Zadaniem kierunku Tkanina i ubiór jest kształcenie projektantów o wysokich kwalifikacjach, rozumiejących procesy i uwarunkowania dotyczące wzornictwa, zdolnych do podejmowania działań projektowych i indywidualnej działalności twórczej. Realizowane jest ono w oparciu o szerokie przygotowanie specjalistyczno-technologiczne, na bazie wiedzy i doświadczeń z zakresu ogólnoplastycznego i teoretycznego.

W trakcie studiów:
Podczas nauki studenci przygotowywani są do samodzielnego formułowania i rozwiązywani problemów plastycznych oraz kształtowania twórczej i aktywnej osobowości. Tok studiów zakłada dużą elastyczność programów i metod kształcenia, dostosowując je do osiągania najbardziej właściwych warunków do rozwoju młodych talentów, pogłębiania wiedzy i kwalifikacji, do świadomego twórczego reagowania na zmiany zachodzące we współczesnym profesjonalnym i artystycznym świecie XXI wieku.


Po studiach:
Absolwent kierunku Tkanina i ubiór może zostać projektantem, może pracować w pracowniach szwalniczych, w instytucjach kultury.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->