Studia pozwalają zdobyć zaawansowaną wiedzę z zakresu włókiennictwa, ze szczególnym uwzględnieniem nauki o włóknie, obróbki włókna, technologii wytwarzania i konfekcjonowania tekstyliów, metod badania własności tekstyliów, metrologii włókienniczej oraz maszyn włókienniczych. Jest to kierunek techniczny, po którym absolwenci znajdują pracę w przemyślę włókienniczym, a także jednostkach zajmujących się badaniem jakości oraz strefie produkcji. Idealnym kandydatem będzie osoba, która nie ma najmniejszych problemów z zagadnieniami chemicznymi i fizycznymi.

W trakcie studiów:

Studenci zaznajamiają się z takimi przedmiotami jak: matematyka, chemia, fizyka, informatyka, nauka o włóknie, metrologia włókiennicza, mechanika techniczna, elektrotechnika i elektronika, struktura tkanin i techniki wytwarzania tekstyliów, konfekcjonowanie tekstyliów, konserwacja produktów włókienniczych, chemiczna obróbka włókna, technologia włókien chemicznych, automatyka, maszynoznawstwo i grafika inżynierska, zarządzanie, systemy mikroprocesorowe we włókiennictwie, modelowanie tekstyliów, projektowanie odzieży, włókna specjalne, mechanika maszyn włókienniczych, zarządzanie produkcją.

Po studiach:
Absolwenci studiów przygotowani są do pracy w:

- instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych przemysłu włókienniczego,

- małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego, przemysłów pokrewnych oraz włókienniczych zakładach wytwórczych,

- jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu włókiennictwa,

- kontroli jakości z zakresu włókiennictwa,

- biurach projektowych,

- przedsiębiorstwach obrotu obiektami włókienniczymi oraz służbach celnych.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->