Duże zmiany w rankingu studiów prawniczych Dziennika Gazety Prawnej (DGP), a stabilnie w zestawieniu dziennika Rzeczpospolita. Podstawowy wniosek z dorocznego rankingu? Możesz znaleźć dobry kierunek prawo zarówno w dużym ośrodku akademickim, jak i na mniejszych uczelniach. Świetne studia prawnicze można w dodatku znaleźć nie tylko na uczelniach publicznych, ale i prywatnych.


Przed każdym nowym rokiem akademickim redakcje Dziennik Gazeta Prawna oraz Rzeczpospolita tworzą kolejne edycje rankingu wydziałów prawa na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Dzięki temu przyszli studenci mogą odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań — gdzie warto studiować prawo? Czy wybrać studia prawnicze na uczelni państwowej, czy może prywatnej? Porównajmy oba rankingi i wyciągnijmy wnioski.

W przypadku obu rankingów uczelnie zostały podzielone na dwie grupy — szkoły wyższe publiczne oraz uczelnie niepubliczne. Ranking wprost ocenia kilka kryteriów, które mogą pomóc Ci z wyborem konkretnej uczelni.


Co liczyło się w rankingu?

W rankingu DGP po raz kolejny nacisk położony był na kategorie: kadra (liczba doktorów prawa, liczba grantów badawczych, liczba publikacji naukowych), jakość i warunki kształcenia (wyróżnienia i nagrody zewnętrzne, liczba konferencji organizowanych przez wydział, liczba działających stowarzyszeń, samorządów, kół studenckich) oraz wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów (obowiązkowe praktyki w sądach, aktualna ocena PKA, liczba godzin ćwiczeń). W tej edycji do punktacji dołączono nową kategorię — zdawalność na aplikację radcowską. 

Na trochę inne kwestie zwracali uwagę twórcy rankingu RP. W 8. edycji rankingu Rzeczpospolitej (identycznie jak w ubiegłych edycjach) liczyły się trzy główne kategorie: potencjał naukowy (rozwój kadry, uprawnienia habilitacyjne i doktorskie), jakość kształcenia (zdawalność na aplikację, kandydaci na jedno miejsce, praktyka zawodowa) i współpraca z zagranicą (mobilność studentów, studenci cudzoziemcy). Cały ranking został opracowany na postawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.

gavel and law book on a wooden background PL569QFPrawo — jaką uczelnię publiczną wybrać?

W rankingu zarówno RP, jak i DGP uczelni publicznych czołowe miejsca zajmują uczelnie z dużych ośrodków takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy choćby Gdańsk. 

W 13. rankingu stworzonym przez Dziennik Gazeta Prawna (DGP) nie obyło się bez wielu zmian. Tylko połowa uczelni z całego zestawienia utrzymało swoją pozycję, a na pozycji lidera nastąpiła dość nieoczekiwana zamiana. Podczas tej edycji Uniwersytet Warszawski po wielu latach prób wyprzedził Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i tym samym zajął pierwsze miejsce w rankingu. Trzecie miejsce utrzymał Uniwersytet Wrocławski. Natomiast blisko czołówki uplasowały się kolejno Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Natomiast w 8. edycji rankingu stworzonej przez redakcję Rzeczpospolita (RP), wśród uczelni publicznej nie było wielu przetasowań. Na pierwszym miejscu nadal od wielu lat Uniwersytet Jagielloński, drugie miejsce zajął Uniwersytet Warszawski. Co ciekawe — Uniwersytet Warszawski traci zaledwie jeden punkt do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trzecią lokatę zajął Uniwersytet Śląski w Katowicach, który zastąpił na tej pozycji Uniwersytet Wrocławski.


Gdzie studiować prawo na uczelni prywatnej? 

W kategorii uczelni niepublicznych po raz kolejny prym wiodą placówki z Warszawy. Wśród uczelni niepublicznych w rankingu Dziennika Gazeta Prawna po raz kolejny miejsce lidera obroniła Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Na drugim miejscu również bez zmian względem zeszłego roku — Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Trzecie miejsce zajęła Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Na dalszych miejscach uplasowały się SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. 

Inaczej natomiast wygląda sytuacja w 8.edycji rankingu Rzeczpospolitej. Z dużą przewagą na pierwszym miejscu SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, który nie stracił pozycji lidera z zeszłego roku. Na drugim i trzecim miejscu zaskoczenie — Uczelnia Łazarskiego w tej edycji pokonała Akademię Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie i zajęła miejsce drugie. ALK jednak pozostała w ścisłej czołówce — uplasowało się na trzeciej pozycji. 

Rekomendowane studia prawnicze z rankingu DGP i RP:
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

 

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->