Wschodoznawstwo to kierunek obejmujący swoim zakresem wiedzę z dziedzin: nauk społecznych, politycznych, prawa, ekonomii oraz nauk o kulturze. Łączy w sobie interdyscyplinarną wiedzę specjalistyczną ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii. Na tych studiach niezbędna jest umiejętność rozpoznawania i analizowania problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych. Ważne jest też zainteresowanie krajami wschodnimi i językiem rosyjskim. Zapraszamy do lektury!

Studia dostarczają wiedzy na temat systemów polityczno- prawnych, potencjałów gospodarczych, kultury, udziału w organizacjach międzynarodowych, wpółpracy państw Europy Wschodniej, Azji Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Polską oraz współpracy tych państw w ramach organizacji międzynarodowych. Atutem przy kandydowaniu jest znajomość języka rosyjskiego, ale nie zawsze jest to wymóg, na wielu uczelniach istnieje podział na początkujące i zaawansowane grupy językowe.

W trakcie studiów:

Wstęp do wschodoznawstwa, geografia Europy Wschodniej, Azji Środkowej, wstęp do etnologii i antropologii kulturowej, wstęp do nauki o państwie i prawie, język rosyjski, prawo międzynarodowe publiczne, podstawy ekonomii, filozofia, przemiany polityczno-społeczne w Rosji i Azji w XX wieku, relacje międzycywilizacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej, dzieje Europy Wschodniej od średniowiecza do współczesności, literatura wschodnioeuropejska, systemy polityczne państw postradzieckich, teoretyczne problemy stosunków międzynarodowych, podstawy ekonomii, elementy zarządzania i marketingu, organizacje międzynarodowe, polska polityka wschodnia, współczesna myśl polityczna i filozoficzna w wybranych regionach, psychologia społeczna i komunikacja międzykulturowa, dyplomacja i protokół dyplomatyczny.

Po studiach:
Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi Wschodoznawstwa analizę problemów społecznych, politycznych, kulturowych, prawnych, etnicznych i religijnych obszarów Europy Wschodniej i Azji Środkowej.

Absolwent będzie przygotowany do pracy:

* w administracji krajowej i samorządowej,

* w instytucjach międzynarodowych,

* w przedsiębiorstwach polskich kontaktujących się z rynkami wschodnimi lub działających na tych rynkach,

* w organizacjach pozarządowych działających na obszarze zainteresowań.

 

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->