Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

adres:
 ul. Urbanowicza 2
 00-908 Warszawa 49
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 261837939


Opis

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa
ul. Generała Witolda Urbanowicza 2

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku. Prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie), kształcenie doktorskie, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia. Akademia kształci na ponad 20 kierunkach studiów.

DZIEŃ OTWARTY 23.03.2019r.

Sekcja ds. Rekrutacji WAT:
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, faks +48 261 837 938, 261 839 159
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

http://www.wat.edu.pl
https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT
https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA

Fotorelacja z dnia otwartego w 2018 r. na stronie:
https://www.facebook.com/events/193223494603752/


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

jest wojskową, akademicką uczelnią politechniczną działającą od 1951 roku. Jako uczelnia publiczna nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, Akademia kształci studentów i prowadzi badania naukowe.

W ofercie dydaktycznej WAT znajdują się: studia wyższe pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie), trzeciego stopnia (doktoranckie), a także studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i językowe.

Akademia kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych. Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera i mianowani są na stopień podporucznika. Studia cywilne są studiami ogólnodostępnymi, bez zobowiązań wobec resortu obrony narodowej. Studia te umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, magistra inżyniera lub magistra, stopnia naukowego doktora.

Specyfiką Akademii jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, w korpusach i grupach osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Rekrutacja na ten rodzaj studiów prowadzona jest wśród maturzystów zgłaszających akces do podjęcia służby w Wojsku Polskim. W czasie studiów, podchorążowie otrzymują na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie finansowe.

Akademia prowadzi studia cywilne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na ponad 20 kierunkach. Studia stacjonarne są bezpłatne, studia niestacjonarne - płatne. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów ustalane są decyzją rektora przed rozpoczęciem rekrutacji.

Realizowane w Akademii programy kształcenia opracowano na podstawie uchwalonych przez Senat Uczelni zamierzonych efektów kształcenia, zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji (PRK) dla Szkolnictwa Wyższego w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji. W kształceniu kandydatów na żołnierzy zawodowych wykorzystane są także treści kształcenia określone w opracowanym przez MON standardzie kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów. Większość prowadzonych w Akademii kierunków studiów posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) lub/i Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT), a niektóre również Europejski Certyfikat EUR-ACE?Bachelor, EUR-ACE?Master - dzięki temu, poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, absolwenci WAT mogą konkurować zarówno na polskim jak i europejskim rynku pracy.

Proces dydaktyczny w WAT realizuje obecnie osiem podstawowych jednostek organizacyjnych: Wydział Cybernetyki, Wydział Elektroniki, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wydział Logistyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, Wydział Nowych Technologii i Chemii oraz Instytut Optoelektroniki. Kształcenie w zakresie języków obcych, kultury fizycznej i szkolenia wojskowego odpowiednio realizują ogólnouczelniane jednostki dydaktyczne: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Studium Szkolenia Wojskowego.

O randze i renomie Akademii stanowi wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczno-naukowa, w tym ponad: 900 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.

Akademia prowadzi badania naukowe oraz prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych oraz wojskowych.

Utworzona w 1951 r. Biblioteka Główna WAT dysponuje zbiorem ponad 400 tys. woluminów: wydawnictw zwartych (książek), czasopism i zbiorów specjalnych. Zapewnia także dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych (ok. 30 tys. tytułów). Umożliwia internetowy dostęp do katalogów i zamawianie potrzebnych pozycji drogą elektroniczną.

Wojskowa Akademia Techniczna jako uznana, ciesząca się dużą renomą uczelnia politechniczna, współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi, m.in. z: Politechniką Warszawską, Politechniką Poznańską, Politechniką Łódzką, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN. Więzy współpracy łączą WAT także z uczelniami i instytucjami zagranicznymi m.in. z: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Słowacji, Czech, Rumunii, a także USA. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i badań naukowych. Wyłonieni w drodze konkursu studenci wojskowi WAT studiują w West Point w USA.

W WAT funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS, umożliwiający studentom realizację części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Międzynarodowa wymiana studentów WAT odbywa się za pośrednictwem programu Erasmus+, a krajowa za pośrednictwem programu MOSTECH i in.

Jak potwierdzają publikowane rankingi i regularnie przeprowadzane ankiety, absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej (dotychczas mury Akademii opuściło blisko 60 tys. absolwentów) są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Absolwenci WAT zyskują szerokie perspektywy zatrudnienia w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Absolwenci studiów wojskowych WAT stanowią obecnie znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.

Atrakcyjna lokalizacja uczelni w stolicy sprawia, że studia w WAT mają niepowtarzalną atmosferę. Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, na terenie zielonej i ekologicznej części Bemowa. Uczelnia oddaje do dyspozycji studentów kampus akademicki obejmujący budynki o przeznaczeniu dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz pełne zaplecze socjalno-bytowe, sportowo-rekreacyjne i kulturalne, w tym: domy studenckie, hotel akademicki, klub studencki, bibliotekę, księgarnię, kino akademickie, boiska, korty i hale sportowe, krytą pływalnię, restauracje, kawiarnie i bary. Klub WAT oferuje bogaty program kulturalno-oświatowy, organizuje spotkania i koncerty, zapewnia możliwość wspólnego rozwijania zainteresowań kulturalnych. Członkowie Studenckiego Koła Historycznego uczestniczą w licznych rekonstrukcjach w kraju i poza jego granicami. W życiu kulturalnym uczelni aktywnie uczestniczy Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej i Orkiestra WAT - zespoły tworzą w większości studenci i absolwenci, zdobywając liczne nagrody na ogólnopolskich konkursach i festiwalach.

 

Zainteresowania i pasje sportowe studenci i pracownicy uczelni mogą realizować w licznych sekcjach sportowych AZS WAT i w Klubie Żeglarskim WAT. Ośrodek i port jachtowy w Zegrzu położony jest 35 km od Warszawy nad Zalewem Zegrzyńskim. Zapewnia warunki do uprawiania turystyki i wypoczynku nad wodą. Na jego terenie znajduje się zespół domków letniskowych, plaża, boisko do gier sportowych, bar i inne.

 

Studium Języków Obcych jest jednostką organizacyjną realizującą proces kształcenia języków dla wszystkich form studiów wyższych oraz studiów doktoranckich prowadzonych przez WAT. Organizuje również kursy językowe dla potrzeb MON zgodnie z normą NATO STANAG 6001 (poziomy 1-4).

Studium Wychowania Fizycznego organizuje i prowadzi w uczelni wszystkie przedsięwzięcia dotyczące działalności dydaktycznej i szkoleniowej w zakresie wychowania fizycznego i sportu studentów oraz kadry zawodowej i pracowników cywilnych WAT. Bazę Studium stanowi nowoczesny kompleks obiektów sportowych położonych na terenie kampusu WAT, z własną krytą pływalnią.

Studium Szkolenia Wojskowego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną do wykonania wspólnych dla Wojskowej Akademii Technicznej zadań dydaktycznych i zajęć praktycznych, służących zdobywaniu i rozwijaniu wiedzy i umiejętności z dziedziny wojskowej (kształcenia wojskowego) przez żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych, żołnierzy rezerwy.

CZY WIESZ, ŻE?

 • w Wojskowej Akademii Technicznej w roku 1963 został skonstruowany pierwszy polski laser
 • w WAT od 1974 roku były prowadzone prace nad laserową syntezą termojądrową
 • Wojskowa Akademia Techniczna, zgodnie z ustawą sejmową o powołaniu Uczelni, kształci żołnierzy i osoby cywilne
 • ponad 50% oficerów Wojska Polskiego, to absolwenci WAT w Wojskowej Akademii Technicznej zostało opracowanych wiele rozwiązań i wynalazków, które znalazły zastosowanie w Siłach Zbrojnych RP oraz są elementami ofert eksportowych naszego kraju - m. in.: latające stanowisko dowodzenia, laserowe symulatory strzelania dla broni długiej i krótkiej, przeciwlotniczy zestaw rakiet kierowanych GROM, szyfrator narodowy
 • WAT posiada jedyne w kraju i jedno z dwóch w Europie laboratorium kryptologiczne posiadające certyfikat bezpieczeństwa NATO
 • studenci studiów wojskowych (podchorążowie) otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie, wszyscy podchorążowie otrzymują co miesiąc uposażenie finansowe w wysokości ok. 1200 zł
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym kompleksie naukowo-dydaktycznym na warszawskim Bemowie
 • Klub Żeglarski WAT posiada własny port jachtowy nad Zalewem Zegrzyńskim
 • członkowie Koła Historycznego - studenci wojskowi i cywilni - biorą udział w licznych rekonstrukcjach bitew w kraju i poza jego granicami
 • Studenci WAT, w ramach międzynarodowej wymiany studentów ERASMUS+, realizują część studiów w uczelniach zagranicznych w ponad 20 krajach, m. in. w Belgii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Oferta edukacyjna

DZIEŃ OTWARTY: 23 MARCA 2019r.


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce. Istnieje od 1951 roku. Prowadzi studia I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) kształcenie doktorskie a także studia podyplomowe i kształcenie specjalistyczne.

Akademia kształci na ponad 20 kierunkach studiów.

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • BIOGOSPODARKA - kierunek realizowany przez trzy uczelnie: Wojskową Akademię Techniczną
w Warszawie, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką
 • BUDOWNICTWO
 • CHEMIA
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • ENERGETYKA
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • LOGISTYKA (profil ogólnoakademicki)
 • LOGISTYKA (profil praktyczny)
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA
 • OBRONNOŚĆ PAŃSTWA (profil praktyczny)
 • ZARZĄDZANIE
 • KIERUNKI INFORMATYCZNE w tym: (wybierane po pierwszym roku)
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA W MEDYCYNIE
 • KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Zajęcia odbywają się w 8 podstawowych jednostkach organizacyjnych gdzie kształci się ponad 10 tys. studentów w ponad 80 specjalnościach technicznych i społecznych.

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP jest zgodne z zapo-trzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według nowego modelu studiów wojskowych, który kładzie duży nacisk na przygotowanie dowódcze przyszłych oficerów. W czasie studiów otrzymują
oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie finansowe.

Studia wojskowe prowadzone są w formie stacjonarnej jako jednolite studia magisterske.

Studia cywilne, prowadzone w formie stacjonarnej
i niestacjonarnej: studia pierwszego stopnia - inżynierskie i licencjackie, studia drugiego stopnia - magisterskie oraz kształcenie doktorskie w szkole doktorskiej. Akademia prowadzi też studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia.

Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo dydaktyczna: ponad 900 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.

Absolwenci WAT nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju
i za granicą. Absolwenci studiów cywilnych znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych,
jak i prywatnych. Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Absolwenci studiów wojskowych stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.

WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje
z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami
i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy, Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów
i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Wybrani w ostrym procesie rekrutacji studenci wojskowi WAT studiują w West Point
i Annapolis w USA

Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, na terenie zielonej i ekologicznej części warszawskiego Bemowa. Kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich
i obiektów sportowo-rekreacyjnych to jeden z ważniejszych atutów uczelni.

Absolwent otrzymujący tytuł licencjata na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE posiada podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa. Może podjąć pracę w charakterze specjalisty w zespołach zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach administracji państwowej, zwłaszcza w obszarze zastosowań informatyki i analizy systemowej oraz w polskich przedstawicielstwach w instytucjach bezpieczeństwa międzynarodowego. Uzyskuje on możliwość zajmowania stanowisk w organach administracji rządowej
i samorządowej, przedsiębiorstwach, organizacjach oraz instytucjach odpowiedzialnych
za organizowanie działań w sytuacjach kryzysowych. Absolwent może podjąć pracę
w placówkach zagranicznych NATO, UE, w Siłach Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Marszałkowskiej, Straży Miejskiej, Służbie Celnej, Agencji Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, w firmach zajmujących się bezpieczeństwem oraz porządkiem publicznym, w przedsiębiorstwach sektora ochrony osób i mienia, organizacji konwojów oraz imprez masowych, w firmach zajmujących się projektowaniem oraz realizacją systemów zabezpieczenia i monitoringu technicznego, w służbach likwidujących zagrożenia powodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz działaniami terrorystycznymi. Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku "bezpieczeństwo narodowe" w zakresie wybranej specjalności i tytuł licencjata (po studiach I stopnia) lub magistra (po studiach II stopnia). Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji. Studenci zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych pozwalających im na krytyczne rozumienie złożonych procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem systemu polityczno-ekonomicznego państwa, systemu bezpieczeństwa narodowego i funkcji poszczególnych instytucji państwa, a także mechanizmów ekonomicznych, politycznych oraz społecznych i prawnych uwarunkowań wpływających na bezpieczeństwo narodowe.

Kierunek studiów BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA stanowi nową, atrakcyjną ofertę kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej, w następujących pjo WAT: Wydział Mechaniczny, Wydział Cybernetyki, Wydział Elektroniki, Instytut Optoelektroniki. Strategicznym celem ww. pjo WAT jest prowadzenie badań naukowych na poziomie europejskim i kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na stałe lub doraźne potrzeby rynku pracy. Program kształcenia będzie obejmował wiedzę inżynierską z sześciu dyscyplin naukowych, tj. biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, informatyka, elektronika, telekomunikacja, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn z uwzględnieniem nauki, nowoczesnych technologii, ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania własnością intelektualną. Obok przekazywania najnowszej wiedzy, program studiów pozwala
na kształtowanie umiejętności innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz tworzy kompetencje do współpracy nauki i biznesu. Program kształcenia wykorzystuje aktualną wiedzę oraz najnowsze osiągnięcia naukowe i technologiczne w obszarze biocybernetyki i inżynierii biomedycznej.
Do podstawowych obszarów nowego kierunku studiów należałaby w szczególności działalność dydaktyczna, naukowo-badawcza i wdrożeniowa na rzecz rozwoju biocybernetyki i inżynierii biomedycznej w systemie obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności
w następujących obszarach:
 • zagrożenia bioterrorystyczne,
 • ochrona i przetrwanie na polu walki,
 • zastosowanie technologii specjalnych w medycynie pola walki,
 • militarne i pozamilitarne zastosowania biomateriałów,
 • czynnik ludzki i medycyna (HFM - Human Factors and Medicine).

Kierunek interdyscyplinarny BIOGOSPODARKA stanowi nową, atrakcyjną ofertę kształcenia w WAT. Jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu nowych uregulowań i procesów zachodzących w gospodarce. Realizowany jest w partnerstwie, przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej. Realizacja kształcenia na kierunku biogospodarka jest ściśle powiązana ze stałym uczestnictwem i bezpośrednim wpływem interesariuszy zewnętrznych na kształt programu studiów i uzyskiwanych przez absolwentów efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Biogospodarka jest w stanie pobudzić i utrzymać wzrost gospodarczy i utworzyć miejsca pracy na obszarach wiejskich, przybrzeżnych
i przemysłowych, ograniczyć uzależnienie od paliw kopalnych oraz przyczynić się do poprawy równowagi ekonomicznej i środowiskowej produkcji podstawowej i przemysłu przetwórczego. Program kształcenia obejmuje wiedzę inżynierską z trzech dyscyplin naukowych (biotechnologia, inżynieria środowiska, budowa i eksploatacja maszyn) z uwzględnieniem nauki i nowoczesnych technologii, logistyki, ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania własnością intelektualną. Program kształcenia wykorzystuje aktualną wiedzę oraz najnowsze odkrycia i osiągnięcia naukowe w obszarze biogospodarki, w tym szczególnie w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemysłowych. Absolwenci prezentują pełną wiedzę na temat recyklingu zasobów naturalnych, zrównoważonej gospodarki wykorzystania energii i biopaliw, procesów przemysłowych i technologicznych w przedsiębiorstwach krajowych i małych zakładach handlowych, wdrażanie procedur biogospodarki na różnych poziomach gospodarki narodowej. Absolwenci otrzymają dyplom inżynierski wszystkich trzech uczelni, na których prowadzone
są studia.

Po ukończeniu studiów na kierunku BUDOWNICTWO absolwenci są przygotowani
do projektowania wszystkich typów konstrukcji budownictwa mieszkaniowego a także obiektów użyteczności publicznej, organizowania produkcji elementów budowlanych. Posiadają wiedzę i umiejętności kierowania zespołami wraz ze stosowaniem elementów zarządzania projektem, budową i kapitałem, budowami wszelkiego rodzaju obiektów, nadzoru wykonawstwa budowlanego. Zna zastosowania technik komputerowych i nowoczesnych technologii w pracy inżynierskiej. Umie pracować w zespołach interdyscyplinarnych.
Po ukończeniu studiów o tym kierunku absolwent posiada uprawnienia do działalności zawodowej w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz technologii
i organizacji budowy na zasadach określonych w prawie budowlanym.

Studia na kierunku CHEMIA przygotowują absolwenta do: pracy w przedsiębiorstwach podległych ministrowi obrony narodowej i ministrowi gospodarki, pracy dydaktyczno-naukowej w szkolnictwie wojskowym i cywilnym, instytutach badawczo-rozwojowych
i jednostkach wojskowych. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy jako eksploatator sprzętu obrony przeciwchemicznej, specjalista w składach sprzętu ochrony przed skażeniami, laboratoriach i warsztatach specjalistycznych, odbiorca i eksploatator materiałów i paliw rakietowych, specjalista w składach materiałów wysokoenergetycznych i laboratoriach specjalistycznych, pracownik komórek i instytucji ochrony środowiska. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności jej wykorzystania oraz kwalifikacje specjalistyczne określone ustawą. Jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania zadań w zakresie: eksploatacji i rozwoju sprzętu ochrony przed skażeniami, prognozowania, oceny i likwidacji skażeń, eksploatacji
i rozwoju materiałów wysokoenergetycznych, wdrażania nowych procedur i produktów
do praktyki, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz edukacji..

Po ukończeniu kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA absolwenci
są przygotowani do projektowania, realizacji i eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
Są specjalistami w zakresie kreowania postępu technicznego w przemyśle elektronicznym telekomunikacyjnym oraz do podejmowania prac badawczych w biurach projektowych
i rozwojowych przedsiębiorstw. Są przygotowani do pracy w instytutach badawczych
i na uczelniach a także pracy w firmach produkujących sprzęt elektroniczny
i telekomunikacyjny, u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Studenci kierunku ENERGETYKA w trakcie studiów przygotowani zostają do egzaminu państwowego uprawniającego do wydawania świadectwa energetycznego budynku, mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych oraz energetycznych uprawniających do projektowania
lub kierowania elektrycznymi robotami budowlanymi. Absolwenci przygotowani
są do podjęcia pracy na różnych stanowiskach: energetyka zawodowa (elektrownie, sieci, diagnostyka maszyn, bezpieczeństwo i niezawodność urządzeń i systemów energetycznych), w samorządzie terytorialnym, służbach komunalnych. Znajdują zatrudnienie
w przedsiębiorstwach budowlanych i usługowych. Są specjalistami w zakresie gospodarki nośnikami energetycznymi, urządzeń ciepłowniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, energetyki odnawialnej, służby utrzymania ruchu w zakładach pracy, przetwarzania
i użytkowania energii, budowy i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych.

Absolwent studiów na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA jest przygotowany przede wszystkim do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych. Posiada też wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności inżynierskiej i naukowej w zakresie współczesnych metod i technik pomiarów geodezyjnych satelitarnych i naziemnych. Umie projektować i zakładać sieci geodezyjne poziome i pionowe. Zna metody i techniki przetwarzania analogowych i cyfrowych informacji obrazowych dla celów opracowań fotogrametrycznych i interpretacyjnych. Absolwent tego kierunku posiada wiedzę i umiejętności z zakresu metod projektowania
i tworzenia systemów informacji przestrzennej typu GIS (Geographic Information System) i LIS (Land Information System).Jest przygotowany do tworzenia katastru nieruchomości oraz procedur stosowanych w gospodarce nieruchomościami, geodezyjnej obsługi obiektów inżynierskich i przemysłowych a także geodezyjnego urządzenia terenów rolnych.
Zna zasady projektowania oraz metody opracowania i sporządzania map topograficznych
i inżynieryjno-gospodarczych z wykorzystaniem techniki komputerowej. Jest przygotowany
do teledetekcyjnego badania atmosfery oraz prognozowania jej stanu. Absolwenci tego kierunku, po odbyciu przewidzianej przepisami praktyki zawodowej, będą mogli się ubiegać
o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w geodezji i kartografii, co jest równoznaczne z prawem wykonywania wolnego zawodu.

Absolwent kierunku INFORMATYKA W MEDYCYNIE posiada zaawansowaną wiedzę
z zakresu informatyki (w szczególności programowania strukturalnego i obiektowego, architektury systemów informatycznych i zaawansowanej analizy danych) i potrafi
ją efektywnie wykorzystywać w obszarze projektowania, budowy i administrowania systemów komputerowych wspomagania procesów diagnostyki i terapii medycznej. Absolwent ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą: komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych, modelowania procesów i wzorców medycznych, zarządzania szpitalnymi zasobami medycznymi, analizy jakości technologii medycznych, przetwarzania danych
o zdarzeniach medycznych, mobilnych systemach monitoringu medycznego, zarządzania systemami służby zdrowia, integracji danych medycznych, przetwarzania obrazów medycznych, wykorzystania symulacji komputerowej w medycynie oraz modeli procesów występujących w medycynie. Absolwent zna zasady działania wykorzystywanych w praktyce nowoczesnych urządzeń diagnostyki medycznej oraz metody i techniki efektywnego przetwarzania danych medycznych generowanych przez te urządzenia. Absolwenci tego kierunku powinni znaleźć zatrudnienie w jednostkach opieki zdrowotnej, szpitalach, systemie podstawowej opieki zdrowotnej (SPOZ), publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, organizacjach finansujących opiekę zdrowotną, firmach ubezpieczeniowych, firmach farmaceutycznych, firmach zajmujących się produkcją aparatury medycznej, a także jednostkach naukowych.

Absolwent kończący kierunek INFORMATYKA jest specjalistą szczególnie dużej wiedzy dotyczącej budowy i eksploatacji oprogramowania systemowego (sieciowego i systemów rozproszonych) oraz systemów komputerowych (architektury, systemów operacyjnych). Posiada wysokie umiejętności programowania (języki ADA, JAVA,C/C++ oraz nowoczesne urządzenia szybkiego wytwarzania aplikacji typu CASE) a także umie projektować złożone systemy informatyczne. Jego zasób wiedzy jest bardzo duży z zakresu analizy systemów, projektowania systemów informatycznych i sieci komputerowych oraz ich zarządzania. Posługuje się metodą symulacji komputerowej oraz metodami sztucznej inteligencji. Umie zarządzać procesami logistycznymi i pracownikami w dowolnej firmie a także posiada szczególnie wysokie umiejętności marketingowe.

Absolwent kierunku KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki, a także ogólną wiedzę z zakresu nauk matematycznych oraz inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących Krytyczną Infrastrukturę Państwa (KIP). Proces kształcenia obejmuje m.in. tematykę z zakresu bezpieczeństwa informacji, inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem informacji, budowy systemów ochrony informacji, bezpieczeństwa systemów informatycznych, zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz metod skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom. Zna główne zależności pomiędzy podmiotami i przedmiotami bezpieczeństwa oraz ich otoczeniem. Celem głównym kierunku studiów jest formowanie nowej kadry dla instytucji państwowych, ale również dla gospodarki narodowej. Szacuje się również, że wojsko co roku będzie potrzebować około 50 specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Na kierunku kształcić się będą specjaliści od kryptografii, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i cyberbezpieczeństwa. Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku "kryptologia i cyberbezpieczeństwo"
w zakresie wybranej specjalności i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia) lub magistra inżyniera (po studiach II stopnia).

Kierunek INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA jest globalnym celem nowej dyscypliny nauki, jaką stanowi inżynieria bezpieczeństwa (safety engineering, Sicherheitstechnik),
jest maksymalizacja ochrony ludzi, środowiska naturalnego oraz dóbr cywilizacji.
Cel ten jest urzeczywistniony poprzez realizację we wzajemnym sprzężeniu zadań dwóch zasadniczych dziedzin, z których składa się ta inżynieria. Dziedzinami tymi są inżynieria bezpieczeństwa technicznego oraz inżynieria bezpieczeństwa cywilnego. Inżynieria bezpieczeństwa technicznego zajmuję się takim zaprojektowaniem, zbudowaniem, eksploatacją i likwidacją obiektów technicznych ( przez obiekt techniczny rozumie
się zespół systemów, maszyn, urządzeń i ludzi, związanych z sobą zarówno w sensie strukturalnym, jak i funkcjonalnym oraz mający do wykonania ściśle określone samodzielne zadanie w ciągu zadanego czasu w dokładnie sprecyzowanych warunkach zewnętrznych),
by zminimalizować ich negatywne oddziaływanie na otoczenie, tj. na ludzi, środowisko naturalne i dobra cywilizacji.

Absolwenci kierunku INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA są przygotowani
w przestrzeni i innowacji technologii satelitarnych. Inżynieria wiedzy absolwentów koncentruje się na projektowaniu, testowaniu i wykorzystywanie różnych zaawansowanych systemów elektronicznych, optoelektronicznych i mechanicznych stosowanych w technice kosmicznej,
a także analizę i interpretację różnego danych pochodzących z systemów satelitarnych pokładzie. Specjaliści z różnych dziedzin zapewniają wysoki poziom nauki oraz ciekawie prowadzone zajęcia w oparciu o nowocześnie wyposażone laboratoria. Studia trwają siedem semestrów (3,5 roku). Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna oraz tytuł zawodowy inżyniera.

Absolwenci kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA przygotowuje absolwentów pod względem teoretycznym i praktycznym do twórczej pracy w zakresie problematyki materiałowej w uczelniach technicznych, instytutach naukowych, zapleczu naukowo-badawczym przemysłu i wojska, a także w firmach wdrożeniowych, projektowych, produkcyjnych, konsultingowych, wydawnictwach naukowych itp. Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa są przygotowani do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej i naukowej, związanych z projektowaniem, przetwarzaniem, badaniem, doborem i użytkowaniem materiałów oraz uszlachetnianiem wyrobów. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy zawodowej w zakładach zajmujących się produkcją materiałów, urządzeń i elektroniki. Posiadają umiejętności w dziedzinie wytwarzania i badania materiałów, takich jak: metale i ich stopy, ceramika konstrukcyjna, elektroniczna i bioceramika, kompozyty, powłoki ochronne oraz polimery. Posiadają umiejętność stosowania podstawowych technik komputerowych i wiedzy z zakresu oddziaływania materiałów na środowisko naturalne. Wśród zagadnień inżynierii bezpieczeństwa technicznego szczególną grupę tworzą wszelkie procedury związane bezpośrednio, jak i w sposób pośredni z określeniem prawdopodobieństwa i rozmiaru negatywnego oddziaływania obiektów technicznych
na otoczenie.

Absolwenci kierunku LOGISTYKA (profil ogólnoakademicki) posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych i podstaw nauk ekonomicznych, organizacji zarządzania. Posiadają umiejętności menedżerskie, umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w zakresie projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych. Umieją zarządzać specjalistycznymi funkcjami i procesami logistycznymi a także kosztami, finansami, kapitałem, doborem personelu i jego szkoleniem. Posługują się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką.

Program studiów na kierunku LOGISTYKA (profil praktyczny), obejmuje trzy grupy zajęć oraz 3 miesięczną praktykę zawodową. Pierwszą z nich stanowią zajęcia określone jako podstawowe. Ich zadaniem jest przekazanie studentom szerokiej wiedzy technicznej, stanowiącej podstawę dalszych studiów z zakresu logistyki. Do grupy tej należą m.in.: maszynoznawstwo, matematyka, mechanika techniczna, inżynieria systemów i analiza systemowa, metrologia i systemy pomiarowe, wytrzymałość materiałów, podstawy badań operacyjnych. Drugą grupę zajęć stanowią zajęcia kierunkowe. Są one bezpośrednio związane z zasadniczym obszarem studiów. Wśród nich znajdują się przedmioty bezpośrednio związane z kierunkiem studiów. Należą do nich m.in.: podstawy logistyki, logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji, zarządzanie łańcuchem dostaw, projektowanie procesów logistycznych. Trzecią grupę przedmiotów obejmują zajęcia wybieralne (specjalistyczne).
Program studiów jest dostosowany do wymagań, jakie stawia współczesna gospodarka rynkowa ze szczególnym uwzględnieniem logistyki, organizacji procesów logistycznych oraz prowadzenia działalności biznesowej w dziedzinie logistyki w warunkach gospodarki, cechującej się wysokim wykorzystaniem rozwiązań opartych na infrastrukturze teleinformatycznej.
Logistyka przedsiębiorstw - Wiedza specjalistyczna: obejmująca zarządzanie logistyczne, zasobami ludzkimi, systemami i procesami logistycznymi, kosztami logistycznymi, informatycznym wspomaganiem zarządzania logistyką, ekonomikę logistyki, marketing logistyczny, problematykę normalizacji w obszarze logistyki, metody sterowania zapasami w systemach logistycznych, systemy magazynowania, eksploatację urządzeń transportu wodnego, lotniczego i lądowego, utrzymanie ruchu maszyn, logistykę zwrotną, logistykę usług, logistykę miejską i międzynarodową.
Umiejętności specjalistyczne: znajomość identyfikacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie i jego poszczególnych podsystemach, procedur zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie, obliczania, analizowania i oceny kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie, przygotowania strategii marketingu logistycznego, posługiwania się odpowiednimi metodami sterowania zapasami w przedsiębiorstwie, organizacji procesów i funkcjonowania logistyki usług i zwrotnej, zasad organizacji transportu i spedycji w przedsiębiorstwie, zasad eksploatacji urządzeń transportowych, zasad funkcjonowania logistyki miejskiej i międzynarodowej, wykorzystania sieci informatycznych i normalizacji w działalności logistycznej przedsiębiorstwa.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych, dystrybucyjnych i handlowych w charakterze specjalistów ds. logistyki, jednostkach gospodarczych i administracyjnych w charakterze specjalistów ds. logistyki, uczelniach, jednostkach projektowych, badawczo-rozwojowych i doradczych w charakterze projektantów systemów i procesów logistycznych.
Logistyka w motoryzacji -Wiedza specjalistyczna: znajomość techniki, organizacji pracy i zarządzania w firmach związanych z motoryzacją: produkcyjnych, serwisowych, transportowych, handlowych, ochrony środowiska w motoryzacji oraz bezpiecznej eksploatacji środków transportowych.
Umiejętności specjalistyczne: w zakresie organizacji i zarządzania logistyką w firmach transportowych i usługowych związanych z motoryzacją, oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i eksploatacji środków transportowych.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach transportowych, stacjach serwisowych i naprawczych, przedsiębiorstwach produkcji pojazdów i ich zespołów, sieciach sprzedaży samochodów i ich części, w instytucjach zajmujących się organizacją ruchu drogowego.
Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych - Wiedza specjalistyczna: znajomość budowy i eksploatacji urządzeń do transportu i dystrybucji produktów naftowych, podstaw technologii przeróbki ropy naftowej, budowy i eksploatacji baz i stacji paliw, kontroli jakości płynów , ochrony środowiska w gospodarce płynami eksploatacyjnymi, przewozu niebezpiecznych, problemów odpadów w logistyce, tribologii i tribotechniki.
Umiejętności specjalistyczne: w zakresie metod kontroli jakości magazynowanych i transportowanych paliw, olejów i smarów, organizacji i zarządzania transportem paliw na drodze od producenta poprzez siec baz i składów paliwowych, magazynów do stacji paliw, znajomość budowy i zasad eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych w logistyce płynów eksploatacyjnych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: firmach zajmujących się transportem i dystrybucją paliw, olejów, smarów i płynów specjalnych, stacjach paliw oraz zakładach transportu paliw, przedsiębiorstwach transportowych przechowujących i użytkujących paliwa, oleje i smary, jednostkach organizacyjnie podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Otrzymane wykształcenie na kierunku LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA oparte jest na gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, materiałów i technologii lotniczych, podstaw elektroniki, techniki mikroprocesorowej, automatyki, elektrotechniki i informatyki
(w tym systemy CAD/CAM/CAE). Absolwenci studiów pierwszego stopnia tego kierunku posiadają podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych i obiektów kosmicznych. Wiedza ta,
w odniesieniu do wszystkich prowadzonych specjalności, obejmuje nowoczesne technologie
i środki informacyjne oraz wymagania międzynarodowych instytucji lotniczych. Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka uzyskują niezbędną wiedzę
i umiejętności dające możliwość podjęcia twórczej pracy projektowo - konstrukcyjnej, wdrożeniowej i naukowej, związanej z budową, eksploatacją statków powietrznych i obiektów kosmicznych.

Absolwenci kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN są specjalistami w zakresie mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, informatyki, zastosowania
i doboru materiałów inżynierskich. Uzyskują niezbędną wiedzę w zakresie technologii nowoczesnych procesów wytwarzania maszyn i produktów, metod ich badania
a także technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością procesów wytwórczych. Absolwenci przygotowani
są do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi. Są również przygotowani do zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych. Absolwenci tego kierunku posiadają umiejętność podejmowania twórczych inicjatywi decyzji oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Wykształcenie na kierunku MECHATRONIKA jest oparte na bazie gruntownej wiedzy
z obszaru mechaniki, elektronicznych układów sterowania, wybranych działów informatyki stosowanej oraz szczególnym sposobie rozumowania w projektowaniu wyrobów i procesów wytwarzania. Programy nauczania uwzględniają niezbędne proporcje przedmiotów podstawowych, ogólnych i technicznych w taki sposób, aby stworzyć solidną bazę
do kształcenia specjalistycznego. Studia umożliwiają uzyskanie wykształcenia odpowiadającego międzynarodowym standardom i wymaganiom oraz aktualnej wiedzy inżynierskiej w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń i systemów technicznych, charakteryzujących się strukturą realizowaną za pomocą zespołów elektromechanicznych, mechanicznych (mikromechanicznych), elektrycznych i optycznych wraz z układem sterowania opartym o technikę mikroprocesorową.

Kierunek studiów OBRONNOŚĆ PAŃSTWA stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są absolwenci przygotowani do działalności związanej
z obronnością państwa, szczególnie w zakresie organizowania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny. Celem kształcenia na tym kierunku jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności rozumienia zdarzeń oraz procesów bezpieczeństwa i obronności w wymiarze: politycznym, ekonomicznym, militarnym, społeczno-kulturowym, ekologicznym i innym. Edukacja obejmuje także elementy wiedzy technicznej dotyczącej wybranych technologii wojskowych, potrzebnej do analizy, prognozowania i oceny ryzyka w zarządzaniu obronnością w Polsce, Europie i na świecie. Profil praktyczny studiów
na kierunku obronność państwa oznacza, iż znaczny udział w procesie kształcenia stanowić będzie komponent zajęć o charakterze praktycznym, a jednocześnie specjalistycznym. Składają się na niego zarówno zajęcia prowadzone w Uczelni, realizowane przez kadrę akademicką
o doświadczeniu praktycznym (wojskowym i cywilnym), jak i pracę uczelnianą w warunkach bliższych środowisku pracy (trzymiesięczna praktyka zawodowa, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty, projekty własne studentów oparte na realnych przypadkach oraz seminaria
z udziałem przedstawicieli podmiotów gospodarczych, administracji, instytucji
i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa). Taka formuła, dotycząca wielu przedmiotów kierunkowych, fakultatywnych i realizowanych w ramach wybranych specjalności, umożliwi weryfikowanie wiedzy i umiejętności absolwenta
w danym środowisku zawodowym. Program kształcenia jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z przedstawicielami gospodarki, administracji publicznej oraz instytucji
i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Kierunek ZARZĄDZANIE jest kierunkiem studiów z zakresu nauk ekonomicznych. Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku "zarządzanie" w zakresie wybranej specjalności i tytuł zawodowy licencjata (po studiach I stopnia) lub magistra (po studiach II stopnia). Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z obszaru nauk technicznych (zwłaszcza teleinformatyki) oraz humanistycznych. Studenci mają także możliwość pozyskiwania wiedzy i zdobywania doświadczenia w takich obszarach jak: negocjacje, biznes plan, zarządzanie projektami i procesami, public relations, grafika menedżerska, rynki kapitałowe i operacje giełdowe. Młoda kadra kształci umiejętności w zakresie zarządzania w warunkach ryzyka i niepewności, zarządzania w warunkach internacjonalizacji i globalizacji oraz różnic kulturowych. Ponadto studenci kształtują umiejętności w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu, a w szczególności we wspomaganiu decyzji menedżerskich w warunkach funkcjonowania biznesu w skali ogólnoświatowej, będących konsekwencją transformacji gospodarki elektronicznej oraz procesu kształtowania społeczeństwa informacyjnego.Zasady rekrutacji

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe:

1 - 31 marca 2019 r. - rejestracja kandydatów na studia wojskowe
1 marca - 31 maja 2019 r. - WKU kieruje zarejestrowanych kandydatów na badania lekarskie i psychologiczne
dwie soboty w pierwszej połowie czerwca 2019 r. - pokaz sprawdzianu sprawności fizycznej,
próbny sprawdzian dla chętnych
do 15 czerwca 2019 r. - WAT informuje kandydatów o terminie sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej
8 - 11 lipca 2019 r. (jeden dzień) - sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna
11 lipca 2019 r. - test z języka angielskiego (dla kandydatów, którzy nie zdawali na maturze oraz wszystkich, którzy złożyli wniosek o przeniesienie na drugi rok studiów wojskowych)
do 12 lipca 2019 r. - uzupełnienie IRK wynikami matur
16 lipca 2019 r. - ogłoszenie list z wynikami kwalifikacji na studia
17 - 25 lipca 2019 r. - dostarczenie do WAT dokumentów kandydatów przyjętych na studia (brak kompletu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy)
26 lipca 2019 r. - ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia uwzględniających rezygnacje i zmiany kierunków
Druga połowa sierpnia i wrzesień 2019 r. - 6 tygodni - podstawowe szkolenie wojskowe
koniec września 2019 r. - uroczysta przysięga wojskowa
1 października 2019 r. - immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WAT

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia cywilne:

Od 1 marca do 12 lipca - rejestracja kandydatów poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) - wymagane wypełnienie podania-ankiety - dane osobowe, wybrane kierunki studiów, wyniki maturalne będące podstawą wyliczenia punktów rankingowych - oraz wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
16 lipca - ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, wysłanie informacji o przyjęciu i decyzji nieprzyjęciu na studia, informacja o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na określone kierunki studiów.
Od 17 do 25 lipca - dostarczanie do Akademii przez kandydatów przyjętych wymaganych dokumentów - niedostarczenie świadectwa dojrzałości skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.
26 lipca - ustalenie ostatecznych list przyjętych
19 września - zakończenie rekrutacji
1 października - immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WAT

Zasady rekrutacji
Studia wojskowe
Informacje dla kandydatów na cywilne stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia
Limity miejsc
Minimalna wartość punktów rankingowych
Opłaty za studia niestacjonarne
Informacje dla kandydatów na cywilne stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia
Studia doktoranckie 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->