dialogWiele osób starających się o wymarzoną pracę, spotyka się z odrzuceniem ich kandydatury. Mimo posiadanego wykształcenia, wiedzy branżowej czy certyfikatów rozmowa kwalifikacyjna kończy się niepowodzeniem. Dlaczego?

Obecnie pracodawcy prócz wiedzy merytorycznej i doświadczenia wymagają od kandydatów czegoś więcej. Idealny kandydat to taki, który potrafi “sprzedać” swoją osobę zanim jeszcze przejdzie do właściwej rozmowy z pracodawcą. Tu sprawdzają się odpowiednio wypracowane umiejętności miękkie. Jak je nabyć aby oczarować pracodawcę?

Czym są umiejętności miękkie?

To wszystkie te kompetencje ściśle związane z ludzką psychiką. Skupiają się przede wszystkim na postawach i zachowaniach, które pozwalają w określonej sytuacji postępować skutecznie.

Umiejętności miękkie ( z ang. soft skills) w wielu kręgach są bardzo niedoceniane. Mimo, że każdy z nas spotkał się z takimi pojęciami jak komunikatywność, kreatywność, czy asertywność, to rzadko kiedy zastanawiamy się, jaki mogą mieć wpływ na nasze życie, czy chociażby na udaną rozmowę kwalifikacyjną. Owe lekceważenie wynika głównie z tego, że wiele osób deklaruje posiadanie takich cech, choć tak naprawdę zaniedbuje ich doskonalenie. Brak rzetelnej wiedzy na temat, czym tak naprawdę są umiejętności miękkie ma też źródło w polskiej edukacji. O zdolnościach osobistych i interpersonalnych rzadko mówi się w trakcie zajęć szkolnych.

Kompetencje twarde:
 • wiedza merytoryczna z danej dziedziny
 • umiejętności specjalistyczne
 • potrzebne są do wykonywania konkretnego zawodu
 • pomagają dobrze wykonywać swoją pracę

Kompetencje miękkie:
 • umiejętności społeczne
 • umiejętności uniwersalne
 • przydatne są w każdym zawodzie
 • pomagają współpracować z innymi

Powyższe zestawienie w prosty sposób pokazuje różnice między nimi. Dużym błędem jest zestawianie ich ze sobą na zasadzie przeciwieństw. Zarówno soft skills i hard skills są niezbędne do efektywnego wykonywania swojej pracy, gdyż uzupełniają siebie nawzajem. Trudno wyobrazić sobie dobrego specjalistę, który posiada odpowiedni zakres wiedzy i kwalifikacji, ale ma problemy z pracą w grupie, czy punktualnością. Umiejętności miękkie dzielimy na dwie kategorie: umiejętności osobiste i umiejętności interpersonalne.

Umiejętności osobiste – zdolności te pomagają efektywnie zarządzać samym sobą. Należą do nich:
 • kreatywność
 • umiejętność zarządzania czasem
 • asertywność
 • radzenie sobie ze stresem
 • inteligencja emocjonalna
 • samomotywacja

Umiejętności interpersonalne – inaczej zwane zdolnościami komunikacyjnymi, które wykorzystywane są w relacjach z innymi ludźmi. Wśród nich wymienia się:
 • perswazja
 • praca grupowa
 • rozwiązywanie konfliktów
 • autoprezentacja
 • zdolności przywódcze
 • motywowanie innych do pracy

Kiedy się przydają? Jak je trenować?

Tzw. soft skills nie są przydatne wyłącznie podczas starania się o pracę. Dużo częściej wykorzystywane są już w trakcie pełnienia danego stanowiska. Niezbędne okazują się być także w codziennym życiu. Osoby nieśmiałe, czy mało asertywne mają większe problemy w komunikacji z otoczeniem, niż osoby posiadające te zdolności.

Przez rozpoczęciem jakiegokolwiek treningu kompetencji miękkich, warto na samym początku określić obecny poziom tych zdolności. Analiza za pomocą pytań: "W czym jestem dobry?, Jakie posiadam predyspozycje?, Z czym sobie nie radzę?" jest wstępem do efektywnego treningu.

Najlepszym sposobem na doskonalenie soft skills są ćwiczenia praktyczne. Sama teoria na ten temat nie przyniesie satysfakcjonujących rezultatów. Każda nabyta wiedza powinna być od razu wprowadzana w życie, poprzez bezpośrednią interakcję z ludźmi: rozmowy, negocjacje itp. To, co jest niezbędne w trakcje takiej praktyki to:
 • informacja zwrotna - pomaga określić, czy cel komunikacji został osiągnięty, a tym samym czy konwersacja była skuteczna.
 • metoda prób i błędów - jeśli okaże się, że odnieśliśmy porażkę, następnym razem warto wykorzystać inną metodę działania. Pomoże to wypracować najefektywniejszy sposób.
 • zachowanie czujności w znanych sytuacjach - należy uniknąć zautomatyzowania pewnych umiejętności. Każda informacja zwrotna wymaga indywidualnego rozpatrzenia.


Osoby posiadające znacznie poważniejszy problem w tej dziedzinie mogą skorzystać z bogatej bazy szkoleń pomagających rozwinąć umiejętności miękkie. Taki trening z coacherem zwykle polega na odgrywaniu poszczególnych ról. Trener już po pierwszych zajęciach jest w stanie ocenić poziom naszych zdolności osobistych i interpersonalnych oraz udzielić cennych wskazówek, jak je ulepszać. Innowacyjnym sposobem są także gry symulacyjne. Dzięki powtarzalnym zadaniom i końcowej ocenie w formie raportu możemy poznać swój poziom umiejętności i utrwalić pożądane zachowania. - zauważa Weronika Sierant, HR Manager ze Smart MBC.

Uzupełnieniem takich praktycznych lekcji może być fachowa literatura, badająca konkretne przypadki od strony teoretycznej. Trzeba pamiętać, że wszelkie szkolenia to jedynie impuls do zweryfikowania naszych kompetencji społecznych w codziennym życiu.

Soft skills nie bez powodu nazywane są także kompetencjami uniwersalnymi. Przydają się zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym, dlatego nie warto ich lekceważyć. Trzeba pamiętać, że szkolenie własnych umiejętności miękkich powinno trwać nieustannie. Warto poświęcić na siebie czas, wysiłek, a czasem też pieniądze. Taka inwestycja zwróci się w postaci wyższych kompetencji społecznych.

Źródła:
http://www.managernaobcasach.pl/umiejetnosci-miekkie-niedoceniane-czy-przeceniane
http://www.edulider.pl/edukacja/co-sa-umiejetnosci-miekkie-i-jak-je-rozwijac

Autorzy: Specjaliści Smart MBC

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->