Gdańska Szkoła Wyższa

 ul. Biskupia 24b
 80-875 Gdańsk
 Gdańsk
 pomorskie

tel. 583050889


Opis

Gdańska Szkoła Wyższa - eXpert w nauczaniu zaocznym

ADMINISTRACJA| KRYMINOLOGIA | SOCJOLOGIA | PEDAGOGIKA |EKONOMIA|
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE| TURYSTYKA I REKREACJA| ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU|
GOSPODARKA PRZESTRZENNA| ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI |
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKR. SZTUK PLASTYCZNYCH

Gdańsk, Tczew, Słupsk, Koszalin, Olsztyn
dzienne / zaoczne / e-learningowe

licencjackie/ inżynierskie/ magisterskie/ podyplomowe

 

O Uczelni

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) z siedzibą w Gdańsku powstała w 2002 roku. Do 2011 r. Uczelnia była znana pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Rozwój Uczelni i utworzenie nowych kierunków studiów, spowodowały zmianę nazwy. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244. GSW jest uczelnią silną i wiarygodną, czego dowodem są akredytacje PKA oraz uzyskiwane już od 12 lat certyfikaty "Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca". Oprócz tego posiadamy tytuł "Jakość Roku".

GSW to Uczelnia z tradycjami, działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci Uczelni mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwie uczelnianym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Są wśród nich zarówno osoby o bogatym dorobku i doświadczeniu akademickim, jak też osoby o znaczącym dorobku zawodowym, zatrudnione na eksponowanych stanowiskach.

 

Studia

W Gdańskiej Szkole Wyższej istnieje możliwość nauki w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz e-learningowym - nauka na odległość. Uczelnia korzystając z platformy Moodle wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji i umożliwia studiowanie osobom pracującym w trybie pracy nienormowanej, zmianowej lub przebywającym za granicą. Nauka przez Internet to 60% zajęć na platformie Moodle, 40% w formie zajęć niestacjonarnych (średnio 4-5 zjazdów w semestrze).

 

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:

 • studia pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie i 7-semestralne inżynierskie),
 • studia drugiego stopnia uzupełniające (3 i 4-semestralne magisterskie),
 • studia podyplomowe (2 i 3-semestralne).

 

Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym), na wydziałach: Nauk Inżynierskich i Nauk Społecznych. Naukę można podjąć też w Wydziałach Zamiejscowych w: Tczewie, Słupsku, Koszalinie i Olsztynie. Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

Studia II stopnia odbywają się na dwóch wydziałach. Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w systemie niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym). Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem magistra.

 

Rekrutacja
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku:

 • na semestr zimowy, w okresie od maja do października, zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • na semestr letni, w okresie od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się w lutym.

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty.

Kontakt
Gdańska Szkoła Wyższa
GDAŃSK ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
tel. (58) 305 08 12 wew. 46, wew. 49
tel. (58) 305 08 89 wew. 46, wew. 49
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
gsw.gda.pl

Wydziały Zamiejscowe GSW, w których można studiować
TCZEW ul. Parkowa 1 tel. 58 53 00 129, 696 023 554, tczew@ gsw.gda.pl
OLSZTYN ul. Piłsudskiego 61 tel. 89 533 04 29, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
SŁUPSK ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45, slupsk@ gsw.gda.pl
KOSZALIN ul. Chałubińskiego 15 (budynek Europejskiego Centrum Edukacyjnego) tel. 6000 11 672, (94) 345-43-95, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

www.gsw.gda.pl

 

Naszym Studentom oferujemy

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną - zarówno teoretyków jak i praktyków;
 • rozbudowany system stypendialny;
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
 • możliwość udziału w organizacji konferencji naukowych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i międzynarodowych, a także brania udziału w seminariach, imprezach kulturalnych i inicjatywach społecznych organizowanych przez GSW; liczne Studenckie Koła Naukowe, między innymi:
  • Prawa Administracyjnego
  • Zarządzania i Inżynierii Produkcji
  • Menedżerskie
  • Public Relations
  • Socjologiczno - Filozoficznego
  • Kryminalistyki i Medycyny Sadowej
  • Projektów Unijnych
 • działające pod kierunkiem wykładowców - pasjonatów;
 • własne wydawnictwo naukowe i bogate zbiory biblioteczne;
 • dobrze wyposażone laboratoria zapewniające dostęp do najnowocześniejszej techniki i technologii;
 • naukę w pięknym, zabytkowym obiekcie - budynek wybudowany w latach 1828 - 1833 jako Reduta Koszarowa.

 

Kampus GSW

Nowy kampus GSW przy ul. Biskupiej 24B, o powierzchni terenu 0,9 ha, stanowi okazały 3-kondygnacyjny, odrestaurowany budynek zabytkowej reduty koszarowej (cały obiekt wpisany jest do rejestru zabytków), fragmentarycznie otoczony zabytkowym murem, z dwoma parkingami. Kampus zlokalizowany jest na szczycie Biskupiej Górki, w dzielnicy Gdańsk Śródmieście. Trójskrzydłowy budynek, w którym mieści się Gdańska Szkoła Wyższa jest wyposażony w windę i ma trzy poziomy: podziemia, parter i piętro. Mamy tu:

 • duży bezpłatny parking
 • windę
 • sekretariat Rektora i Kanclerza
 • Dziekanat
 • Rekrutację
 • Biuro karier
 • Bibliotekę z czytelnią
 • Wydawnictwo uczelniane
 • Studium podyplomowe
 • aule, sale wykładowe i audytoria wyposażone w sprzęt multimedialny
 • Lektoraty
 • Laboratoria:
  • informatyki,
  • sterowania produkcją,
  • elektroniki,
  • elektrotechniki,
  • fizyki i miernictwa,
  • chemii, ekologii i ochrony środowiska,
  • kryminalistyki i medycyny sadowej
 • bufet
 • automaty z napojami i przekąskami

W trosce o bezpieczeństwo Studentów teren Uczelni jest zamknięty oraz objęty całodobowym monitoringiem i ochroną.

Oferta edukacyjna

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Licencjackie (6-semestralne)
Kierunek: ADMINISTRACJA 

Specjalności:

 • administracja biznesowa
 • administracja europejska
 • administracja publiczna
 • administracja zdrowia publicznego
 • administrowanie informacją
 • bezpieczeństwo publiczne
 • finanse i rachunkowość
 • polityka ludnościowa (demograficzna)

Kierunek:  EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 
Kierunek: EKONOMIA

Specjalności:

 • finanse i rachunkowość
 • polityka ludnościowa (demograficzna)
 • projekty unijne
 • zarządzanie

Kierunek: KRYMINOLOGIA
Specjalności:

 • kryminalistyka
 • kuratorska
 • patologie społeczne
 • penitencjarna

Kierunek: PEDAGOGIKA 
Specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • psychopedagogika z terapią pedagogiczną

Kierunek: SOCJOLOGIA 
Specjalności:

 • socjologia administracji
 • socjologia bezpieczeństwa

Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:

 • administracja europejska
 • biznes międzynarodowy

Kiebrunek: TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalności: 

 • zarządzanie w turystyce
 • dietetyka i usługi żywieniowe

Inżynierskie (7-semestralne)
Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

Specjalność: inżynieria krajobrazu

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
Specjalności:

 • gospodarka nieruchomościami
 • urbanistyka

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:

 • informatyka w przemyśle
 • nżynieria budownictwa
 • inżynieria ochrony środowiska
 • inżynieria produkcji
 • logistyka i zarządzanie transporte
 • mechatronika

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Magisterskie uzupełniające (4-semestralne)
Kierunek: ADMINISTRACJA
 
Specjalności:

 • administracja
 • finanse i rachunkowość
 • psychopedagogika pracy
 • zarządzanie

Magisterskie uzupełniające (3 semestralne dla osób z dyplomem inżyniera i 4 semestralne dla osób tytułem licencjata)
Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalności:

 • inżynieria zarządzania
 • mechatronika
 • odnawialne źródła energii
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie logistyką
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Chemia z elementami informatyki - kierunek nauczycielski
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Dietetyka
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne
 • Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych
 • Fizyka z elementami informatyki - kierunek nauczycielski
 • Grafika w reklamie
 • Matematyka z elementami informatyki- kierunek nauczycielski
 • Mechatronika w kształceniu zawodowym
 • Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Rachunkowość i doradztwo podatkowe
 • Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
 • Socjologia bezpieczeństwa
 • Socjoterapia
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie antykryzysowe
 • Zarządzanie gamedevelopmentem
 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie przemysłem kreatywnym
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia

 

ZAPRASZAMY NA STUDIA!

Wybierz kierunek:

 

Kierunki/kategorie

Kierunki w Gdańskiej Szkole Wyższej

Bezpieczeństwo

Kierunek: Kryminologia

Kierunek: Administracja, specjalność: bezpieczeństwo publiczne

Hotelarstwo, turystyka, sport

Kierunek: Turystyka i rekreacja

Kierunki artystyczne

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Kierunki ekonomiczno-biznesowe

Kierunek: Ekonomia

Kierunek: Administracja, specjalność: administracja biznesowa

Kierunki humanistyczno-społeczne

Kierunek: Socjologia

Administracja, Pedagogika, Kryminologia, Stosunki międzynarodowe

Kierunki logistyczne

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność: logistyka i zarządzanie transportem

Kierunki pedagogiczne

Kierunek: Pedagogika

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Kierunki przyrodnicze

Kierunek: Architektura krajobrazu

Kierunki techniczne

Kierunki: Architektura krajobrazu, Gospodarka przestrzenna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Prawo i administracja

Kierunek: Kryminologia, Administracja

Stosunki międzynarodowe

Kierunek: Stosunki międzynarodowe

Zasady rekrutacji

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia wyższe pierwszego stopnia, drugiego stopnia i studia podyplomowe na wszystkie kierunki. Studia są dostępne w trybie stacjonarnym - dziennym i niestacjonarnym: zaocznym i e-learningowym. Rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku:

 • na semestr zimowy, w okresie od maja do października, zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • na semestr letni, w okresie od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się w lutym.

 

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty:

Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)
Warunkiem przyjęcia na studia jest:
1. posiadanie świadectwa dojrzałości;
2. zawarcie umowy o odpłatności za studia;
3. dokonanie wpłaty wpisowego;
4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości, oryginał do wglądu;
 • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
 • 4 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • dowód wpłaty wpisowego; w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty; w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w rekrutacji lub do pobrania ze strony gsw.gda.pl). 

 

Studia II stopnia (magisterskie)
Warunkiem przyjęcia na studia jest:
1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich);
2. zawarcie umowy o odpłatności za studia;
3. dokonanie wpłaty wpisowego;
4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia, oryginał do wglądu;
 • kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia, oryginał do wglądu;
 • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
 • 4 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • dowód wpłaty wpisowego; w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty; w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w rekrutacji lub do pobrania ze strony internetowej). 

 

Studia podyplomowe
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:
1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia;
2. zawarcie umowy o odpłatności za studia;
3. dokonanie wpłaty wpisowego;

 • 4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów, oryginał do wglądu;
 • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
 • 1 aktualna fotografia,
 • dowód wpłaty wpisowego; w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty; w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe (dostępna w rekrutacji lub do pobrania ze strony internetowej).

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->