Ważne zmiany w systemie pożyczek i kredytów studenckich

15 sierpnia 2016 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich. Jakie zmiany czekają niebawem studentów?

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany w procedurze udzielania kredytów studenckich:

1. Termin składania wniosków

W bieżącym roku wnioski w ramach systemu pożyczek i kredytów studenckich będzie można składać w okresie od 15 sierpnia do 20 października 2016 r. – wcześniej wnioski można było składać do 15 listopada. Zmianie uległ ponadto ostateczny termin zawierania umów o kredyt, który został skrócony z 31 marca do 31 grudnia 2016 r.

2. Składania wniosków przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia

O kredyt mogą ubiegać się – poza studentami i doktorantami – także kandydaci na studia, którzy rozpoczną je w roku akademickim 2016/2017. Bank będzie mógł rozpatrywać wnioski osób posiadających dokument potwierdzający przyjęcie na studia lub udział w rekrutacji na studia, a zawarcie umowy o kredyt będzie możliwe po uzyskaniu oficjalnego statusu studenta lub doktoranta.

3. Maksymalna wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do otrzymania kredytu

Wysokość dochodu uprawniająca do otrzymania kredytu w roku akademickim 2016/2017 wynosi 2500 zł/osobę w rodzinie. W kolejnych latach maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie będzie stanowiła kwotę ustaloną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie złożonych w poprzednim roku akademickim wniosków.

4. Elastyczne raty kredytu

W roku akademickim 2016/2017 studenci oraz doktoranci uzyskają możliwość wyboru spośród czterech wysokości miesięcznej raty kredytu:

  • 600 zł (rata podstawowa),
  • 800 zł (rata podwyższona),
  • 1000 zł (rata podwyższona),
  • 400 zł (rata obniżona).

 

5. Zmiana wysokości raty kredytu

Od roku akademickiego 2016/2017 istnieć będzie możliwość zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej. W tym celu, kredytobiorca będzie mógł złożyć w banku wniosek o zwiększenie lub zmniejszenie raty kredytu w zależności od swoich aktualnych możliwości finansowych.

Kredyty studenckie cieszą się co raz większą popularnością, głównie ze względu na preferencyjne warunki oferowane przez kredytodawcę. Dużą zasługę ma w tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpierające wszystkie oferty na zasadzie dofinansowania z budżetu państwa. Chcesz dowiedzieć się więcej? Kliknij tutaj: Kredyt studencki – czy to naprawdę dobre rozwiązanie?

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Studenckie finanse
Miłosz Szkudlarski

Studiowanie kosztuje

Studentów nie przybywa, a czesne na uczelniach oferujących płatne studia wcale nie maleje. Co więcej, studiowanie niektórych kierunków w zeszłym roku akademickim wiązało się z

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję