Technologia chemiczna jest dyscypliną naukową z pogranicza dziedzin nauk technicznych i chemicznych, która zajmuje się metodami przekształcania różnorodnych surowców w użyteczne produkty. Odgrywa ważną rolę m.in.w czasie wprowadzania nowych wyrobów i nowych technologii, modernizacji i optymalizacji warunków prowadzenia znanych procesów, opracowywania metod monitorowania i automatycznej kontroli przebiegu procesów. Przyjmuje się, że domeną technologii chemicznej są procesy, w których dominującą rolę odgrywają reakcje chemiczne.
 

 

W trakcie studiów:
Podczas studiów na Technologii chemicznej student zdobędzie rzetelną wiedzę podstawową z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej, analitycznej. Na tej podstawie rozwijana będzie szeroko rozumiana wiedza technologiczna, która obejmuje podstawy technologii chemicznej, technologię nieorganiczną, organiczną i elektrochemiczną, wsparta przedmiotami inżynierskimi (grafika inżynierska, materiałoznawstwo, inżynieria chemiczna, aparatura procesowa).
 
 
Po studiach:
Absolwent kierunku Technologia Chemiczna będzie przygotowany do rozpoczęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach związanych z produkcją nowoczesnych materiałów - na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych, a także do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Uzyska również podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą.

 

« WWW »
« WWW »
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->