Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 ul. Sterlinga 26
 90-212 Łódź
 Łódź
 lodzkie

tel.


Dlaczego warto

AHE Akademia Kreatywności


Studiowanie nie musi się kojarzyć już jedynie z zakuwaniem. Studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi to warsztaty, projekty, nauka samodzielnego myślenia i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce. Czy właśnie nie o tym marzy każdy student? Nauka przez rozwiązywanie problemów zaczerpniętych z praktyki. Właśnie w taki sposób AHE, jako jedna z pierwszych uczelni, wdraża Europejskie Standardy Nauczania, zalecone przez Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK).
Sprawdź nasze metody nauczania. Dowiedz się więcej - www.ahe.lodz.pl

 

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi posiada status uczelni wyższej od 1993 roku, jest jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce oferującą studia:

 • I i II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne,
 • I, II stopnia oraz studia podyplomowe online prowadzone za pomocą platformy zdalnego nauczania Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego
 • studia podyplomowe stacjonarne realizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego.

 

Uczelnia oferuje studia na 22 kierunkach, m.in.: prawie, pedagogice, filologii angielskiej i germańskiej, filologii polskiej, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, politologii, administracji, ekonomii, psychologii, informatyka, turystyka i rekreacja. Młodzież uzdolniona artystycznie może rozwijać swoje pasje na takich kierunkach jak kulturoznawstwo, grafika i taniec. Ofertę uzupełniają transport, pielęgniarstwo i bezpieczeństwo wewnętrzne.
Dzięki rozbudowanej infrastrukturze, specjalistycznych pracowniach, uczelnia daje studentom nie tylko możliwość zdobycia teoretycznej wiedzy, przekazywanej przez najbardziej cenioną kadrę profesorską, ale tak ważnych na rynku pracy umiejętności praktycznych.

 

Tym, co wyróżnia Akademię Humanistyczno - Ekonomiczną w Łodzi na tle innych uczelni wyższych, jest podmiotowe podejście do każdego studenta oraz rozwijanie w nim umiejętności twórczego rozwiązywania stawianych przed nim zadań i problemów.

 

 

Jeśli chcesz uczestniczyć w nowym modelu edukacji, dołącz do NAS!

www.ahe.lodz.pl

Studia online

 Lider e-learningu w Europie Środkowej

 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna jest Uczelnią nowoczesnych technologii.
Wszystkie kierunki studiów można studiować z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego.

 

PUW zajmuje się promowaniem nowoczesnych metod nauki. Od ponad dekady należy do najstarszych i największych uczelni e-learningowych w Europie Środkowo-Wschodniej. "Wirtualne" mury uczelni opuściło już ponad 20 tysięcy absolwentów.

 

JAK WYGLĄDA NAUKA NA PUW?

 • Otrzymujesz dostęp do platformy zdalnego nauczania
 • Na platformie umieszczone są materiały dydaktyczne, zadania, testy, quizy, tematy do dyskusji na forum, oraz zakresy wymagań
 • Pracujesz w grupach pod opieką wybitnych i doświadczonych nauczycieli akademickich, którzy udzielają odpowiedzi na Twoje pytania, moderują dyskusją, a także zlecają zadania i oceniają ich wykonanie
 • Komunikujesz się z wykładowcą i kolegami z roku poprzez forum dyskusyjne, czat oraz e-mail
 • Egzaminy zdajesz w siedzibie Uczelni

 

Egzaminy zdaje się w tradycyjnym trybie - pisemne lub ustne - bezpośrednio przed wykładowcami.
Program nauczania online na danym kierunku jest identyczny jak w systemie studiów niestacjonarnych, a po obronie pracy dyplomowej absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów zaocznych.

 

CO ZYSKUJESZ?

 • Uczysz się dowolnym miejscu i czasie
 • Masz dostęp do nowoczesnej platformy, najnowszej wiedzy i najlepszych wykładowców
 • Swobodnie łączysz studia z pracą i rodziną
 • Oszczędzasz czas i pieniądze

 

Studenci PUW mają takie same prawa, jak ich koledzy kształcący się na studiach stacjonarnych. Otrzymują indeks, legitymację studencką, mogą ubiegać się o wysokie stypendia, a także wyjechać za granicę uczestnicząc w programie Erasmus.

 

ZAPISZ SIĘ ON-LINE

Potrzebujesz tylko kilku minut, aby zapisać się na studia !
Po wprowadzeniu danych nasz system wygeneruje dla Ciebie odpowiednie dokumenty.
Nie zwlekaj! Wejdź na www.puw.pl/rekrutacja i wypełnił formularz

 

POLUB NA FB https://www.facebook.com/Polski.Uniwersytet.Wirtualny

 

CZEMU E-LEARNING?

Nauczanie na odległość
Distance learning stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę dla edukacji tradycyjnej, ponieważ jest to nauka za pośrednictwem Internetu. Umożliwia edukację na wysokim poziomie, w dowolnym miejscu i czasie. Daje szansę m.in. osobom pracującym, mieszkającym daleko od ośrodków akademickich, niepełnosprawnym i wszystkim, którzy poszukują wiedzy "dostępnej wszędzie i zawsze".

 

E-learning
Ogranicza koszty i daje dostęp do właściwej wiedzy w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie (tzw. just-in-time learning), co może znacząco zwiększyć efektywność nauczania. Złożone systemy informatyczne ocenie pozwalają też precyzyjnie określać poziom wiedzy każdej szkolonej osoby i w efekcie dostosowywać proces nauki do indywidualnych potrzeb (tzw. kształcenie różnic).

 

Blended learning
Dzięki aktywności i pracy internetowych studentów i starannemu przygotowaniu materiałów dydaktycznych oraz instrukcji do nich, a także poprzez możliwość wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, e-learning sygnowany przez Polski Uniwersytet Wirtualny jest efektywny, a dyplom ukończenia studiów lub certyfikat uczestnictwa w kursie w niczym nie ustępuje tradycyjnym odpowiednikom. Co więcej, jego posiadacz umie sprawnie posługiwać się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i wie, jak skutecznie korzystać z technologii informacyjnych.

 

Studia on-line
Studia online prowadzone przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi na platformie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego są obecnie największym akademickim projektem e-learningowym w Polsce.

 

OFERTA EDUKACYJNA POLSKIEGO UNIWERSYTETU WIRTUALNEGO

 

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE - NOWOŚĆ

PRAWO

 • karnistyczna
 • cywilistyczna
 • gospodarczo-finansowa

 

 

STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA

 • Administracja samorządowa
 • Doradztwo podatkowe
 • Prawo pracy
 • E-administracja
 • Broker innowacji
 • Procedury sądowo-administracyjne

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Prewencja i profilaktyka społeczna na rzecz bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo energetyczne

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 • Komunikacja wizerunkowa i public relations
 • Dziennikarz-twórca mediów interaktywnych
 • Dziennikarz prasy, radia i telewizji

 

EKONOMIA - NOWOŚĆ!

 • Kompetencje menadżerskie
 • Rachunkowość i finanse, windykacja należności
 • Rynki finansowe - strategie inwestycyjne
 • Zarządzanie instytucjami wsparcia i aktywizacji społecznej osób starszych

 

FILOLOGIA POLSKA

 • Reklama i komunikacja kreatywna
 • Architektura informacji


FILOLOGIA OBCA (ANGIELSKA, GERMAŃSKA)

 • Specjalizacja nauczycielska
 • Specjalizacja translatorsko-biznesowa

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - WSPA Lublin

 • Analiza rynku finansowego
 • Finanse i bankowość
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

 

GRAFIKA

 • Komunikacja wizualna i multimedia
 • Grafika 3D i game art.
 • Multimedia, 3D Graphics, Game Art. And Visual Communication

 

INFORMATYKA

 • Sieci komputerowe i multimedia
 • Projektowanie i programowanie gier komputerowych
 • Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych
 • Technologie mobilne
 • Systemy ERP II do zarządzania przedsiębiorstwem
 • Grafika komputerowa i multimedia
 • Technologie programowania

 

KULTUROZNAWSTWO

 • Kreatywny producent i menedżer kultury
 • Internet i komunikacja medialna

 

PEDAGOGIKA

 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Coaching
 • Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • Pedagogika rodziny - asystent rodziny
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych
 • Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego

 

PIELĘGNIARSTWO (POMOSTOWE)

POLITOLOGIA

 • Studia europejskie
 • Kultury pozaeuropejskie i globalizacja
 • Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznego

 

PSYCHOLOGIA

 • Psychologia rozwoju personalnego i społecznego
 • Psychologia zdrowia,, profilaktyki i jakości życia

 

TRANSPORT

 • Logistyka w transporcie
 • Transport drogowy

 

TURYSTYKA I REKREACJA

 • Zarządzanie w branży HoReCa (hotel, restauracja, catering)
 • Marketing i organizacja usług turystycznych
 • SPA&wellness

 

ZARZĄDZANIE

 • Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Audyt wewnętrzny i kontrola
 • Innowacyjne zarządzanie organizacją
 • The Innovative Management for Business Development

 

 

STUDIA II STOPNIA

 

FILOLOGIA (ANGIELSKA, GERMAŃSKA)

 • Specjalizacja nauczycielska
 • Specjalizacja translatorsko-biznesowa

 

FILOLOGIA POLSKA

 • Komunikacja kreatywna
 • Architektura informacji

 

GRAFIKA

 • Projektowanie graficzneINŻYNIERIA MATERIAŁOWA

 • Implantologia i inżynieria dentystyczna

 

PEDAGOGIKA

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja i promocja zdrowia
 • Coaching
 • Psychopedagogika z profilaktyką społeczną
 • Gerontologia społeczna
 • Pedagogika rodziny ? asystent rodziny
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z elementami logopedii
 • Terapia pedagogiczna z elementami logopedii

 

POLITOLOGIA

 • Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości w systemie sprawowania władzy
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • Studia europejskie
 • Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznego

 

SOCJOLOGIA

 • Badania rynkowe i społeczne
 • Psychosocjologia rozwoju osobowego i coaching menadżerski
 • Marketing w biznesie
 • Informatyka społeczna

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Audyt śledczy
 • Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe
 • Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową
 • Compliance w organizacji - NOWOŚĆ
 • Dietetyka
 • Dietetyka genetyczna
 • Doradztwo podatkowe
 • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa
 • Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Fizyka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
 • Historia w szkole podstawowej i gimanzjum
 • Informatyka z elementami e-learningu
 • Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD
 • Kontroler finansowy - NOWOŚĆ
 • Kreatywny menedżer kultury
 • Logistyka - NOWOŚĆ
 • Logistyka i spedycja dla nauczycieli
 • Matematyka w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Nauczanie etyki
 • Neurologopedia ogólna i dziecięca
 • Nowe media i dziennikarstwo internetowe - NOWOŚĆ
 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Prawo medyczne
 • Projektowanie i sprzedaż usług turystycznych
 • Przedsiębiorczość 
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Psychologia sportu
 • Psychologia w biznesie
 • Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Wiedza o kulturze
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Windykacja należności
 • Współczesna migracja ? wiktymologia, kryminologia, prewencja
 • Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym - NOWOŚĆ
 • Zarządzanie kulturą
 • Zarządzanie oświatąZarządzanie projektami informatycznymi
 • Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych - NOWOŚĆ
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji - NOWOŚĆ
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - NOWOŚĆ
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia - NOWOŚĆ

 

KURSY

Oferujemy ponad 60 kursów online z takich dziedzin jak:

 • Administracja publiczna
 • Administracja sieci komputerowych
 • Analiza rynku
 • Asertywność-trening praktyczny
 • Autoprezentacja, czyli oko w oko z publicznością - NOWOŚĆ
 • Controlling finansowy
 • Coping - radzenie sobie ze stresem
 • Dietetyka
 • Dydaktyka twórczości
 • Kompendium wiedzy rekrutera i managera na temat doboru właściwych ludzi do pracy
 • Kompetencje menedżerskie - analiza i doskonalenie
 • Kompozycja przestrzeni
 • Konstruktywne zarządzanie konfliktem
 • Kultura języka polskiego
 • Kurs fotografii dla początkujących
 • Kurs fotografii dla zaawansowanych
 • Leadership, czyli jak skutecznie przewodzić i kierować zespołem
 • Mediacje
 • Metody i narzędzia budowania motywacji i zaangażowania
 • Metody wychowania przez sztukę
 • Metodyk zdalnego nauczania
 • Metodyka nauczania języka angielskiego
 • Negocjacje
 • Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Patologie społeczne
 • Pedagogika pracy z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Podatki państwowe
 • Podatki samorządowe
 • Podstawy pracy pedagoga szkolnego
 • Praca z dzieckiem w rodzinie problemowej
 • Praktyczne metody i narzędzia oceny pracowników
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo socjalne
 • Profilaktyka społeczna
 • Profilaktyka uzależnień
 • Programowanie gier komputerowych
 • Programowanie internetowe
 • Programowanie obiektowe
 • Promocja zdrowia i współczesne problemy edukacji zdrowotnej - NOWOŚĆ
 • Przepisy o doradztwie podatkowym
 • Psychologia (medyczna)
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia koloru w sprzedaży
 • Psychologia podejmowania decyzji
 • Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich
 • Psychologia społeczna - NOWOŚĆ
 • Psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych - NOWOŚĆ
 • Rachunkowość 1 (finansowa)
 • Ratownictwo medyczne
 • Reklama i PR w komunikacji marketingowej
 • Sieci komputerowe
 • Skuteczne zarządzanie zmianą
 • Służby specjalne i działania specjalne w stosunkach międzynarodowych
 • Techniki sprzedaży
 • Technologie webowe - NOWOŚĆ
 • Teoria prawa podatkowego
 • Teorie wyboru zawodu
 • Współczesne tendencje w psychoedukacji
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zobowiązania i postępowanie podatkowe


SPRAWDŹ www.puw.pl

 

Bądź nowoczesny i studiuj ONLINE

www.puw.pl

Kierunki studiów

Oferta Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi obejmuje 22 kierunki studiów I stopnia (studiów licencjackich) i 7 kierunków II stopnia (studia magisterskie). Kształcenie na studiach licencjackich trwa 3 lata i prowadzi do uzyskania dyplomu licencjackiego, zaś kształcenie na studiach magisterskich trwa 2 lata i prowadzi do uzyskania tytułu magistra. Każdy kierunek to kilka ciekawych i praktycznych specjalności do wyboru.


ADMINISTRACJA (I stopień)
Specjalności:

 • administracja samorządowa
 • broker innowacji
 • doradztwo podatkowe
 • e-administracja
 • procedury sądowo-administracyjne
 • prawo pracy


BEZPIECZEŃSTO WEWNĘTRZNE (I stopień)
Specjalności:

 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • prewencja i profilaktyka społeczna na rzecz bezpieczeństwa
 • zarządzanie kryzysowe
 • obronność państwa
 • bezpieczeństwo energetyczne


DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (I stopień)
Specjalności:

 • dziennikarz prasy, radia i telewizji
 • dziennikarz-twórca mediów interaktywnych
 • media korporacyjne i komunikacja wizerunkowa


EKONOMIA (I stopień)
Specjalności:

 • audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
 • kooperacja biznesowa
 • rachunkowość i finanse


FILOLOGIA (I i II stopień)
specjalizacje: nauczycielska z elementami neurodydaktyki, translatorsko-biznesowa
Specjalności:

 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • japonistyka
 • lingwistyka w biznesie


FILOLOGIA POLSKA 3.0 (I i II stopień)
Specjalności:

 • architektura informacji
 • reklama i komunikacja kreatywna
 • architektura informacji i e-marketing
 • komunikacja kreatywna i public relations


GRAFIKA (I i II stopień)
Specjalności:

 • komunikacja wizualna i multimedia
 • projektowanie graficzne
 • fotografia i multimedia
 • grafika 3D i Game Art.
 • Multimedia, 3D Graphics, Game Art and Visual Communications (In English)


INFORMATYKA (I i II stopień)
Specjalności:

 • projektowanie informatyczne
 • technologie programowania
 • zarządzanie projektem informatycznym
 • Computer Graphic and Multimedia (in English)
 • Programming Technologies (in English)
 • Technologies of 3D Visualization and Computer Games (in English)


KULTUROZNAWSTWO (I stopień)

Specjalności:

 • Akademia Filmowa
 • produkcja i realizacja muzyki
 • kreatywny producent i menadżer kultury
 • muzykoznawstwo


MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (I stopień)
Specjalności:

 • mechatronika napędów i sterowania maszyn
 • mechanika oraz budowa dronów i poduszkowców

 


PEDAGOGIKA (I i II stopnia)
Specjalności:

 • doradztwo zawodowe i personalne
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
 • edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi
 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
 • coaching
 • pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego
 • terapia pedagogiczna z elementami logopedii
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii
 • psychopedagogika z profilaktyką społeczną
 • doradztwo zawodowe i personalne z elementami mentoringu biznesowego
 • edukacja i promocja zdrowia
 • edukacja wczesnoszkolna
 • gerontologia społeczna
 • pedagogika tańca i choreografia (we współpracy z kierunkiem taniec)


PIELĘGNIARSTWO (I i II stopień)
Specjalności:

 • studia I stopnia, stacjonarne ? Łódź i Warszawa
 • studia I stopnia, licencjackie pomostowe, niestacjonarne ? Łódź i Warszawa
 • studia I stopnia on-line niestacjonarne pomostowe
 • studia II stopnia ? Warszawa


POLITOLOGIA (I i II stopień)
Specjalności:

 • administracja i zarządzanie w sferze publicznej
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • marketing polityczny
 • broker innowacji
 • służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznego
 • administracja wymiaru sprawiedliwości
 • Politics and Management in International Environment (in English)


PRAWO (jdnolite magisterskie) - NOWOŚĆ!
Specjalności:

 • karnistyczna
 • cywilistyczna
 • gospodarczo-finansowa

 

PSYCHOLOGIA (I stopień)
Specjalności:

 • psychologia wspierająca jakość życia
 • psychologia kreatywnego rozwoju
 • psychologia w biznesie

TANIEC (I stopień)

Specjalności:

 • tancerz-choreograf
 • pedagogika tańca


TRANSPORT (I stopień)
Specjalności:

 • logistyka w transporcie
 • transport drogowy


TURYSTYKA I REKREACJA (I stopień)
Specjalności:

 • zarządzanie w branży HoReCa (Hotel, Restauracja, Catering)
 • marketing i organizacja usług turystycznych
 • SPA & Wellness


ZARZĄDZANIE (I stopień)
Specjalności:

 • zarządzanie projektami w organizacji
 • kreatywne zarządzanie organizacją
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • The Innovative Management for Business Development (in English)

 

TURYSTYKA I REKREACJA (I stopień)
Specjalności:

 • zarządzanie w branży HoReCa (Hotel, Restauracja, Catering)
 • marketing i organizacja usług turystycznych
 • SPA & Wellness


ZARZĄDZANIE (I stopień)
Specjalności:

 • przedsiębiorczość i zarządzanie firmą
 • zarządzanie sprzedażą i marką
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • The Innovative Management for Business Development (in English)

 

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->