405351 1343892256485 nDzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych swoją sytuację na rynku pracy mogą poprawić osoby z pokolenia 50+. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum przygotowała platformę e-learningową w ramach projektu DIGITAL-s.Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum to jedna z uczelni kształcących informatyków w sposób bardzo praktyczny, w sposób ukierunkowany na potrzeby branży IT. Teraz wykorzystuje swoje kompetencje informatyczne do wsparcia osób starszych, które są wykluczone z cyfrowego świata. Projekt DIGITAL-s realizowany przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum rozwiązuje te problemy. Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+ w partnerstwie z instytucjami z Francji, Włoch, Hiszpanii i Rumunii.

–Pomysł na nowy projekt o nazwie DIGITAL-s jest odpowiedzią na rosnące wykluczenie na rynku pracy osób starszych z powodu braku umiejętności informatycznych – mówi Beata Mintus, koordynatorka projektu DIGITAL-s. – Często osoby powyżej 50. lat, które nie miały informatyki podczas swoich lat edukacji mają problemy z tym aby odnaleźć się na rynku pracy, który przesiąknięty jest nowymi technologiami – dodaje Mintus.

senior man using his computer at home XNDC8UH
Głównym rezultatem projektu jest platforma e-learningowa, na której znajdują się informacje z zakresu polepszania podstawowych umiejętności informatycznych dla osób mieszkających na terenach nisko zurbanizowanych, a także metodologię szkoleniową dla trenerów osób dorosłych w zakresie polepszania umiejętności cyfrowych. 

–Kurs ten jest ogólnodostępny i może z niego skorzystać praktycznie każdy-nie tylko osoby dorosłe, ale wszyscy, którzy chcieliby podszkolić swoje umiejętności – wyjaśnia Mintus.


ZOBACZ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA NA COLLEGIUM BALTICUM


Realizowane przedsięwzięcia to dla lokalnej społeczności w województwie zachodniopomorskim możliwość rozwijania pasji i pogłębiania zainteresowań, a także szansa na zdobycie doświadczenia i poznania europejskiego środowiska akademickiego. 

–Głównym celem projektu DIGITAL-s jest wspomaganie i szerzenie idei e-learningu wśród osób zamieszkujących obszary wiejskie – opowiada Beata Mintus. Realizowaliśmy ten projekt w partnerstwie międzynarodowym przez dwa lata i został on przetłumaczony na języki naszych partnerów – dodaje.

W XXI wieku wykorzystywanie Technologii Komunikacyjno-Informacyjnych (TIK) w codziennym życiu stało się umiejętnością niezbędną do prawidłowego funkcjonowania. Jest to warunek i klucz do budowania społeczeństwa ludzi uczących się. Dostępne i realizowane projekty z komponentem międzynarodowym jak nigdy dotąd ułatwiają nam rozwój umiejętności i kreatywności, które są niezbędne do życia i działania w zastanych warunkach. 

Collegium Balticum nieprzerwanie od 2011 roku realizuje projekty międzynarodowe, początkowo w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, obecnie Erasmus+. 

Więcej informacji o projekcie DIGITAL-s TUTAJ 

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->