phoca_thumb_s_pl_wm_konferencja26 czerwca studenci z transparentami, na motorach, w Żuku i Skodzie po tuningu wspierali odbywającą się w Urzędzie Miasta Łodzi konferencję prasową.  Był to element akcji promocyjnej, którą zorganizowały wspólnie Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej i Urząd Miasta Łodzi.Wiele zostało zrobione, ale jeszcze więcej musimy wspólnie dokonać - rozpoczęła spotkanie Teresa Białecka – Krawczyk, dyrektor Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy. Jeśli Łódź chce utrzymać tempo rozwoju musi kontynuować kampanię informacyjną specjalnie skierowaną do gimnazjalistów i maturzystów. Rynek pracy już odczuwa brak ponad 12 000 inżynierów, szczególnie po kierunkach związanych z Wydziałem Mechanicznym. Zaspokojenie jego potrzeb warunkuje nie tylko rozpoczęcie kolejnych inwestycji w naszym regionie, ale i konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej. Jednak jak zaznaczył Grzegorz Kierner kierownik Biura Karier PŁ - Dodatkowym niebezpieczeństwem jest fakt, że więcej inżynierów opuszcza rynek pracy przechodząc na emerytury, niż na niego wchodzi.

Wiele ciepłych słów padło pod adresem naszych absolwentów z ust Bartłomieja Cyganka dyrektora Personalnego Amcor Polska: Już w pierwszym roku osiągnęliśmy wyniki produkcyjne, które oczekiwane były dopiero w piątym roku działalności. W dużej mierze sukces ten zawdzięczamy inżynierom, których zatrudniam. Po niech pojawił się jednak element zaniepokojenia - obawy budzi niskie zainteresowanie młodzieży kierunkami technicznymi, a przecież rynek pracy jest i będzie bardzo atrakcyjny dla techników i inżynierów.”

Potwierdził to Sławomir Olszewski, dyrektor Operacyjny ABB Łódź, który podkreślił - Mamy już wyjątkowo dużo informatyków natomiast potrzebujemy inżynierów znających programy CAD-owskie - i dodał - Jesteśmy bardzo zadowoleni z absolwentów Wydziału Mechanicznego, a także studentów kończących Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

Potwierdzeniem sukcesu absolwentów mechanicznego na rynku pracy są bez wątpienia liczby. Obecnie mamy więcej ofert pracy dla Wydziału Mechanicznego niż absolwentów, którzy kończą ten wydział - wyraźnie zaznaczył Grzegorz Kierner.

Konferencję prowadził dziekan prof. Bogdan Kruszyński, który podkreślił, że obecny rozwój Wydziału Mechanicznego jest podyktowany potrzebami płynącymi z rynku pracy. Dowodem na to jest m.in. uruchomienie Studium Podyplomowego „Nowoczesne metody analizy, symulacji i optymalizacji w procesie projektowania i eksploatacji” w pełni finansowane z Funduszy Strukturalnych. Nie bez znaczenia są również inwestycje w nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia budowy obiektu opartego na najnowocześniejszych rozwiązaniach ICT przeznaczonego na potrzeby kształcenia studentów mechanicznego. Projekt „Fabryka Inżynierów XXI wieku” sfinansowany będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a wartość inwestycji ocenia się na około 50 milionów złotych.

Duże zainteresowanie mediów pokazuje jak ważnym problemem jest umiejętne przewidywanie i możliwość dopasowania się do potrzeb płynących z rynku pracy. Utwierdza nas to w przekonaniu, że kampania informacyjna, którą prowadzimy od kilku lat jest celowa i konieczna. Sukces natomiast upatrujemy we wzajemnym, skoordynowanym działaniu: firm, Miasta i Politechniki Łódzkiej, czego przykładem jest akcja „Młodzi w Łodzi”.

Łukasz Kaczmarek

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->