż 75 punktów rankingowych - w tym minimum 30 pkt z każdego przedmiotu. Wymagane są dwa przedmioty wyłącznie na poziomie rozszerzonym:
1. biologia - obowiązkowo,
2. chemia lub matematyka lub fizyka - do wyboru.

Harmonogram dodatkowej rekrutacji:
12.08-07.09.2016r. – rejestracja i wniesienie opłaty rekrutacyjnej
do 11.09.2016r. – uzupełnianie wyników przez kandydatów
12.09.2016r. – ogłoszenie pierwszej listy rankingowej
13-14.09.2016r. – I termin składania dokumentów
15.09.2016r. - termin kolejnej listy rankingowej.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: www.umb.edu.pl/index.php?s=2521

Od początku sierpnia Uniwersytet w Białymstoku prowadzi dodatkową rekrutację na studia stacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia. Drugi nabór na studia stacjonarne trwa (w zależności od kierunku) do 16 lub 22 września. Wolne miejsca są jeszcze na kilkudziesięciu popularnych kierunkach studiów licencjackich i inżynierskich, m.in. na:
 • Filologii angielskiej,
 • Filologii francuskiej,
 • Międzynarodowych studiach gospodarczych,
 • Pedagogice,
 • Zarządzeniu,
 • Biologii,
 • Chemii,
 • Fizyce,
 • Informatyce,
 • Historii,
 • Kognitywistyce i komunikacji.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą składać dokumenty na studia magisterskie do 19 lub 22 września. Wolne miejsca są jeszcze na:
 • Biologii,
 • Chemii,
 • Filologii Polskiej,
 • Fizyce,
 • Matematyce,
 • Stosunkach międzynarodowych,
 • Administracji,
 • Bezpieczeństwie Narodowym,
 • Ekonomii,
 • Zarządzaniu,
 • Pedagogice.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->