phoca_thumb_s_lazarski_logoUczelnie wyższe zamykają powoli kolejne etapy tegorocznej rekrutacji. To dla wielu kandydatów na studia ostatni moment, aby podjąć jedną z ważniejszych decyzji w życiu, czyli jakie studia wybrać. Bardzo ważne jest, aby była to decyzja przemyślana i poparta zapoznaniem się z ofertą edukacyjną uczelni oraz sytuacją na rynku pracy.
 
Jak pokazał w ostatnich latach boom na kierunki humanistyczne i społeczne, młodzi ludzie podejmują decyzję o wyborze kierunku studiów nie do końca świadomie. Kierując się modą albo przekonaniem, że na danym kierunku nie będzie natłoku pracy, kształcą się na pedagogów, psychologów czy socjologów. Nie każdy myśli o tym, że studia powinny przygotować do rozpoczęcia kariery zawodowej, że lepiej wybrać kierunek bardziej wyspecjalizowany i to w oparciu o prognozy dotyczące zapotrzebowania na rynku pracy. Sam motyw rozwoju intelektualnego i osobowościowego, choć oczywiście bardzo ważny, nie wystarczy. Przyszły student powinien przede wszystkim pomyśleć w jakiej dziedzinie będzie mógł się z powodzeniem realizować zawodowo.
 
Z drugiej strony często sami studenci, zwłaszcza kierunków bardzo ogólnych, humanistycznych i społecznych, narzekają, że to co robią na studiach nie ma przełożenia praktykę zawodową. Negatywne nastroje wynikają z faktu, iż studenci są coraz bardziej świadomi, że aby zapewnić sobie dobry start w przyszłość, muszą jak najwcześniej precyzyjnie i trafnie wybrać drogę przez edukację wyższą do kariery zawodowej. Tego typu głosy narastają zwłaszcza w obliczu strachu młodych ludzi przed bezrobociem, który po kilkuletnim okresie optymizmu wynikającego z zapotrzebowania na pracowników, znów powrócił w związku z kryzysem ekonomicznym.
 
Na tego typu nastroje studentów reagują uczelnie wprowadzając nowe, atrakcyjne kierunki, związane z dynamicznie rozwijającymi się, często pionierskimi dziedzinami, a co za tym idzie z nowymi zawodami, którym w ciągu najbliższych kilkunastu lat nie grozi przesyt specjalistów.
 
Takie działania widać na przykład w tegorocznej ofercie edukacyjnej Uczelni Łazarskiego. Od tego roku akademickiego w WSHiP startują nowe, specjalistyczne kierunki, które według prognoz dadzą zatrudnienie i dobre wynagrodzenie. Nowe ścieżki będą kształcić m.in. takich specjalistów jak: e-marketer, menadżer w obrębie energii odnawialnej czy ekspert ds. coachingu.
 
„Wprowadzając na naszej Uczelni nowe kierunki, chcemy jeszcze bardziej zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy. Oczywiście nie jest to jednorazowa inicjatywa. Nasza kadra dydaktyczna to specjaliści, którzy pracują zawodowo w dziedzinach, których nauczają. To oni jako osoby doskonale znające nowinki i trendy w swoich obszarach działań, wprowadzają je do naszego programu nauczania. Rzecz jasna, studenci mogą się u nas kształcić również na kierunkach, które oferujemy od wielu lat, na które jest i będzie zapotrzebowanie, w dziedzinach takich jak prawo, finanse i rachunkowość, ekonomia czy zarządzanie. W obrębie tych ścieżek każdy student wybiera specjalizacje. Opuszcza więc mury naszej Uczelni z wiedzą nie ogólna, ale specjalistyczną z danego obszaru.” - komentuje Grażyna Drażba z Uczelni Łazarskiego
 
Uczelnia Łazarskiego monitoruje również kariery zawodowe swoich absolwentów. Dział Praktyk i Karier WSHiP przeprowadził badania wśród absolwentów Uczelni lat 2003-2008 i stworzył na ich podstawie raport, dokumentujący jak radzą sobie absolwenci w życiu zawodowym.
 
Tego typu informacje są dla osób, które zastanawiają się jakie wybrać studia, równie cenne jak wiedza o programach nauczania czy miejscu uczelni w rankingach. Już sam fakt, że uczelnia prowadzi takie badania jest znakiem, że jest nastawiona na kształcenie pod kątem rynku pracy i przygotowana na to, żeby wyciągać wnioski i wprowadzać ulepszenia w ofercie dydaktycznej.
 
Wspomniane badania dalszych losów studentów opuszczających mury Uczelni Łazarskiego, przedstawiają zawodowy profil absolwenta Uczelni Łazarskiego. Dostarczają m.in. informacji o zatrudnieniu absolwentów, o branżach w których pracują oraz ich ocenę wpływu studiów na karierę zawodową.
 
Ankietowani absolwenci Uczelni w przeważającej większości deklarują, że po raz kolejny wybraliby Uczelnię Łazarskiego. Taki wybór deklaruje 79% absolwentów kierunków ekonomicznych i aż 89% absolwentów Prawa.
 
„Cieszy mnie świadomość, że nasi studenci cenią sobie lata spędzone w WSHiP i uważają je za czas spędzony produktywnie. Tym bardziej, że oczywiście badanie było anonimowe i mamy pewność, że taka deklaracja nie była ze strony naszych absolwentów zwykłą kurtuazją.” -komentuje wyniki raportu Grażyna Drażba z Uczelni Łazarskiego.
 
Branże w których najczęściej pracują absolwenci WSHiP są zgodne bądź ściśle powiązane z kierunkiem ukończonych studiów. Absolwenci kierunków ekonomicznych znaleźli zatrudnienie w finansach i bankowości, sprzedaży, logistyce, spedycji i dystrybucji. Natomiast absolwenci prawa i administracji są zatrudnieni głównie w sektorze prawa i administracji publicznej, rządowej samorządowej. Być może właśnie ze względu na ścisły związek wykonywanego zawodu z kierunkiem studiów, większość absolwentów ocenia jako istotny wpływ studiów na Uczelni Łazarskiego dla ich dalszej kariery zawodowej.
 
Ze względu na charakter stanowiska ponad połowa absolwentów Uczelni Łazarskiego pracuje na stanowisku specjalistycznym, drugą pod względem liczebności grupą są osoby na stanowiskach kierowniczych i managerskich. Wiele osób zdecydowało się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 
Procentuje również nacisk jaki kładzie Uczelnia Łazarskiego na przygotowanie studentów do pracy w międzynarodowym środowisku, m.in. prowadząc studia w języku angielskim czy organizując praktyki zagraniczne. 59% absolwentów kierunków ekonomicznych pracuje w firmach o zasięgu międzynarodowym, tak jak, nieco mniej, bo 21% absolwentów Prawa. Co trzeci absolwent Uczelni Łazarskiego pracuje w firmach o zasięgu ogólnokrajowym.
 
WSHiP planuje systematycznie monitorować kariery swoich absolwentów i udostępniać ich wyniki kandydatom na studia, zdając sobie sprawę, że mogą być dla nich przydatną informacją w wyborze studiów.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->