phoca_thumb_s_rece2Studiujesz i dysponujesz wolnym czasem, zastanawiasz się jak mógłbyś pożytecznie go wykorzystać. Chciałbyś zrobić coś dobrego dla społeczeństwa, ale równocześnie chciałbyś zaistnieć na rynku pracy i zdobyć doświadczenie zawodowe. Chcesz rozwijać swe umiejętności i nabierać doświadczenia w pracy z najlepszymi specjalistami w kraju i za granicą. Czy te wszystkie potrzeby można w jakiś ciekawy sposób zrealizować?

Daj coś z siebie

Jeżeli nie interesuje cię typowe zarabianie pieniędzy i praca na etacie, to warto zainteresować się taką formą kształcenia, rozwijania umiejętności i zdobywania doświadczenia oraz kontaktów w branży, z którą chciałbyś związać swoją przyszłość - jako wolontariusz. 
Czym jest wolontariat i jakie korzyści daje tym, którzy zechcą wejść na jego ścieżkę?

Otóż, zgodnie z definicją wypracowaną przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie”. Dla studentów i osób będących na początku drogi swej profesjonalnej kariery, wolontariat jest sposobem na wpasowanie się w oczekiwania i wymagania rynku pracy, a jednocześnie na podążanie drogą własnych wartości. 

Przede wszystkim wolontariat pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności, ale nie jest tak rygorystyczny jak praca na etacie. Nie wymaga rezygnacji ze studiów, często umożliwia indywidualne ustalanie dni i wymiaru racy. To, że zwykle wolontariat realizowany jest w zakresie i dziedzinie, którą wolontariusz się interesuje sprawia, że praca wykonywana jest z zapałem, często prawdziwą pasją i dużym poświęceniem. Obecnie nie ma większych problemów z dobraniem działalności organizacji do zainteresowań i kierunku studiów wolontariusza. 

Bardzo istotne jest to, że wolontariusz jest coraz bardziej doceniany na rynku pracy. Pracodawcy postrzegają ich jako osoby ambitne, zaangażowane w działania, których się podejmują oraz, co ważne - nie nastawione tylko i wyłącznie na zysk. Wolontariusze postrzegani są jako osoby zorganizowane i pomocne. 

Obecnie zauważalny jest trend wśród firm komercyjnych, na częstszym niż dawniej zatrudnianiu osób, które w bliższej lub dalszej przeszłości angażowały się w pracę w charakterze wolontariuszy. Według badań Ashoka Innowatorzy na rzecz Dobra Publicznego, już 25 procent organizacji czy pracodawców rozpoczyna rekrutację pracowników przez wolontariat. 

Wolontariat to często również praca za granicą. Daje to dodatkowe korzyści osobie, która się na to zdecyduje, w postaci pracy w międzynarodowym środowisku oraz nauki i doskonalenia języka obcego. To również możliwość poznania gospodarek i kultur innych państw. Takie doświadczenie wysoko cenione jest zwłaszcza w koncernach międzynarodowych lub firmach, których działalność opiera się na współpracy z międzynarodowymi partnerami, klientami. Bardzo szeroką ofertę wolontariatu daje jeden z projektów Unii Europejskiej: EVS, który jest jedną z akcji programu „Młodzież w działaniu”. European Voluntary Service umożliwia młodym ludziom pełnowymiarowy wolontariat przez maksymalnie jeden rok w innym kraju niż ten z którego wolontariusz pochodzi. Program miał już kilka tysięcy uczestników, a lista krajów do których można na taką jest bardzo szeroka. Z wyjątkiem ściśle określonego kieszonkowego i zwrotu kosztów podróży, wolontariusze nie dostają w ramach tego programu żadnego innego wynagrodzenia. Szerokie jest natomiast spektrum działań, w ramach których wolontariat może być podejmowany. Wolontariusze działają m. in. w takich dziedzinach jak ochrona ludności, integracja społeczna, zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochrona środowiska. Uczestnicy takiego programu otrzymują specjalny certyfikat Youthpass, który coraz częściej jest przez Pracodawców traktowany na równi z świadectwami pracy. Youthpass, opisuje i uwierzytelnia doświadczenie uzyskane w trakcie realizacji projektu EVS. Dokument ten może okazać się olbrzymim atutem na ścieżce edukacyjnej i zawodowej wolontariusza. Otrzymanie takiego certyfikatu jest gwarancją Komisji Europejskiej, że pracę wolontariusza traktuje się jako rzeczywiste doświadczenie edukacyjne. Wolontariat zagraniczny jest zdecydowanie korzystną inwestycja we własny kapitał i rozwój, a przy okazji możliwością zwiedzenia obcych krajów, poznania ciekawych ludzi i przeżycia niezapomnianych przygód. 

Szkoła życia

Wolontariat to nie tylko umiejętności zawodowe, to również szkoła umiejętności społecznych i prawdziwa szkoła życia. Zwłaszcza pobyt za granicą uczy samodzielności, umiejętności radzenia sobie w nowym środowisku. Roczny pobyt za granicą i praca w ramach wolontariatu pokazuje wolontariusza jako osobę zdecydowaną, konsekwentną w realizacji podejmowanych zadań, świadomą swojej wartości oraz odpowiedzialną za podejmowane zobowiązania a także, o czym nie należy zapominać, myślącym o własnym rozwoju i ciekawą nowych wyzwań. Zwłaszcza samodzielność i odpowiedzialność jest obecnie bardzo doceniana przez pracodawców. Informacja o tym, że potencjalny pracownik przez kilkanaście miesięcy współpracował lub bezinteresownie wspierał jakiś projekt daje prawo przypuszczać, że osoba taka nie ma słomianego zapału i raczej nie zrezygnuje z pracy w trakcie realizacji pierwszego projektu. Chociaż pracodawcy różnie to argumentują, to tak naprawdę zależy im na pracownikach, którzy pracę traktują jak rozwój, możliwość sprawdzenia się, rozwijania umiejętności niż jako konieczność czysto ekonomiczną.

W firmie Mieszko liczą się „Chęci, energia, nieszablonowe myślenie…Chętnie zatrudniamy osoby, które będą z nami wierzyć, że nie ma rzeczy niemożliwych!” mówi Pani Beata Gontarek - Dyr. Biura Zarządu/Koordynator ds. PR. 

Podobnie wypowiada się Michał Jaskólski, dyrektor IT w Nokaut Sp. z o.o. “Idealny kandydat nie musi mieć samych piątek w indeksie. Oczywiście dyplom prestiżowej uczelni technologicznej ma swoje plusy, jednak jeśli ktoś wolał skupić się na realizowaniu pasji, przywiązując mniejszą uwagę do studiów i może pochwalić się konkretnymi osiągnięciami, to na rynku pracy jest w dużo lepszej sytuacji niż absolwent z wyższym wykształceniem, którego CV mieści się na połowie strony A4.”

Twoja wartość rynkowa

Wolontariat stanowi bardzo dobre narzędzie do podnoszenia własnej wartości rynkowej, którą stanowią umiejętności zawodowe, umiejętność sprzedania siebie oraz nawiązane kontakty. Wszystkie te aspekty wartości rynkowej można nabyć poprzez pracę wolontariacką. Uczestniczenie w projektach i pracy organizacji daje nam możliwość nawiązania kontaktów, również w branży z którą chcielibyśmy związać swą zawodową przyszłość. Kontakty te z kolei mogą się w przyszłości okazać bezcenne dla naszej kariery. Zdecydowanie też wolontariat nam możliwość praktycznego zdobycia odpowiednich kwalifikacji i przećwiczenia umiejętności. Doświadczenie nabyte w ramach pracy wolontariackiej buduje naszą reputację na rynku oraz daje nam możliwość pracy przy projektach, które nas fascynują. Pokazuje również, ze jesteśmy zaangażowanymi, pełnymi zapału i energii ludźmi, nie myślącymi tylko i wyłącznie o materialnych korzyściach. Częstokroć jest to jedyna możliwość współpracy ze specjalistami, a co za tym idzie nauki od najlepszych. Współpraca tak rozpoczęta może zaprocentować długoterminową współpracą lub zatrudnieniem. 

Zaczynając działalność w jakiejkolwiek dziedzinie priorytetem powinna być nauka od najlepszych, zdobywanie cennych kontaktów, nabywanie doświadczenia. Finanse w tym okresie powinny zejść na drugi plan, staną się naturalną konsekwencją doświadczenia które w ten sposób nabędziecie.

„Szukajcie takiej pracy, która oferuje Wam to, co naprawdę chcecie robić – radzi Beata Gontarek z firmy MIESZKO. Pierwsze lata pracy traktujcie jako okres inwestycji w swoją karierę, budowę fundamentów na przyszłość. Szukajcie firm, które dadzą Wam zawodowy „posag” na przyszłość. Tak akumulowany kapitał kompetencyjny za kilka lat będzie niezwykle cenny i na pewno zapewni Wam znacznie atrakcyjniejsze wynagrodzenie i pozycję. Jeśli postanowicie od razu się „drogo” sprzedać, zastanówcie się, czy tak naprawdę Wam się to opłaci – jeżeli miałoby to być wyciśnięcie z Was ostatnich soków, zastanówcie się czy warto. Przed Wami lata kariery, do której potrzebne jest także zdrowie…”

Na koniec bardzo istotny aspekt tego rodzaju działalności. Niestety zdarza się również, że ambitny i mający dobre chęci młody człowiek trafia na nierzetelną organizację, której celem jest jednostronna eksploatacja wolontariusza. Unikajmy miejsc, które poza wykorzystywaniem Twojej pracy nie dają wam żadnych korzyści. Niematerialne korzyści na takim etapie życia są bardzo istotne tym bardziej, że nie idą za nimi żadne korzyści finansowe. 

Obecnie zauważa się duży nacisk Komisji Europejskiej na promocję takiej formy kształcenia młodych ludzi poniżej 30. roku życia w całej Europie. Widzi dużą potrzebę tworzenia nowych możliwości pracy dla wolontariuszy, dzięki którym zwiększy się ich szansa na zatrudnienie a równocześnie zwiększy się poczucie solidarności ze społeczeństwem i, co nie jest bez znaczenia: wypromuje aktywną postawę obywatelską wśród młodych ludzi.

źródło: medialine.pl

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->