Kierunek studiów Technologie informatyczne w logistyce są prowadzone w języku angielskim. Studia zostały przygotowane jako autorski program opracowany na podstawie bezpośrednich konsultacji z przedstawicielami przedsiębiorstw. Treści nauczania odpowiadają zgłoszonym oczekiwaniom tych przedsiębiorstw w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw w odniesieniu do specjalistów odpowiedzialnych za realizację procesów zakupu, kontaktu z klientami, spedycji, planowania zapasów, narzędzi doskonalenia procesów w łańcuchu dostaw. Zapraszamy do lektury!
Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę przy dużym współudziale praktyków z sektora logistycznego oraz wykładowców z zagranicy. Studia na kierunku Technologie informatyczne w logistyce przeznaczone są dla osób odznaczających się zdolnością planowania, umiejętnością samoorganizacji pracy oraz pracy w zespole. Unikatową formę kierunku Technologie informatyczne w logistyce zapewnia dostarczenie studentom wiedzy o działaniu i możliwościach efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych w logistyce. Oprócz zajęć z logistyki możesz spodziewać się zdobycia wiedzy z zakresu informatyki,a w szczególności poznania wybranych narzędzi informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach. Rozwijająca się infrastruktura w Polsce oczekuje wysoko wyspecjalizowanych pracowników przygotowanych do pełnienia kluczowych zadań związanych z obsługą procesów w łańcuchu logistycznym. Każda współczesna organizacja zajmująca się logistyką powinna być wyposażona w narzędzia informatyczne, bo tylko przy ich użyciu jest w stanie w pełni wykorzystywać wszystkie możliwości jakie podsuwa współczesna koncepcja logistyki.

W trakcie studiów:
 
Program studiów na Technologiach informatycznych w logistyce ma na celu wykształcenie umiejętności doboru i odpowiedniego wykorzystania narzędzi informatycznych do budowy modeli analitycznych i analizy predykcyjnej oraz sprawnie posługuje się narzędziami informatycznymi w celu rozwiązania konkretnych problemów w logistyce. Na Technologiach informatycznych w logistyce będziesz uczył się modelować i optymalizować procesy realizowane w łańcuchu dostaw z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi ilościowych oraz jakościowych, dostępnych jako osobne oprogramowanie specjalistyczne, funkcjonalności w systemach klasy ERP lub w narzędziach ogólnodostępnych np. arkuszu kalkulacyjnym. 
 
Po studiach: 
Jako absolwent kierunku Technologie informatyczne w logistyce będziesz miał wiedzę i umiejętności przydatne na stanowisku specjalisty zgodnie z oczekiwaniami różnych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, operatorów świadczących usługi transportu i magazynowania, a także szeroko pojętego sektora usług publicznych w zakresie obsługi procesów logistycznych (obsługa klienta, zakupy, zarządzanie zapasami, magazynowanie, spedycja). Zatrudnienie będziesz mógł znaleźć w kraju i zagranicą m.in. na stanowiskach: specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu, specjalista do spraw sprzedaży, agent do spraw zakupów, zaopatrzeniowiec, pracownik działu logistyki, spedytor i specjaliści ds. zarządzania magazynem.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->