Student, który chce kształcić się w zawodzie terapeuta zajęciowy, powinien posiadać umiejętność dostrzegania potrzeb i problemów drugiego człowieka, być życzliwym, tolerancyjnym i opiekuńczym oraz gotowym do udzielania pomocy, a także posiadać zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji. Słuchacz Terapii zajęciowej uzyskuje kwalifikacje i kompetencje w zakresie profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego, diagnozowania stopnia rozwoju psycho-społecznego, prognozowania skutecznej terapii z wykorzystaniem pakietu aktywnych metod. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:
Kandydat na studia na kierunku Terapia zajęciowa powinien mieć dobry stan zdrowia, dobrą sprawność ruchową, sprawny układ krążeniowy, oddechowy i zdrową skórę. Przedmioty realizowane na kierunku Terapia zajęciowa:
- Problemy sprawności psychofizycznej ludzi starszych
- System prawny pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony zdrowia w Polsce
- Metody i techniki pracy terapeuty zajęciowego
- Pedagogika specjalna
- Diagnoza terapeutyczna
- Kompleksowa rehabilitacja
- Metody i formy terapii w różnorodnych grupach wiekowych
- Metody pracy w warsztatach terapii zajęciowej
- Elementy psychoterapii
- Komunikacja interpersonalna
- Problematyka osób niepełnosprawnych (elementy społeczne, pedagogiczne i psychologiczne).

Po studiach:
Miejscami, gdzie terapeuta zajęciowy może znaleźć zatrudnienie są instytucje i ośrodki rehabilitacji, oddziały szpitalne o różnych profilach, zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze i opieki społecznej, pracownie terapii zajęciowej.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->